to. februar 5 06:00 2015 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc 4.kvartal og året 2014: Kapring av markedsandeler og mer effektiv produksjon veiet opp for svakt salg i Russland.

Til tross for økte salgsvolumer i Norden og Nord-Amerika falt inntektene til Nokian Tyres Group i 2014 med 8,7 prosent til EUR 1.389,1 millioner. Nedgangen skyldes i hovedsak svak salgsutvikling i Europa samt en betydelig salgssvikt i Russland og CIS-landene. Det norske markedet kunne vise til sterkest vekst blant lokalmarkedene gjennom butikkjeden Vianor.

– Våre medarbeidere klarte i 2014 å bedre vår markedsposisjon i alle markeder i tillegg til å bedre effektiviteten i produksjonen. Vi leverer gode resultater i et vanskelig marked, sier Nokians konsernsjef Ari Lehtoranta.

Driftsresultatet for 2014 endte på EUR 308,7 millioner, mot EUR 385,5 millioner i 2013. Inntjeningen per aksje økte med 12,9% i 2014 til EUR 1,56.

Usikre markedsutsikter

I Norden forventes etterspørselen etter nye bildekk å vokse marginalt i 2015, mens i Sentral-Europa og Nord-Amerika forventes økte volumer. Uroen i Russland og CIS-landene, med den pågående Ukraina-krisen, fallende oljepris og devaluerte valutaer, har skadet økonomien i regionen og resultert i en nedgang i etterspørselen av dekk. Til tross for en svak utvikling i totalmarkedet, forventer Nokian å øke sin markedsandel i dekkmarkedet i 2015.

Nokian har utviklet et betydelig konkurransefortrinn ved å produsere i Russland. Ca. 60 prosent av den russiske produksjonen går nå til eksport og gevinstmarginen mellom produksjonskostnader (i rubler) og eksportsalg (i euro) har økt. Fallende råvarepriser vil også til en viss grad oppveie de resultatmessige konsekvensene at et lavere salg. Priskonkurransen er tøff i alle produktkategorier.

Godt rustet til å møte fremtiden

– Takket være lavere råvarekostnader, øket produktivitet samt en generell forsiktighet på kostnadssiden, klarte vi å opprettholde en tilfredsstillende lønnsomhet i et tøft marked. Jeg legger spesielt vekt på vår gode kontantstrøm. Vi starter 2015 med en sterk balanse og et produktutvalg som er bedre enn noensinne og svært konkurransedyktig, sier Lehtoranta.

For året 2015 under ett forventer Nokian et salg noe svakere enn 2014. Driftsresultatet for 2015 forventes å ligge under tilsvarende resultat for 2014.

– Selv om vi for tiden opplever prispress i alle markeder og fallende etterspørsel i et av våre hovedmarkeder, Russland og CIS-landene, har vi tro på Nokians fremtid. Vi fortsetter å utvikle vårt distribusjonsnettverk. Antall Vianor butikker er nå opp i 1.355 og vårt NAD (Nokian Tyres Authorized Dealer) distribusjonsnettverk har vokst til 869 butikker. Våre produkter fortsetter å gjøre det bra i de viktigste testene, våre vinterdekk er fortsatt de beste og våre sommerdekk gjør det stadig bedre, sier han.

Den fullstendige kvartalsrapporten for 4 kvartal 2014 samt årsrapporten for 2014 fra Nokian Tyres kan lastes ned her: https://www.nokiantyres.com/company/publications/releases/