fr. februar 5 06:00 2016 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc 4. kvartal og FY 2015:

Kraftig omsetningsvekst i Europa og solid lønnsomhet

Oslo, 05.02.2016: Nokian Tyres leverer en positiv omsetningsvekst og driftsmargin i fjerde kvartal. Fordelaktig produktmiks, lavere priser på råvarer, salgsvekst i andre halvår og en forbedret produktivitet bidro til den positive utviklingen i selskapet.

– Til tross for den forsinkede vintersesongen og Russlands krevende økonomiske utfordringer, var vi i stand til å levere sterke resultater. Som vi har rapportert tidligere, ble vintersesongens leveranser flyttet frem i tid i Sentral-Europa til fjerde kvartal. Våre team var i stand til å sikre seg markedsandeler basert på verdens tryggeste produktportefølje. De nordamerikanske og russiske vintersesongene var nesten ikke- eksisterende, og dette resulterte i lavere salg i 2015 og høyere lagertall ved årsskiftet i disse markedsområdene, sier Nokian Tyres konsernsjef Ari Lehtoranta.

Vekst i salgsvolumene, men negativt kvartalsresultat grunnet skatteoppgjør

Salgsvolumene økte med hele 11,1% i fjerde kvartal til EUR 422.3 millioner, mot EUR 380 millioner i tilsvarende kvartal i 2014. Veksten styrket den operasjonelle driften til tross for at valutaeffekten hadde en negativ innvirkning på salgsvolumene med EUR 21 millioner. Derav økte driftsresultatet med 22,4% til EUR 94.8 millioner. Selv med sterke operasjonelle tall ble resultatet i kvartalet negativt EUR -16.8 millioner. Dette er grunnet straffegebyrer og tilleggsskatt på EUR 94.1 millioner som ble ført i fjerde kvartal. Fortjenesten per aksje (EPS) var derfor EUR -0.13, noe som var 134,4% lavere enn samme periode året før. Det årlige samlede resultatet derimot var svært solid og økte med 15,5% til EUR 240.7 millioner. EPS var også positiv EUR 1.80, og styret foreslår et utbytte på EUR 1.50 per aksje.

Vekst i distribusjonsnettverket og lave råvarekostnader

I tråd med den planlagte strategien fortsetter Nokian Tyres å ekspandere sitt distribusjonsnettverk.

– En av våre viktigste styrker, vårt distribusjonsnettverk, fortsatte å vokse som planlagt. I 2015 åpnet vi over 500 nye Vianor, NAD og N-Tyre utsalg til vårt merkevare-distribusjonsnett, og gjeldende antall Vianor-butikker er nå 1475 og NAD/N-Tyre nettverket har allerede vokst til over 1300 butikker, sier Lehtoranta.

I tillegg bidro de synkende råvareprisene til lønnsomhet i 2015. Medvinden fra dekkindustriens råvarepriser fortsatte i 2015. Råvarekostnadene (€ / kg) for Nokian Tyres var ned 13,1% i 2015 sammenliknet med året tidligere, noe som tilsvarer besparelser på rundt EUR 40 millioner. Råvarekostnadene er anslått til å reduseres med rundt 5 % i 2016, noe som bidrar positivt med ca EUR 15 millioner sammenliknet med 2015.

Utsikter

Det er forventet en forbedring i den globale økonomien i 2016. De sentrale problemstillinger som påvirker de globale utsiktene er: Den gradvise nedgangen og rebalansering av økonomisk aktivitet i Kina, lavere priser på energi og andre råvarer, og en gradvis tilstramming av pengepolitikken i USA. USA fortsetter fremdeles å være vekstmotoren, men også i Europa er i bedring.

Når det gjelder salg av nye biler i de nordiske landene, var denne 9% i 2015 og økningen i salg av bildekk var på 5% sammenliknet med 2014. For 2016 forventes det at denne veksten avtar noe. I Sentral-Europa forventes det også noe vekst i bildekksalg i år, men her er prisene under økende press. I Nord-Amerika ventes det at veksten på salg av bildekk vil øke med ca 2%.

Russlands økonomiske situasjon fortsetter å by på utfordringer. Forbrukernes kjøpekraft svekket seg tydelig og forbrukertilliten har vært på et meget lavt nivå. I fjerde kvartal 2015 fortsatte den å synke, og nærmet seg et historisk lavt punkt. Nokian Tyres anslår at nybilsalget i Russland vil avta med ca 10-25 % i 2016.

– Russland er fortsatt vår største enkeltland i form av salg. Russlands økonomiske utsikter for 2016 er negative. Dette i kombinasjon med den nordamerikanske lagersituasjonen vil begrense vår evne til å vokse i år. Men vi tar likevel sikte på å bedre lønnsomheten i 2016, sier Lehtoranta

I løpet av 2015 gjennomgikk vi et vanskelig kapasitets reduksjons program i Nokia. Likevel økte vi samtidig våre investeringer i R&D, markedsføring og salg betydelig mer enn de besparelser vi oppnådde i programmet. Disse investeringene i kombinasjon med en sterk balanse, positiv kontantstrøm og en organisasjon som levere gode resultater, gir oss tillit til en positiv fremtid, avslutter Lehtoranta.

Med dagens valutakurser, forventes netto omsetning og driftsresultat for 2016 å holde seg på samme nivå som i 2015.

Den fullstendige kvartalsrapporten for 4. kvartal 2015/ FY 2015 fra Nokian Tyres kan lastes ned her:
https://www.nokiantyres.com/releases

Tabell (Tall i mill. euro) 

 

10-12 /15

10-12 /14

Endring %

2015

2014

Endring%

Omsetning

422.3

380.0

11.1

1,360.1

1,389.1

-2.1

Driftsresultat

94.8

77.5

22.4

296.0

308.7

-4.1

Driftsmargin

22.5

20.4

 

21.8

22.2

 

Resultat før skatt

72.9

65.0

12.1

274.2

261.2

5.0

Resultat

-16.8

50.1

-133.5

240.7

208.4

15.5