fr. februar 2 03:49 2018 i kategori

Nokian Tyres plc resultatfremleggelse FY 2017: Sterke leveranser i 2017 og positive utsikter for 2018

Oslo, 02.02.2018: – Vårt 2017 var vellykket på alle måter, sier president og CEO, Hille Korhonen i Nokian Tyres.

Oktober-desember 2017

 • Omsetningen økte med 6,4 prosent til 490,4 millioner EUR. Negativ valutaeffekt reduserte omsetningen med 10,3 millioner EUR sammenlignet med tall for samme periode i 2016.
 • Driftsresultatet økte med 13 prosent til 122,6 millioner EUR. Driftsmarginen var på 25 prosent mot 23,5 prosent samme periode i 2016.
 • Resultatet for perioden var opp 3,8 prosent til 94,7 millioner EUR.
 • Resultat per aksje var 0,69 EUR.
 • Kontantstrøm fra driften var 368,3 millioner EUR og ble redusert grunnet en skattebelastning på 59 millioner EUR fra en skattesak knyttet til regnskapsåret 2011. Selskapet betalte beløpet i november 2017.

Januar-desember 2017

 • Omsetningen økte med 13 prosent til 1 572,5 millioner EUR. Valutaeffekt økte omsetningen med 21,7 millioner EUR sammenlignet med 2016.
 • Driftsresultatet økte med 17,7 prosent til 365,4 millioner EUR. Driftsmarginen var på 23,2 prosent mot 22,3 prosent i 2016.
 • Resultatet for perioden var ned 12,1 prosent til 221,4 millioner EUR. Inkludert i resultatet er en engangsbetaling i november 2017 grunnet en skattebelastning på 59 millioner EUR fra en skattesak knyttet til regnskapsåret 2011.
 • Resultat per aksje var 1,63 EUR.
 • Kontantstrøm fra driften var 234,1 millioner EUR og ble redusert grunnet en skattebelastning på 59 millioner EUR fra en skattesak knyttet til regnskapsåret 2011. Selskapet betalte beløpet i november 2017. I tillegg ble kontantstrømmen påvirket av en tilleggsbeskatning for perioden 2007-2013 på 18,5 millioner EUR som ble betalt i august 2017.

  Utbytte 
  Styret i Nokian Tyres har foreslått et utbytte per aksje på 1,56 EUR per aksje mot 1,53 EUR for 2016.

  Finansiell guiding
  I 2018, basert på gjeldende valutakurser, forventer selskapet en økning i omsetning og driftsmargin sammenlignet med 2017.

Tabell (Tall i mill. euro)

 

10-12 /17

10-12 /16

Endring %

2017

2016

Endring %

Omsetning

490.4

460.7

6.4

1 572.5

1,391.2

13.0

Driftsresultat

122.6

108.5

13.0

365.4

310.5

17.7

Driftsmargin

25.0

23.5

 

23.2

22.3

 

Resultat før skatt

118.9

106.3

11.9

332.4

298.7

11.3

Resultat

94.7

91.2

3.8

221.4

251.8

-12.1

 

«Vårt 2017 var vellykket på alle måter, sier president og CEO, Hille Korhonen i Nokian Tyres.

Positive nyheter og nye initiativ stimulerte utviklingen og vi demonstrerte en sterk utvikling i alle våre kjernemarkeder. Dette er resultater av iherdig arbeid og betydelig suksess på flere områder indikerer tro på vår strategi og våre mål.

Vår privatbilvirksomhet leverte godt i 2017. Omsetningen økte i alle markeder. Vi vokste mer enn markedet i Russland grunnet vår konkurransedyktige produktportefølje, prisposisjonering og tilgjengelighet. Salgs- og markedsinvesteringer og nye produkter genererte salgsvekst i andre markeder i Europa og Nord-Amerika. Vi responderte på økt etterspørsel gjennom å betimelig øke produksjonsvolumene både i fabrikkene og gjennom å bestille en ny produksjonslinje i den russiske fabrikken. Driftsresultatet økte sammenlignet med 2016. I 4. kvartal ble råvarekostnadene noe reduserte sammenlignet med foregående kvartal. Vi estimerer at råmaterialkostnadene i 2018 vil forbli på samme nivå som i 2017.

I november 2017 fornyet vi en viktig lokal arbeidsavtale for 2018 for våre ansatte på fabrikken i Nokia. Denne gjaldt fleksibilitet i arbeidstiden for de ansatte innen produksjon for privatbilmarkedet. Målet med avtalen er å forberede for videre vekst, bygge fleksibilitet for kommende sesonger og sørge for arbeidskapasitet i avtaleperioden. Avtalen styrker fabrikkens rolle som et konkurransedyktig senter for ekspertise og produksjon.

Heavy Tyres økte salget, driftsresultat, produksjonsvolum og produktivitet i 2017. Alle markeder viste vekst. Salg til landbruk- og skogdriftkjøretøy økte spesielt mye. I desember 2017, kunngjorde vi at Nokian Tyres øker produksjonskapasiteten innen Heavy Tyres med 50 prosent gjennom å investere til sammen 70 millioner EUR i fabrikken i Nokia over de neste tre årene. På samme tid, inngikk vi en avtale som oppmuntrer de ansatte i Heavy Tyres til å øke produksjonsfleksibiliteten gjennom såkalt «multi-skilling», hvor ansatte læres opp innen flere kompetanseområder. Målet med investeringen er å styrke vår egen vekst samtidig som vi støtter kundenes vekst.

Vianor (eget selskap) sin omsetning økte noe til tross for et utfordrende marked innen detaljhandel i Norden. Imidlertid er det pågående lønnsomhetsprogrammet i rute. Vårt distribusjonsnettverk, under egne merkevarer; Vianor, NAD og N-Tyre, økte med 346 butikker i 2017.

I desember 2017 kunngjorde vi akselererende lønnsom vekst, kundeorientering og innovative løsninger for fremtiden gjennom å fornye ledelsen og driftsmodellen. Formålet med denne endringen er også å skape en markedsfokusert og skalerbar struktur for å øke effektiviteten gjennom globale funksjoner og prosesser.

Nokian Tyres er i toppform og vi er klare for byggestart for vår Dayton-fabrikk. Høy kundetilfredshet, en ny global struktur, våre trygge og miljøvennlige produkter og ikke minst våre kompetente ansatte skaper et svært godt grunnlag for fremtidig vekst. Vi er definitivt på rett vei og godt posisjonert for ytterligere å forbedre salg og drift.»


Attachments

Financial Statement Release 2017 
Presentation