su. januar 26 10:00 2003 i kategori Selskapsnyheter

Salgsstart for RoadSnoop i løpet av våren 2003Utviklingsarbeidet med dekktrykkvarsleren RoadSnoop er nå avsluttet. For tiden gjennomføres de siste tekniske forberedelsene før serieproduksjonen starter. Levering og salg av dekktrykkvarsleren starter i løpet av våren 2003.

Arbeidet med å utvikle RoadSnoop dekktrykkvarsler tok lengre tid enn beregnet, noe som er vanlig når et helt nytt produkt skal utvikles. Under utviklingsprosessen er produktet blitt både forandret og videreutviklet. Det produkt som om kort tid blir lansert, er derfor betydelig mer utviklet enn tidligere versjoner av dekktrykkvarsleren.

Ny type antenne gir sikker kontakt

Systemets dekksensorer har fått en ny type trådantenne som forbedrer sensorenes sendeegenskaper betydelig. Antennehodet løftes høyt fra sporet i felgen, slik at signalet kan komme fritt ut av metallburet som består av dekkstamme og felg. Dette er spesielt viktig dersom bilen har lavprofildekk. Den bøyelige antennen påvirker ikke dekkmonteringen.

I RoadSnoops mottaker finnes en såkalt jordnivåtråd som forbedrer mottakerens evne til å motta signaler fra dekksensorene også under vanskelige forhold.

Mottakeren festes til solskjermen

Under testingen av dekktrykkvarsleren på forskjellige bilmodeller, kom det klart frem at systemet fungerer best når mottakeren festes til bilens solskjerm. Dette gjøres raskt, enkelt og pent ved hjelp av et medfølgende bånd.

Solskjermen er en god plassering for mottakeren også fordi det er lett for bilføreren å se og høre signalene dersom trykket i noen av dekkene synker. På solskjermen sitter mottakeren også trygt, og risikerer ikke å bli borte mellom andre smågjenstander i bilen.

RoadSnoop dekktrykkvarsler har fått god mottakelse på markedet. Derfor tror Nokian Tyres at etterspørselen etter produktet vil bli bra. I forskjellige forbrukertester har dekktrykkvarsleren fått positiv omtale for god design, høy anvendelighet og et produktnavn som blir ansett for å gi hyggelige assosiasjoner.

Takket være de siste tekniske forbedringene gir RoadSnoop dekktrykkvarsler bilføreren økt trygghet. Den er enkel å bruke og har høy driftssikkerhet. Bilføreren kan stole på at dekktrykkvarsleren overvåker lufttrykket kontinuerlig, og varsler effektivt dersom trykket synker i noen av dekkene.

For mer informasjon:

Sjef for forretningsområdet RoadSnoop, Tomi Lundell, tlf. +358 3 340 7762
[email protected]
Adm. direktør Bjørn Kamphus, tlf. 64 84 77 00
[email protected]

RoadSnoop på internett:
www.roadsnoop.com