on. oktober 3 12:31 2018 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres scorer nok en gang høyt på prestisjefylt bærekraftmåling

Nokian Tyres er igjen en del av Dow Jones’ DJSI World sustainability index. Selskapet ble også valgt ut til den strengere definerte DJSI Europe-indeksen. På 20 av 21 kriterier i årets vurdering scoret selskapet høyere enn gjennomsnittet i den globale Auto Components-sektoren.

Nokian Tyres scorer nok en gang høyt på prestisjefylt bærekraftmåling

Jeg er stolt av våre ansattes målrettede arbeid som har latt oss fornye plassen vår i DJSI World og nå at vi blir inkludert i DJSI Europe. I løpet av det siste året har vi forbedret organisasjonskulturen og måten vi jobber på, i tillegg til flere aspekter ved selskapets bærekraft, sier president og CEO i Nokian Tyres, Hille Korhonen.

Nokian Tyres har jobbet langsiktig for å utvikle en strategi for sosialt ansvar som omfatter deres produkter og selskapets virksomhet, og som skal påvirke dekkindustrien i sin helhet. Siden 2012 har selskapet publisert bærekraftrapporter på linje med de internasjonale GRI retningslinjene.

- I 2013 bestemte vi oss for å redusere rullemotstanden i vår portefølje med 7 prosent. Dette klarte vi allerede i 2017. Jeg må ærlig innrømme at det er noe jeg er stolt av. Helt konkret gir det en reduksjon i C02-utslippene fra trafikk med 500 millioner kg. Jeg synes det er et godt eksempel på det harde arbeid vi gjør for å forbedre miljøvennligheten i produktene uten at det går utover sikkerheten, sier Korhonen.

Selskapet akter å fortsette sin innsats på alle områder innen bærekraft og ønsker å sette et eksempel for hele dekkindustrien. De vil også bidra til å skape ekstra verdi for folk, økonomien og miljøet.

Verdens mest bærekraftige selskaper

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) er en årlig bærekraftskartlegging av store børsnoterte selskaper utført av Swiss RobecoSAM. Dette er en omfattende bærekraftsvurdering som er særlig verdifull for investorer. RobecoSAM vurderer selskapers bærekraft ved å se på finansielle, sosiale og miljømessige kriterier. En uavhengig vurdering av et internasjonalt selskap gir interessenter – som for eksempel kunder, investorer og ansatte – en pålitelig beskrivelse av selskapets arbeid med bærekraft.

I 2018 inviterte RobecoSAM rundt 3500 av verdens største børsnoterte selskaper fra 47 land til å delta i kartleggingen. De 10 prosentene som scoret høyest ble inkludert i indeksen som de mest bærekraftige selskapene i verden. Innenfor bildeler og -tilbehør var Nokian Tyres det eneste nordiske selskapet.

Les mer om Nokian Tyres’ bærekraftarbeid

Nokian Tyres plc

Mer informasjon:

Further information: Teppo Huovila, Vice President, Quality and Sustainability, tel. +358 10 401 7701