to. februar 2 08:00 2017 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc 4. kvartal og FY 2016:

Sterke resultater i utfordrende marked

Oslo, 02.02.2016: Nokian Tyres leverer en sterkt positiv omsetningsvekst og driftsmargin, spesielt i fjerde kvartal, men også for året som helhet.

– I 2016 demonstrerte Nokian Tyres sterk utvikling i alle sine hovedområder, til tross for et utfordrende marked. Både salg og lønnsomhet bedret seg, sammen med aksjekursen. Spesielt fjerde kvartal overgikk våre forventninger med Russland som en sterk bidragsyter, sier Nokian Tyres interim president og konsernsjef, Andrei Pantioukhov.

Omsetningen endte på 1.391,2 millioner euro for 2016, opp 2,3 prosent fra året før. For fjerde kvartal økte omsetningen med 9,1 prosent til 460,7 millioner euro. Bunnlinjen endte på 251,8 millioner euro for 2016, opp 4,6 prosent. Tilsvarende tall for fjerde kvartal endte på 91,2 millioner euro, opp fra et tap på 16,8 millioner euro i 2015.

Vintersesongen startet tidlig, spesielt i Sentral-Europa, Russland og i Norden.

Nokian Tyres så de første oppløftende signalene i den russiske økonomien i tredje kvartal og disse fortsatte å komme fra Russland. Russlands økonomi og konsumentmarkeder fortsetter å stabilisere seg, men det forventes at veksten i 2017 blir moderat.

– Vi økte våre markedsandeler i målmarkedene, til tross for utfordringer, spesielt i Russland og Sentral-Europa. Alt i alt fikk vi en sterkt kvartal og et godt 2016, sier Pantioukhov.

Salg av dekk for personbiler økte i fjor mens salget av Nokian Heavy Tyres utviklet seg nærmest flatt. Antall utsalgssteder, Vianor, NAD og N-Tyre, økte solid med 286 til 3.102 butikker.

For det nordiske markedet var salget av dekk relativt flatt, selv om nybilsalget økte med 7 prosent, på nivå med Europa for øvrig. Det er ikke ventet noen vesentlig vekst i dekksalgsvolumet i 2017.

Det er en forventet økning i råmaterialkostnader på 15-20 prosent i 2017 målt mot 2016. Ifølge Pantioukhov er alt de nødvendige prisjusteringene iverksatt for å opprettholde lønnsomheten.

– Nokian Tyres er i god form og jeg er stolt over å lede selskapet videre. Vi har høy kundetilfredshet, en engasjert organisasjon og en kommende produktportefølje som fortsatt vil være verdens sikreste dekk, sier Pantioukhov.

Finansiell guiding

Ved gjeldende valutakurser, forventes en vekst i salg og driftsresultat på minst 5 prosent i 2017 sammenlignet med 2016.

Den fullstendige engelske kvartalsrapporten for 4. kvartal 2016/FY 2016 fra Nokian Tyres kan lastes ned her: https://www.nokiantyres.com/company/publications/releases/

Tabell (Tall i mill. euro)

 

10-12 /16

10-12 /15

Endring %

2016

2015

Endring

Omsetning

460.7

422.3

9.1

1,391.2

1,360.1

2.3

Driftsresultat

108.5

94.8

14.4

310.5

296.0

4.9

Driftsmargin

23.5

22.5

 

22.3

21.8

 

Resultat før skatt

106.3

72.9

45.8

298.7

274.2

8.9

Resultat

91.2

-16.8

643

251.8

240.7

4.6