fr. oktober 30 06:00 2015 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc 3.kvartal: Bedre lønnsomhet i Nokian Tyres

Oslo, 30.10.2015: Nokian Tyres opplevde bedret driftsresultat og driftsmargin i tredje kvartal. Bedringen skyldes en fordelaktig produktmiks, lavere priser på råvarer, besparelser i driftskostnader og forbedret produktutvikling.

– Russland har fremdeles økonomiske utfordringer. Leveransene for vintersesongen skyves tettere og tettere opp til den reelle sesongstarten, spesielt i Sentral-Europa. Samtidig er det bedret økonomi i Europa og Nord Amerika. Russland og CIS-landene pleide å stå for 40 prosent av omsetningen vår, men står nå for nærmere 20 prosent. Selv om nettoomsetningen vår i tredje kvartal var under fjorårets, var vi i stand til å øke lønnsomheten, slik at driftsmarginen nådde fjorårets nivå, sier Nokian Tyres konsernsjef Ari Lehtoranta.

Økt produktivitet

Så langt i år har produktiviteten i Nokian Tyres økt med 5 prosent. Dette er til tross for lavere volumer. Selskapet ser også økt lønnsomhet som en følge av lavere råvare- og oljepris samt nedkjøling i den kinesiske økonomien.

– I markedet for passasjerbiler fikk vi en lønnsomhetsvekst som følge av en mer balansert produktmiks. Nokian Tyres har fortsatt sterk suksess i markedet for SUV og andre store kjøretøy. Vi har også tatt en større andel av markedet for premiumdekk, sier Lehtoranta.

Også markedsområdet Heavy Tyres så økt lønnsomhet og omsetningsvekst i tredje kvartal.

Kanalvekst

Nokian Tyres fortsetter å øke distribusjonsnettverket sitt, i tråd med den planlagte strategien. Et sterkt distribusjonsnettverk er en av styrkene til Nokian Tyres.

I alt ble det etablert 177 nye Vianor, NAD og N-Tyre utsalgssteder. I alt teller antall Vianor-utsalg 1.429 mens NAD/N-Tyre teller 1.200.

–Den seneste strømmen av positive medietester beviser at vår produktportefølje er svært konkurransedyktig, sier Lehtoranta.

Utsikter

For 2015, med de nåværende valutakursene, forventer selskapet en svak nedgang i omsetningen sammenlignet med 2014. Driftsresultatet forventes å ligge i intervallet 270-295 millioner EUR.

Nokian Tyres viderefører ambisjonen om å ytterligere øke eget distribusjonsnettverk og kanal.

– Jeg er svært trygg på at vi har begynt reisen tilbake til profitabel vekst, avslutter Lehtoranta.

Den fullstendige kvartalsrapporten for 3. kvartal 2015 fra Nokian Tyres kan lastes ned her: https://www.nokiantyres.com/releases

Tabell (Tall i mill. euro)

  Q3 2015 Q3 2014 1-9 2015 1-9 2014

Inntekter

311,0

327,7

937,9 1009,2

Driftsresultat

72,4 72,1 201,2 231,2

Resultat etter skatt

57,7 53,4 257,5 158,3