on. august 8 08:00 2018 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc halvårsberetning 2018: Sterk salgsvekst og økende driftsmarginer

Nokian Tyres omsatte for 765,2 millioner EUR første halvår 2018, opp 6,4 prosent sammenliknet med samme periode 2017. Uten negativ valutaeffekt, er veksten på 12,5 prosent.

– Vi hadde et godt første halvår med vekst i alle våre hovedmarkeder. Med sammenlignbare valutakurser økte salget med 12,5 prosent. Driftsresultatet økte også sammenlignet med første halvdel av 2017, og her var en sterk utvikling innen passasjerbilmarkedet og Vianor viktige bidragsytere. Salg av Heavy Tyres, spesielt til landbruks- og skogbruksmaskiner, var godt i perioden.

For å kunne fortsette veksten, har vi besluttet å øke produksjonskapasiteten for dekk til passasjerbiler i Finland med om lag 1 million dekk. Dette gjør vi gjennom å produsere seks dager i uken. Med denne kapasitetsøkningen vil vi ansette 80 nye personer for dekkproduksjon for passasjerbilmarkedet.

I tråd med vår strategi om å vokse i Sentral-Europa og Nord-Amerika, har vi to store pågående investeringer. Vi har startet arbeidet med å etablere et testsenter i Spania for bedre å kunne teste nye sommer- og helsesongdekk. Byggearbeidet ved vår nye amerikanske fabrikk i Dayton, Tennessee, forløper også som planlagt.

Jeg er spesielt stolt over å kunngjøre at innen bærekraftsområdet, ble vi i løpet av mai 2018 med i «Science Based Targets»-initiativet og vi er nå fast bestemte på å sette klimamål basert på pågående forskning. Våre nye klimamål vil være knyttet opp måt verdikjeden vår og de miljømessige implikasjonene fra våre produkter, sier Hille Korhonen, President og CEO i Nokian Tyres.

Utsikter I 2018, forutsatt gjeldende valutakurser, forventer Nokian Tyres en vekst i omsetning og sammenlignet med 2017.

Denne pressemeldingen er en oversettelse. Den fullstendige halvårsberetning for 2018 fra Nokian Tyres kan lastes ned her: http://www.nokiantyres.com/releases

Tabell (Tall i mill. euro)

  4-6/18 4-6/17 1-6/18 1-6/17 Endring % 2017
Omsetning 429,1 393,0 765,2 718,9 6,4 1 572,5
Driftsresultat 108,0 94,1 169,3 153,0 10,6 365,4
Driftsmargin % 25,2 24,0 22,1 21,3   23,2
Resultat før skatt 105,4 87,1 165,4 146,0 13,3 332,4
Resultat 87,5 71,1 134,1 116,4 15,2 221,4