fr. august 8 08:00 2014 i kategori

Nokian Tyres plc 2. kvartal og 1. halvår 2014:

Sterk vekst i vest, men motvind i Russland for Nokian

Til tross for sterk vekst i Europa og Nord-Amerika falt inntektene til Nokian Tyres Group i andre kvartal 2014 med 11,8 prosent. Nedgangen tilskrives primært uroen i Ukraina og Russland.

I andre kvartal falt inntektene til Nokian Tyres med 11,8 prosent, til 369,5 millioner euro (mot 419,1 millioner i andre kvartal 2013). Driftsresultatet endte på 90,7 millioner euro, ned fra 120,2 millioner tilsvarende kvartal i fjor.

For første halvår 2014 falt inntektene med 9,4 prosent, til 681,5 millioner fra 752,2 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor. 51,2 millioner av inntektsfallet tilskrives ugunstige valutasvingninger. Driftsresultatet for perioden var 159,1 millioner og resultatet endte på 104,8 millioner, ned fra 149,2 året før.

Gode markedsutsikter

Etterspørselen etter nye bildekk fortsatte å vokse i de nordiske landene, Sentral-Europa og Nord-Amerika i andre halvår i 2014. Uroen i Russland og CIS-landene, med den pågående Ukraina-krisen og devaluerte valutaer, har skadet økonomien i regionen og dermed rammet nybilsalget og etterspørselen etter dekk. Fallende råvarepriser har kompensert for noe av denne nedgangen. Til tross for svakere markedssituasjon, har Nokian betydelige konkurransefortrinn ved å produsere i Russland. 55 prosent av den russiske produksjonen går til eksport og gevinstmarginen mellom produksjonskostnader (i rubler) og eksportsalg (i euro) har økt.

Etterspørselen etter Nokians kjerneprodukter i tungindustrisegmentet har tatt seg opp, og er ventet å ha en positiv utvikling. Priskonkurransen er tøff i alle produktkategorier.

Godt posisjonert

– Nokian Tyres gjorde det bra i alle markeder, markedsforholdene tatt i betraktning, sier konsernsjef Kim Gran.

– Særlig positivt er den sunne veksten i Nord- og Sentral-Europa og Nord-Amerika, hvor både salg, lønnsomhet og markedsandel er forbedret. Markedene i Russland og CIS, derimot, har vist seg å være mer krevende enn ventet som et resultat av den eskalerende Russland/ Ukraina-krisen, devalueringer og svak økonomi, som har ført til en markant salgsnedgang. Nedgang i kostnadsnivå, forbedret produktivitet og god utvikling i vesten er ikke nok til å kompensere for Russland/CIS, fortsetter han.

Gran ser likevel positivt på utviklingen for resten av året.

– Selskapet er posisjonert for å utkonkurrere de lokale markedene i kjerneområdene i 2014 og fremtiden.

Dette er imidlertid ikke nok til å kompensere fullt ut for de svakere markedsforholdene i Russland og CIS; i 2014 anslås netto omsetning og driftsresultat å avta, sammenlignet med 2013.

Nokian Tyres vil fortsette å utvide distribusjonsnettverket ledet av Vianor og franchisemodellen, Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD). I løpet av første halvår ble det åpnet 54 nye Vianor-butikker, som i dag utgjør i alt 1.260 butikker fordelt på 27 land.

Den fullstendige delårsrapporten fra Nokian Tyres kan lastes ned her: https://www.nokiantyres.com/releases

Tabell

(Tall i mill. euro)

 

2Q 2014

2Q 2013

1H 2014

 

1H 2013

Inntekter

369,5

419,1

681,5                 

752,2

Driftsresultat

90,7

120,2

159,1

196,6

Resultat

66,1

85,6

104,8                 

149,2