ty. oktober 10 02:22 2017 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres scorer høyt på prestisjefylt bærekraftmåling

Nokian Tyres kommer helt i teten på Dow Jones’ DJSI World sustainability index. Nokian Tyres score på 78 poeng var bare et poeng unna industriens ener globalt sett. Med en score på nesten det dobbelte av industriens gjennomsnitt, har Nokian Tyres klatret mange plasser i 2017.

- Våre ansatte har gjort en formidabel jobb med å gjøre alle aspekter ved vår virksomhet mer bærekraftig. Vår visjon om å være dekkindustriens pioner innen bærekraft har gitt resultater i form av trygge og miljøvennlige produkter, i tillegg til at vi er inkludert i DJSI World. Vi er definitivt på rett vei, og forholdene ligger til rette for å ytterligere forbedre vår virksomhet, sier president og CEO i Nokian Tyres, Hille Korhonen.

GRI-retningslinjer

  • Global Reporting Initiative (GRI) er en uavhengig organisasjon som i over 15 år har arbeidet for en standardisering av selskapers rapportering om samfunnsansvar og bærekraftig utvikling.
  • Retningslinjene definerer både rapporteringsprinsipper og generelle og bransjespesifikke indikatorer.

Nokian Tyres har jobbet langsiktig for å utvikle en strategi for sosialt ansvar som omfatter deres produkter og selskapets virksomhet, og som skal påvirke dekkindustrien i sin helhet. Siden 2012 har selskapet publisert bærekraftrapporter på linje med de internasjonale GRI retningslinjene.

Nokian Tyres sine konkrete bærekraftsmål for 2020 inkluderer blant annet betydelig reduksjon av dekkenes rullemotstand, 20 prosent reduksjon av CO2-utslipp fra produksjon og en revidering av samtlige underleverandører som prosesserer gummien brukt i dekk fra Nokian Tyres. Selskapet akter å fortsette sin innsats på alle områder innen bærekraft.

Verdens mest bærekraftige selskaper

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) er en årlig bærekraftskartlegging av store børsnoterte selskaper utført av Swiss RobecoSAM. Dette er en omfattende bærekraftsvurdering som er særlig verdifull for investorer.

I 2017 inviterte RobecoSAM rundt 3500 av verdens største børsnoterte selskaper fra 47 land til å delta i kartleggingen. De 10 prosentene som scoret høyest ble inkludert i indeksen som de mest bærekraftige selskapene i verden. Innenfor bildeler og -tilbehør var Nokian Tyres eneste nordiske selskap inkludert.

Les mer om Nokian Tyres’ bærekraftarbeid

Mer informasjon:

Nokian Tyres plc
Mr. Teppo Huovila, Visepresident, tel. +358 10 401 7701