fr. juni 17 12:27 2011 i kategori Selskapsnyheter

Sjekk lufttrykket – og spar penger!Det er mulig å spare mye penger ved å kontrollere lufttrykket i dekkene regelmessig. 30 prosent for lavt trykk halverer dekkenes levetid, hvilket betyr at nye dekk må kjøpes tidligere enn nødvendig. Også bilens drivstofforbruk øker. Norske bilister kunne totalt spare nærmere 190 millioner kroner årlig på lavere drivstofforbruk dersom alle kjørte med riktig lufttrykk i dekkene.

Stikkprøver i Sverige siste år viste at nærmere en tredjedel av de kontrollerte bilistene kjørte med alt for lite luft i dekkene – og to av tre bilister husket ikke en gang når de sist sjekket lufttrykket. Også vi nordmenn er svært lite flinke til å kontrollere lufttrykket i dekkene, og trolig er situasjonen omtrent den samme her som i Sverige.

For lavt dekktrykk øker rullemotstanden, noe som i sin tur øker bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp. Beregninger gjort av Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Statoil, viser at norske bilister kunne spare nærmere 190 millioner kroner årlig i reduserte drivstoffutgifter, dersom alle kjørte med korrekt lufttrykk i dekkene.
Ifølge Statoil koster det i gjennomsnitt hver bilist ca. 320 kroner årlig å kjøre med for lite luft i dekkene, mens CO2-utslippet øker med 60-80 kg, avhengig av om bilen har diesel- eller bensinmotor. Stigende drivstoffpriser gjør det enda mer lønnsomt å kontrollere lufttrykket regelmessig. Og luft er fortsatt gratis på bensinstasjonen – det eneste som kreves, er litt av bilistens egen energi for å sjekke trykk og etterfylle ved behov.

Riktig lufttrykk er penger spartFor lavt lufttrykk øker dekkslitasjen, Er trykket 20 prosent for lavt, noe som er svært vanlig, reduseres dekkenes levetid med en femtedel, og er trykket 30 prosent for lavt, halveres levetiden for dekkene, viser tester Nokian Tyres har gjort. Dersom bilens anbefalte dekktrykk er 2,5 bar, vil 20 prosent bety 0,5 bar, mens 30 prosent vil bety 0,75 bar for lite luft.

Ved normal kjøring går det fint å kjøre ca. 40.000 kilometer på sommerdekk av god kvalitet. Halvert levetid på grunn av for lavt luftrykk betyr at dette kan reduseres til 20.000 kilometer. Fire nye sommerdekk av god kvalitet koster fort rundt 6.000 - 8.000 kroner, så det er gode penger å spare på å være nøye med lufttrykket.

Nokian Tyres anbefaler at dekktrykket kontrolleres hver tredje uke. Riktig lufttrykk finner du i bilens instruksjonsbok. Dekktrykket skal alltid kontrolleres med kalde dekk.

For lavt lufttrykk går også ut over kjøreegenskapene, spesielt dersom bilen er tungt lastet. Ved en unnamanøver eller kraftig nedbremsing kan bilen lett få skrens og miste veigrepet.

Sjekk dekkene før ferieturenHusk å sjekke dekkene i god tid før krevende, lange ferieturer. Dersom nye dekk behøves, er det klokt å være ute i god tid. Ifølge loven skal sommerdekk ha en mønsterdybde på minst 1,6 millimeter, men spesielt risikoen for vannplaning øker betydelig allerede når mønsterdybden er mindre enn 4 millimeter. Er dekkene ujevnt slitt, kan dette tyde på feil hjulstilling eller dårlige støtdempere.

Et godt råd er å kjøpe sommerdekk som er utviklet for skiftende nordiske forhold. Ifølge Nokian Tyres har slike dekk en gummiblanding som mestrer varierende temperaturer, ruller lett, er slitesterk på grov norsk asfalt og gir lav dekklyd.

Bilder:
www.nokiantyres.com/HakkaGreen

Mer informasjon: Jan-Erik Sofiedal, 6484 7760 –
jan-erik.sofiedal(at)nokiantyres.com

https://www.nokiantyres.no/

Nokian Tyres
Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkjøring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsføres hovedsakelig i områder med snø og skoger, og med krevende kjøreforhold på grunn av ulike årstider. Nokian Tyres utvikler produkter der målet er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.