on. mai 9 05:38 2012 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc januar-mars 2012: Flying start, godt 1. kvartal og fortsatt vekst i 2012Nokian Tyres gruppens omsetning økte i 1. kvartal 2012 med 32,9% til 384,3 millioner euro. Tilsvarende tall i 1. kvartal 2011 var 289,2 millioner euro. Driftsresultatet økte til 105,0 millioner euro (72,3 millioner euro), og fortjeneste pr. aksje økte til 0,67 euro (0,49 euro).

Både etterspørsel og ordrereserve for Nokian personbildekk er sterk på alle Nokian Tyres’ kjernemarkeder, spesielt i Russland. Økt produksjonskapasitet hos Nokian Tyres åpner for ytterligere vekstpotensial og produktivitetsgevinst, samtidig som reduserte faste kostnader styrker lønnsomheten. I Sentral-Europa er det noe usikkerhet på grunn av den økonomiske situasjonen og større lagre av vinterdekk hos distributører. Salgsvolumet for Nokian Heavy Tyres ventes å synke noe i 2012 sammenlignet med 2011, på grunn av redusert etterspørsel.

- Vi fikk en flying start også i 2012, med markant økning av både salg og produksjon. Salget økte på alle våre markeder, og igjen var veksten spesielt sterk i Russland. Produktivitetsforbedringer og stram økonomisk styring sikret et godt finansielt resultat.

Det høye salget i 1. kvartal kom både fra vårt sterke vinterdekk-sortiment og fra den nye, testvinnende sommerdekkfamilien med de nye produktene Nokian Hakka Blue og Nokian Hakka Green i spissen.

Fordelingen av salg mellom sommerdekk og vinterdekk ble omtrent den samme som tidligere års nivå: 50/50. Vi ser imidlertid at SUV-dekk fortsetter å øke sin betydning i vår salgsmiks, sier Kim Gran, president og CEO i Nokian Tyres.

- Veksten i Vianor-kjeden fortsetter, og vi åpnet 22 nye avdelinger i 1. kvartal. Kjeden omfatter nå i alt 932 dekkverksteder i 24 land, og er en viktig spydspiss for oss i arbeidet med å øke salg og markedsandeler ytterligere. Vi er godt i rute til å nå vårt mål om å passere 1.000 avdelinger i løpet av 2012.

Begge våre fabrikker har gått på full kapasitet med forbedret produktivitet, noe som hjalp oss til å øke produksjonen (i tonn) med 38 % sammenlignet med 1. kvartal 2011. Kapasitetsøkningen fortsetter, med åpning av to nye produksjonslinjer ved fabrikken i Russland i 2012. Personale til de nye produksjonslinjene er allerede rekruttert og under opplæring, og de første dekkene fra den nye enheten blir produsert i juni.

Vi er godt rustet til å styrke virksomheten på våre kjernemarkeder i 2012, siden spesielt Russland og CIS-landene fortsatt byr på betydelig vekstpotensial. Vi har en solid ordrereserve på personbildekk, og en normal lagersituasjon på våre kjernemarkeder, noe som styrker utsiktene for salg og resultat i 1. halvår. Imidlertid skaper større vinterdekklagre hos distributører i Sentral-Europa noe usikkerhet med hensyn til produksjonsplanleggingen for andre halvår 2012, sier Kim Gran.

MarkedssituasjonI eurosonen er det ventet svak vekst i 2012. Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til utfallet av gjeldssituasjonen i viktige land. Veksten på Nokian Tyres kjernemarkeder, Norden og Russland, fortsetter å utvikle seg positivt.

Nybilsalget økte med ca. 8 % i de nordiske land i 1. kvartal 2012, sammenlignet med samme periode i 2011. I Russland var tilsvarende økning i 1. kvartal 19 %, og vesteuropeiske bilmerker økte samtidig med 30 %. Nybilsalget i Russland er ventet å øke med 10-15 % i 2012.

Salget av dekk på ettermarkedet økte i de nordiske land med 2 % i forhold til samme periode i 2011. Samtidig gikk ettermarkedssalget av dekk i Europa ned med 12 %. I Russland økte dekkindustrien sine leveranser til distributører med 25 % i 1. kvartal i år, sammenlignet med 1. kvartal 2011.

Sen vinterstart og snøfall langt ute i 1. kvartal 2012 forsinket starten på sommerdekksesongen for forbrukerne.

Etterspørselen etter skogsmaskindekk, som gikk ned mot slutten av forrige år, viser nå igjen tegn til økning. Veksten står i stil til økende produksjon av maskiner. Etterspørselen etter spesialdekk for anlegg, havner og industrielt utstyr fortsetter å øke, om enn langsomt.

Etterspørselen etter lastebildekk, både nye og regummierte, har sunket betydelig over hele Europa.

Råvareprisene gikk ned mot slutten av 2011, og tilgangen var igjen normal. Priser og råvarekostnader til dekkproduksjon sank fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012, men var fortsatt klart høyere enn i 1. kvartal 2011. Råvareprisene ventes å øke igjen i 2. halvår 2012. For hele året under ett ventes kostnadene å stige noe sammenlignet med 2011.

Januar – mars 2012Nokian Tyres gruppen økte omsetningen i 1. kvartal 2012 med 32,9 % til 384,3 millioner euro (2011: 289,2). I de nordiske land økte salget med 10,8 %, mens økningen i Russland var hele 66,9 %. I Sentral- og Øst-Europa var omsetningsøkningen i 1. kvartal 18,7 %. I Nord-Amerika økte salget av Nokian Tyres produkter med 44,8 %.

Salg av personbildekk økte med 37,5 %, og denne produktgruppen står dermed for 77,9 % av gruppens totale omsetning. Salget av Heavy Tyres produkter gikk tilbake med 4,8 %. Vianors omsetning økte med 19,4 %.

Gruppens resultat før skatt ble i 1. kvartal 102,2 millioner euro, overskuddet for perioden ble 87,6 millioner euro og fortjeneste pr. aksje ble 0,67 euro (0,49).

Gruppen hadde ved utgangen av 1. kvartal 3.972 ansatte (3.653 i 1. kvartal 2011). Vianor-kjeden sysselsatte 1.343 personer (1.276), og virksomheten i Russland hadde 1.074 ansatte (911).

Investeringer beløp seg i 1. kvartal 2012 til 39,1 millioner euro (2011: 15,0). Beløpet omfatter investeringer i produksjonen i både Russland og Finland, støpeformer for nye produkter og ekspansjonsprosjekter i Vianor-kjeden.

For mer detaljert rapport (på engelsk):
Kontakt Frank Williksen – frank(at)williksen.no - mobiltlf. 9226 1064

www.nokiantyres.com