to. februar 9 12:10 2012 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres: Styrket resultat i 2011  • Nokian Tyres konsern økte omsetningen med 37,7 prosent til 1.456,8 millioner euro (2010: 1.058,1 millioner euro).
  • Driftsresultatet økte til 380,1 millioner euro (222,2).
  • Resultat før skatt var 359,2 millioner euro (208,8).
  • Nettoresultat for året ble 308,9 millioner euro (169,7).
  • Resultat pr. aksje ble 2,39 euro (1,34).
  • Styrets forslag til utbytte: 1,20 euro pr. aksje (0,65).
  • Kontantstrøm fra forretningsvirksomheten var 114,1 millioner euro (318,8).
  • Antall ansatte ved utgangen av 2011: 3.981 (3.506).

- Året 2011 var en suksesshistorie for Nokian Tyres. Både salg, marginer og produksjon økte. Vår strategi for økning og den sterke etterspørselen fra markedene bidro til et godt resultat, sier administrerende direktør Kim Gran.

- Salg og resultat i årets siste kvartal svarte til våre forventninger, selv om salgsmiksen endret seg litt på grunn av at vinter og snø kom sent. Salget for hele året økte betydelig på alle våre viktigste markeder, og vi lyktes med å øke markedsandelen, spesielt i Russland og Sentral Europa. Lanseringen av vår nye vinterdekkfamilie for Sentral Europa, testsuksess for Nokian WR D3 og meget godt salg av Nokian Hakkapeliitta i Norden og Russland økte salget og forbedret gjennomsnittsprisen.

Høy andel premium produkter styrket vår salgsmiks, noe som sammen med prisøkninger ga oss bedre marginer. Vi har markedets sterkeste varemerke, prisposisjon og distribusjon på våre kjernemarkeder, og vi lyktes med å styrke både vår posisjon og lønnsomhet betydelig også i Sentral Europa. Ekspansjonen i vårt distribusjonsnett fortsetter. Spydspissen er vår dekk kjede Vianor, som økte med 139 nye anlegg i løpet av 2011. Ved årsskiftet omfattet kjeden 910 anlegg i 23 land. Av disse finnes 491 i Russland og OSS-landene i 287 byer.

Regnet i tonn økte vår produksjon med 47 prosent sammenlignet med foregående år. Begge våre fabrikker økte produksjonen og forbedret produktiviteten. Takket være nye produksjonslinjer i Russland økte vår totale ukeproduksjon fra 250.000 dekk til 360.000 dekk. Vi fortsetter å øke produksjonen ved å bygge en ny topp moderne fabrikk i Russland, med produksjonsstart sommeren 2012.

Utsiktene for salg og resultat i første halvår 2012 ser gode ut. Vår ordrereserve er god, og lagersituasjonen hos distributørene i våre kjernemarkeder ligger på et normalt nivå. Vårt salg korrelerer med produksjonen, som går for fullt. Stabile råvarepriser og økt produktivitet hjelper oss med å beholde god lønnsomhet.

Vi har fremdeles god medvind, og starter på 2012 sterkere enn noen sinne. Til tross for usikkerheten i Europa, gir våre kjernemarkeder i Norden, Russland og OSS-landene oss fremdeles nye muligheter til å vokse. Derfor kan vi ikke ha noe annet mål enn å øke både salg og resultat også i løpet av året 2012.

MarkedssituasjonenVeksttakten i verdensøkonomien svekket seg i løpet av 2011. Svakere BNP-vekst enn planlagt førte til at mange land nedjusterte sine økonomiske prognoser. De viktigste økonomiene hadde fremdeles vekst, takket være den frie pengepolitikken og lave rentenivåer, selv om veksttakten ikke var like høy som tidligere. Økonomiene i Nokian Tyres kjernemarkeder i Norden og Russland har hatt en relativt bra utvikling. Usikkerheten i den europeiske økonomien om hvordan gjeldssituasjonen i landene vil påvirke finansmarkedene har fortsatt, og ennå kan man ikke se hvordan dette vil ende. Hittil har det ikke påvirket privat konsum nevneverdig. I det siste har usikkerheten i makroøkonomien minsket litt, men det er fortatt mulig at den kan komme til å påvirke etterspørselen etter dekk i 2012. Eurokursen har sunket noe, og om nettoverdien på euro fortsetter å gå ned, ville det ha positive følger for Nokian Tyres.

Beregnet etter markedssalg av personbildekk i Norden var 2 prosent og i Europa 3 prosent sammenlignet med foregående år. Salget av sommerdekk gikk ned i Europa, mens salget av vinterdekk økte med 15 prosent. I Russland økte dekkprodusentenes leveranser med over 30 prosent på grunn av en bedre økonomisk situasjon i landet, mindre lager hos distributører og bedre tro på økonomien hos forbrukerne.

To vinter på rad med mye snø til langt utpå våren over hele Europa og i Russland økte salget av vinterdekk kraftig. Etter sesongen har forhandlerne små lager av vinterdekk. Sen vinter med lite snø høsten 2011 påvirket ikke salget av vinterdekk til sluttbruker på våre kjernemarkeder i Norden og Russland nevneverdig. Lagrene hos distributørene er fremdeles relativt små. Markedet for sommerdekk gikk litt ned i Europa, men økte betydelig i Russland.

Etterspørselen etter tunge spesialdekk økte i 2011, selv om ordretilgangen etter skogsmaskindekk gikk noe ned i siste kvartal 2011. Utviklingen i etterspørselen etter tunge dekk i 2012 ser usikker ut, men det finnes positive trekk. Eksempelvis har etterspørselen på ettermarkedet øket, og prisene på visse råvarer (cellulose og metaller) har begynt å stige.

Etterspørselen etter nye og regummiert lastebildekk er stabil på Nokian Tyres kjernemarkeder.

Nokian Tyres oktober - desember 2011Konsernet Nokian Tyres økte omsetningen med 30,9 prosent til 482,5 millioner euro (368,7) i perioden oktober – desember 2011. Salget i de nordiske land økte med 8,5 prosent, i Russland og OSS-landene med 47,2 prosent, i Sentral- og Øst-Europa med 68,5 prosent og i USA med 46,9 prosent.

Driftsresultatet i perioden ble 119,1 millioner euro (91,8). Resultat før skatt ble 114,8 millioner euro (86,4). Nettoresultatet ble 94,2 millioner euro (62,6). Resultat pr. aksje var 0,73 euro (0,49).

PersonbildekkOmsetningen for forretningsområdet personbildekk økte med 49,9 prosent, og endte på 1.071,1 millioner euro (714,7). Driftresultatet ble 365,1 millioner euro (205,5), en økning på 77,6 prosent.

Salget av Nokian Tyres personbildekk økte på alle markeder, og 43 prosent av veksten kom i Russland. Av de ulike produktsegmentene var det SUV-dekk som økte mest. 77 prosent av salgsmiksen av det totale antallet var vinterdekk. Nokian Tyres markedsandeler i Norden. Russland og Europa økte. Til tross for at produksjonen økte betydelig, var etterspørselen større enn leveringskapasiteten slik at en del av ordrene ble flyttet til 2012.

Nokian Tyres nye sommerdekkmodeller, med forbruksgunstige Nokian Hakka Green i spissen, ble vellykket lansert. Høstens vinterdekktester ga nye gode resultater for Nokian Tyres. Både piggdekk og piggfrie nordiske vinterdekk, samt vinterdekk for sentraleuropeiske forhold – for eksempel Nokian WR D3 – vatn en rekke tester, noe som ga god støtte til salget.

Heavy TyresOmsetningen for Heavy Tyres økte med 39,2 prosent til 112,8 millioner euro, sammenlignet med 81,0 millioner euro i 2010. Driftsresultatet endte på 17,2 millioner euro (13,7).

Etterspørselen var sterk i 2011, selv om etterspørselen etter skogsmaskindekk begynte å synke i fjerde kvartal. Økt maskinproduksjon og økt etterspørsel på ettermarkedet styrket ordretilgangen de tre første kvartalene. Salget økte klart innenfor alle produktsegmenter, og spesielt økte salget av skogsmaskin-, gruve og radialdekk. Salget i Russland økte ekstra kraftig.

Sammenlignet med 2011 ventes salget å synke i 2012 på grunn av redusert etterspørsel. Optimering av produksjonen i forhold til etterspørselen, økning av ettermarkedssalget og ekspansjon av konseptet Vianor Industrial er viktige satsinger i 2012.

LastebildekkOmsetningen for forretningsområdet lastebildekk kom i 2011 opp i 59,3 millioner euro (41,2), en økning på 44,1 prosent sammenlignet med året før.

VianorDekkjeden Vianor fikk i 2011 en omsetning på 298,4 millioner euro (307,9), noe som var 3,1 prosent mindre enn foregående år. Driftsresultatet var 2,3 millioner euro (4,0), en reduksjon på 42,5 prosent.

Ved utgangen av 2011 omfattet Vianor totalt 910 anlegg globalt, hvorav 179 egne anlegg (169) i Norge, Sverige, Finland, USA, Sveits og Russland.

InvesteringerInvesteringene kom i 2011 opp i 161,7 millioner euro (50,5).

EN LENGRE VERSJON PÅ ENGELSK FINNES PÅ:
www.nokiantyres.com

Mer informasjon:
VD Kim Gran tlf. +358 3 340 7336