ty. oktober 30 07:15 2012 i kategori Selskapsnyheter
Nokian Tyres plc januar-september 2012:

Godt salg og solid resultat tross svakere Q3Nokian Tyres gruppens omsetning økte med 19,7 prosent til 1.166,0 millioner euro i perioden januar-september 2012 (974,3 mill. euro i samme periode i 2011). Fortjeneste pr. aksje økte til 1,85 euro (1,66 euro).

Resultat før skatt i perioden ble 283,5 mill. euro, opp fra 244,4 mill. euro 1-9 2011).

Etterspørselen etter dekk på Nokian Tyres kjernemarkeder ventes å få en sesongbetinget stigning i 4. kvartal på grunn av forbrukerkjøp av vinterdekk. I de nordiske land ventes etterspørselen å bli uendret for året som helhet sammenlignet med foregående år. I Russland ventes en økning på grunn av den økonomiske utviklingen, økende bilsalg og et voksende ettermarked. I Sentral-Europa ventes etterspørselen å bli avgjort av vinterforholdene, sammen med hvordan man lykkes med å konvertere lagre til forbrukersalg.

Hittil i 2012 har Nokian Tyres lykkes med å styrke sin posisjon ytterligere ved å vinne markedsandeler for vinterdekk i alle markeder, spesielt i Russland og Sentral-Europa. Konsernets totale salg i hele 2012 i de nordiske land ventes å bli på samme nivå som i 2011. I Russland vil salget stige betydelig sammenlignet med forrige år. Utsiktene for salg i Sentral-Europa i 4. kvartal er dårlige, og ventes å ligge under tallene for 2011.

Det er ventet at både omsetning og driftsresultat vil øke i 2012 sammenlignet med 2011.

- Nokian Tyres har prestert godt i et utfordrende miljø selv om resultatene i 3. kvartal var svakere enn planlagt. I Russland økte vårt salg mer enn markedet også i 3. kvartal, og i de nordiske land solgte vi som budsjettert. Vårt totale salg av personbildekk økte, men et svakere marked og økte lagre av vinterdekk i Sentral-Europa bidro til noe lavere marginer. I sum ligger driftsresultatet godt foran foregående år, sier Kim Gran, president og CEO i Nokian Tyres plc i en kommentar.

- Klart økte markedsandeler i Russland og Sentral-Europa er en følge av styrket distribusjonsnettverk, lansering av nye produkter og meget gode testresultater for både sommer- og vinterdekk.
Den kontinuerlige ekspansjonen i vårt distribusjonsnettverk er en hjørnestein for vår vekst. I løpet av perioden klarte vi – til tross for et tøffere marked – å åpne 76 nye Vianor-enheter, slik at kjeden nå totalt omfatter 986 avdelinger i 24 land. Vi vil passere 1.000 Vianor-avdelinger innen utgangen av 2012, sier Kim Gran videre.

- Økt produksjon ved vår fabrikk i Russland ga en produksjonsøkning i tonn på 16 prosent, sammenlignet med samme periode i 2011. PÅ grunn av dårligere marked og svakere utsikter har vi besluttet å redusere produksjonen i Finland i 2. halvår for å sikre produktivitet og kapasitetsøkning i Russland.

Det er fremdeles mørke skyer over markedshorisonten siden den globale veksten er svekket med et underpresterende Europa. Distributører i alle markeder reduserer lagrene for å begrense risiko, men sesongens vinterdekksalg vil igjen øke etterspørselen i 4. kvartal, som igjen vil bli avgjørende for resultatet for hele året, sier Kim Gran.

Konsernets investeringer økte de tre første kvartalene av 2012 til 168,5 mill. euro (2011: 108,2). Dette omfatter produksjonsinvesteringer i både russiske og finske fabrikker, former for nye produkter og Vianors ekspansjonsprosjekter.

PersonbildekkNokian Tyres salg av personbildekk økte i perioden januar-september 2012 med 25 prosent sammenlignet med samme periode i 2011 (fra 732,7 mill. euro til 915,9 mill. euro). Driftsresultatet økte til 316,7 mill. euro (2011: 262 mill. euro). Driftsresultatet i 3. kvartal ble redusert fra 94 mill. euro i 2011 til 87,9.

Vinterdekk utgjorde totalt 73 prosent av globalt salg (72 prosent i 2011).

Nokian Heavy TyresSammenlignet med 2011 ble omsetningen i Nokian Heavy Tyres i perioden januar-september 2012 redusert med 5,7 prosent fra 83,3 mill. euro til 78,5 mill. euro. Driftsresultatet ble redusert med 30,3 prosent til 9,9 mill. euro.

Årsaken til det reduserte salget var svakere etterspørsel etter dekk til skogsmaskiner. Økende salg av gruvedekk og radialdekk både i Nord-Amerika og Russland var ikke nok til å kompensere for nedgangen i skogssektoren.

Det investeres nå i modernisering av fabrikken for å fjerne flaskehalser og øke kapasiteten for radialdekk. Oppgraderingen blir fullført i 2013.

Fokus for 4. kvartal er å øke salget av radialdekk og optimalisere produksjonskapasiteten. For hele 2012 ventes både omsetning og driftsresultat å bli svakere enn i 2011.

VianorFor Vianor økte omsetningen i perioden januar-september 2012 med 7,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2011 – fra 181,1 til 194,0 mill. euro. Driftsresultatet for perioden sank med 9,3 prosent, men ventes å ende med positivt resultat for året som helhet som resultat av vinterdekksesongen i 4. kvartal.

Kjeden fortsetter ekspansjonen av bilservicetilbud.

LastebildekkSalget av lastebildekk ble i perioden januar-september 2012 redusert til 38,3 mill. euro (2011: 44,6). I Sentral-Europa sank etterspørselen særlig sterkt i 1. kvartal, men tok seg gradvis opp igjen i 2. og 3. kvartal. Markedsandelen for Nokian lastebildekk økte i de nordiske land og Russland takket være styrket produktsortiment, både av standard og premium dekk. Salg og lønnsomhet ble styrket av økende andel Nokian Hakkapeliitta lastebildekk og styrket markedsposisjon for Noktop regummieringsmaterialer.

Mer informasjon:

Mr. Kim Gran, President and CEO, tel: +358 10 401 7336

For å stille spørsmål under presentasjonen: Vennligst ring 5-10 minutter før start:
+358 (0)9 2313 9201 (Finland) eller +44 (0)20 7162 0077 (UK). Passord: 923810.

Børsmelding og presentasjonsmateriale er tilgjengelig før presentasjonen på
https://www.nokiantyres.com/ir-calendar