ty. februar 5 02:00 2019 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres plc resultatfremleggelse 4Kv. og FY18

Sterke resultater - solid vekst fra Russland og Nord-Amerika til tross for valutamotvind

Oktober-desember 2018

  • Omsetningen ble redusert med 3,4 prosent til 473,6 millioner EUR. Uten valutaeffekt var omsetningen ned 1 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.
  • Driftsresultatet endte på 117,2 millioner EUR, ned fra 122,6 millioner EUR i samme periode i 2017. Valutaendringer påvirket driftsresultatet negativt.
  • Resultatet for perioden var på 96 millioner EUR.
  • Resultat per aksje var 0,70 EUR.
  • Kontantstrøm fra driften var 460 millioner EUR.

Januar-desember 2018

  • Omsetningen økte med 1,5 prosent til 1 595,6 millioner EUR. Uten valutaeffekt økte omsetningen med 5,7 prosent sammenlignet med 2017.
  • Driftsresultatet endte på 372,4 millioner EUR, opp fra 365,4 millioner EUR i 2017. Valutaendringer påvirket driftsresultatet negativt.
  • Resultatet for perioden var 295,2 millioner EUR, mot 221,4 millioner EUR i 2017. Resultatet for 2017 var negativt påvirket av en tilleggsbeskatning med renter på 59 millioner EUR relatert til skatteåret 2011.
  • Resultat per aksje var 2,15 EUR.
  • Kontantstrøm fra driften var 536,9 millioner EUR, opp fra 234,1 millioner EUR i 2017. Kontantstrøm for 2017 og 2018 og ble redusert grunnet en skattedisputt knyttet til regnskapsårene 2007-2011.

Utbytte

Styret i Nokian Tyres har foreslått et utbytte per aksje på 1,58 EUR per aksje mot 1,56 EUR for 2017.

Finansiell guiding

I 2019, basert på gjeldende valutakurser, forventer selskapet en økning i omsetning og en driftsmargin på nivå med 2018. I tråd med Nokian Tyres oppdaterte 2018-strategi, sikter selskapet mot ytterligere vekst i Russland, Sentral-Europa og Nord-Amerika. Som en konsekvens av det pågående investeringsprogrammet for å understøtte denne veksten, vil driftsresultatet i 2019 inkludere betydelige tilleggskostnader på driftssiden.

Tabell
(Tall i mill. euro) 

 

10-12
/18

10-12
/17

Endring %

2018

2017

Endring %

Omsetning

473.6

490.4

-3.4

1 595.6

1 572.5

1.5

Driftsresultat

117.2

122.6

 

372.4

365.4

 

Driftsmargin

24.7

25.0

 

23.3

23.2

 

Resultat før skatt

113.5

118.9

 

361.7

332.4

 

Resultat

96.0

94.7

 

295.2

221.4

 

 «I 2018 gjorde vi gode fremskritt, spesielt i Russland og Nord-Amerika. Med sammenlignbar valuta, Økte Nokian Tyres omsetningen med 5,7 prosent. Veksten ble drevet av personbilmarkedet, til tross for den negative effekten av det forsinkede sommersalget og svakere nybilsalg i Sverige og Norge. Driftsresultatet økte, selv om den negative valutaeffekten var signifikant, sier president og CEO, Hille Korhonen i Nokian Tyres.

Byggeprosessen ved vår nye fabrikk i USA, samt kapasitetsøkning for Heavy Tyres i Finland, går som planlagt. Det samme gjelder testsenteret i Spania. Alle disse investeringene vil være til stor hjelp når vi går inn i neste vekstfase. Vi sikter mot en dobling av omsetningen i Nord-Amerika og en 50 prosent økning i Sentral-Europa over de neste fem årene. Samtidig skal vi beholde markedslederposisjonene i Norden og Russland.

Konkurransesituasjonen i det sentraleuropeiske dekkmarkedet ble svært tilspisset i 2018. Mot slutten av 2018 delte vi forretningsområdet Europa i to separate områder; Sentral-Europa og Norden. Dette gjorde vi for å ha enda større fokus på disse regionene. Utnyttelsesgraden for vår økte produksjonskapasitet i Finland er planlagt justert siden det sentraleuropeiske markedet ikke er like robust som vi estimerte for et år siden.

I november publiserte vi nye finansielle mål for 2019-2021. Målene er som følger: Vokse raskere enn markedet, sunn lønnsomhet og et utbytte på mer enn 50 prosent av nettoresultatet. Disse målene vil guide vår strategiske ambisjon.

Nokian Tyres er et livsdrevet selskap, og vi promoterer og muliggjør trygg kjøring. Når folk kjører hjem i hverdagen, tilbyr vi ro i sjelen under alle forhold. Vårt mål er viktig for oss, og det gir alle oss i Nokian Tyres et høyere mål i vår egen hverdag og i vårt arbeid.  Jeg vil gjerne takke våre kunder, ansatte og øvrige interessenter for nok et suksessfullt år i 2018. Vi har en imponerende 120-årig historie og vi er dedikerte i sammen å fortsette å bygge på denne suksessen i årene som kommer.»

Den fullstendige rapporten for 4. kvartal 2018 og regnskapsåret 2018 fra Nokian Tyres kan lastes ned her: https://www.nokiantyres.com/company/investors/