fr. februar 7 11:14 2014 i kategorier Selskapsnyheter, Produkt pressemeldinger

Nokian Tyres plc 2013:


Økte markedsandeler og solide marginer under krevende forhold10-12/2013Nokian Tyres Gruppens omsetning i fjerde kvartal ble 411,8 millioner euro (446,4 millioner euro i 4. kvartal 2012). Driftsresultatet ble 93,2 mill. euro (111,8). Resultatet for perioden ble -36,4 mill. euro (88,3) på grunn av en ilagt tilleggsskatt på 100,3 mill. euro i Finland fra årene 2007-2010. Fortjeneste pr aksje ble -0,28 euro (0,67 euro).

1-12/2013Nokian Tyres Gruppens omsetning gikk ned med 5,7% til 1.521,0 mill. euro (1.612,4 mill. i 2012). Driftsresultatet ble redusert med 7,1% til 385,5 mill. euro (415,0), inkludert tap på fordringer og provisjoner med 14,3 mill. euro (5,3). Fortjeneste for perioden ble 183,7 mill. euro (330,9), vesentlig redusert på grunn av tilleggsskattene på 100,3 mill. euro i Finland fra årene 2007-2010. Fortjeneste pr. aksje ble 1,39 euro (2,52). Kontantstrøm fra driften var 325,6 mill. euro (262,3 mill. euro).

Styret foreslår utbytte på 1,45 euro (1,45 euro) pr. aksje.

Utsikter:Etterspørselen etter dekk på ettermarkedet ventes å øke i de nordiske land og i Sentral Europa i 2014. I Russland begrenses etterspørselen fortsatt at svak økonomisk vekst og stans i veksten av bilsalget. Det ventes en klar økning i etterspørselen etter de viktigste produktene fra Nokian innen tunge industridekk. Prissituasjonen vil fortsatt være stram for alle kategorier dekk i 2014.

Nokian Tyres venter en svak omsetningsvekst i 2014, med en forsiktig start på 1.kvartal. Salget ventes å øke på alle viktige markeder – Norden, Sentral Europa, Nord-Amerika og Russland og CIS-landene. Noe vekst er ventet i alle produktgrupper.

Marginene vil få hjelp av reduserte råvarekostnader (euro/kg) med 16% i 1. kvartal 2014 sammenlignet med foregående år, og med 5% for hele året 2014, noe som vil gi en ”medvind” på 22 mill. euro i forhold til 2013.

For 2014 er selskapet i posisjon til å få vekst i både omsetning og driftsresultat.

Kim Gran, President og CEO:- Nokian Tyres sterke posisjon som markedsleder i Russland og de nordiske land ble ytterligere styrket i 2013, og vi klarte igjen å øke både markedsandel og distribusjonsnettverk.

Det nye vinterdekket Nokian Hakkapeliitta 8 setter nye standarder for vinterdekk, og hjalp oss med å holde prisene oppe, forbedre vår salgsmiks og bokføre god vekst i premium-segmentet.

Til tross for motvind på markedene i 2013, klarte vi å opprettholde rimelig god lønnsomhet og en sterk kontantstrøm. Selskapet er gjeldfritt og har en sterk balanse, noe som gir oss en solid plattform for videre vekst og verdistigning.

I 2014 ser vi tegn til bedring, spesielt i Sentral Europa, og vi tar sikte på topplinjevekst og gode marginer med basis i våre suksessrike produktlinjer, utvidet distribusjon, effektiv industriell struktur og lavere råvarekostnader.

Nokian Tyres solgte igjen godt i de nordiske land, og vår allerede sterke markedsposisjon ble ytterligere styrket takket være solid vekst, spesielt i Sverige. Vår markedsandel for vinterdekk i Norden nådde en all-time-high med 37%.

Salgsveksten i Russland stoppet litt opp, men vi klarte igjen en god salgsøkning for vinterdekk i et svakere marked.

Et høydepunkt var en klar salgsvekst i Sentral- og Øst-Europa. Utvidelsen av distribusjonsnettverket begynner å gi avkastning med salgsvolum som øker raskere enn den gjennomsnittlige etterspørselen i markedet. Vi hadde klar vekst i Tyskland, Polen og Frankrike.

Vi fortsatte å utvikle og forbedre både produktivitet og industrielle struktur. Utvidelser med nye produksjonslinjer i vår russiske fabrikk økte årskapasiteten her til mer enn 15 millioner dekk ved utgangen av 2013. Vi har fremdeles muligheter til å øke kapasiteten raskt for å møte vekst i markedet.

Utvidelsen av vårt distribusjonsnettverk fortsatte, og vi åpnet 169 nye Vianor-anlegg i 2013. Kjeden omfatter nå 1.206 enheter i 27 land. I Russland omfatter Nokian Tyres forhandlerprogram nå nærmere 3.300 dekk- og bilforhandlere. En ny ”light” franchise-modell – Nokian Authorized Dealer (NAD) - ble rullet ut i 2013 med 432 avtalebutikker i Europa og Kina.

Vår netto fortjeneste for året ble hardt rammet av kursutviklingen og tilleggsskatter på 100,3 mill. euro i Finland. Vi er sterkt uenige i skattevedtaket, som vi anser å være i konflikt med lovgivningen og skatteavtalene. Vi kommer til å anke avgjørelsen i alle instanser som er nødvendig, og har tillit til at avgjørelsen vil bli omgjort.

Vi ser på fremtiden med optimisme. Vårt utvidete produktprogram, kombinert med overbevisende testseire på alle kjernemarkeder i 2013, utgjør vårt beste produktutvalg noen sinne. Vi ser tegn til bedring i etterspørselen på våre viktigste markeder, og vårt distribusjonsnettverk, Vianor og NAD, vil vokse videre, noe som gir oss et sterkt utgangspunkt for økt salg i 2014. Lavere råvarekostnader og økt andel russisk produksjon vil bidra ytterligere til vår lønnsomhet, sier Kim Gran, President og CEO i Nokian Tyres.

PersonbildekkSalget av Nokian personbildekk nådde i 2013 1.137,0 mill. euro (1.220,1), ned 6,8% sammenlignet med 2012. Driftsresultatet ble 378,5 mill. euro (410,8). Negativ salgsutvikling kan spesielt relateres til at kontraktproduksjonen av dekk for Bridgestone ble avsluttet i 1. halvår, i tillegg til ugunstig kursutvikling for russiske rubler i 2. halvår.
Nokian Tyres er markeds- og prisleder i de nordiske land og Russland, og er en voksende premium-leverandør i Sentral- og Øst-Europa. Selskapet fortsatte å øke sine markedsandeler i Russland og CIS-landene.

Tunge dekkNokian Heavy Tyres omsetning ble i 2013 95,7 mill. euro (104.4), ned 8,4% i forhold til året før. Driftsresultatet ble 10,3 millioner (11,3).
Omsetningsreduksjonen henger sammen med generelt svak etterspørsel etter tunge spesialdekk og redusert produksjon av tungt materiell i Europa. Etterspørselen etter skogsmaskindekk begynte igjen å øke i siste kvartal av 2013. Reduserte råvarekostnader og forbedret produktivitet hjalp til å holde marginene oppe.

Oppgraderingen av fabrikken vil være avsluttet tidlig i 2014.

I 4. kvartal 2013 ble det gjennomført en restrukturering slik at Nokian Heavy Tyres nå også inkluderer lastebildekk (Nokian Truck Tyres) med virkning fra 1. januar 2014. Det er ventet at positive synergier av dette vil vise seg både i salgstall og reduserte faste kostnader allerede i 2014.

Nokian Truck Tyres omsatte i 2013 for 54,0 mill. euro, opp 2,2% sammenlignet med 2012. Driftsresultatet endte på 10,1 mill. euro (8,6).

VianorVed utgangen av 2013 hadde Vianor 183 (182) egeneide avdelinger i Finland, Sverige, Norge, USA, Sveits og Russland. Vianors omsetning i 2013 ble 312,5 mill. euro (315,3), ned 0,9% sammenlignet med 2012. Driftsresultatet ble -1,8 mill. euro (0,0).

I en utfordrende markedssituasjon klarte Vianor å vinne nye markedsandeler på vinterdekk. Negativt driftsresultat var først og fremst forårsaket av en dårlig vinter med lite snø midtvinters i de nordiske land. Dette førte blant annet til at en god del vinterdekksalg ble flyttet fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014.

Overgangen fra rene dekkverksteder til full-service bilverksteder fortsetter med investeringer i eksisterende anlegg og oppkjøp av frittstående verksteder for integrasjon i Vianor-avdelinger.
Målet er nå å ha 1.340 Vianor-anlegg innen utgangen av 2014 gjennom fortsatt utvidelse av franchise-nettverket.