to. oktober 13 10:02 2011

Skiftende nordiske vinterforhold: Størst sikkerhet med piggdekkNorske, svenske og finske vinterbilister er skjønt enige om at piggdekk fremdeles er det sikreste valget for skiftende nordisk vinterføre. Opptil 9 av 10 er enige i dette, viser en undersøkelse som er gjennomført for Nokian Tyres. Spesielt på isete underlag har piggdekk overlegen støtte fra bilistene, og det er også full enighet om at piggdekk er det beste i distriktene og på landsbygda.

Undersøkelsen viste ellers at skremmende mange mener det er greit å kjøre videre gjennom sommeren med piggfrie vinterdekk.

- Det er ingen overraskelse at en så stor majoritet synes piggdekk er det sikreste valget for vinterføre. Flere vintre med til dels lange perioder med islagte veier har fått mange til å satse på piggdekk som det tryggeste alternativet, og med dagens piggteknologi er ikke lenger miljøhensyn eller veislitasje noe vektig argument mot piggdekkene, sier produktsjef Jan-Erik Sofiedal i Nokian Dekk AS. Han understreker at et moderne piggdekk som for eksempel Nokian Hakkapeliitta 7 også byr på meget god kjørekomfort og lavt støynivå.

På spørsmål om føre, er det stor enighet mellom finske, svenske og norske bilister om at bare piggdekk holder mål på isete veier – det mener 88 prosent av de spurte i Finland, 82 prosent i Sverige og 86 prosent i Norge.

På snø eller sørpe blir saken noe mer nyansert. I Norge mener 34 prosent av de spurte at piggfrie vinterdekk er litt eller mye bedre enn piggdekk på slikt føre, mens 36 prosent fortsatt holder på piggdekk. Tilsvarende tall for Sverige er 25 prosent og 42 prosent, og for Finland 18 prosent og 55 prosent.

Et solid flertall bilister på landsbygda foretrekker piggdekk: 69 prosent i Finland, 60 prosent i Sverige og 57 prosent i Norge – det er tallenes klare tale.

Det er først og fremst i byene, og ved kjøring på snø- og sørpeføre, at piggfritt vinner venner. Av norske byboere mente for eksempel hele 56 prosent at piggfrie vinterdekk var litt eller mye bedre enn piggdekk, mot 30 prosent i Finland og 38 prosent i Sverige.

Bare 20 prosent av de spurte bybilistene i Norge svarte at de foretrakk piggdekk, mens hele 18 prosent fant begge dekktyper like aktuelle. Til sammenligning velger hele 43 prosent av bybilistene i Finland piggdekk; og i Sverige 30 prosent.

- Vi er litt overrasket over dette resultatet. Selv om dagens piggfrie vinterdekk har meget høy kvalitet og fremkommelighet, gis det mange dager da det også i bytrafikk bare er piggdekk som gir god sikkerhet. Dette gjelder spesielt situasjoner med underkjølt regn og hyppig islagte gater og veier, spesielt i kystbyer med sitt meget skiftende værlag vinterstid, sier Jan-Erik Sofiedal.

Han mener undersøkelsen på dette punkt viser at myndighetenes arbeid for å redusere bruken av piggdekk har hatt fremgang, men mener også at man bør være varsomme med å bruke gebyrer som verktøy for å få folk til å kjøre piggfritt.

- Det kan ha negative virkninger for trafikksikkerheten å bruke økonomiske straffetiltak mot piggdekk. Bilister som bare føler seg trygge på vinterføre med piggdekk, kan føle seg presset til å velge en annen løsning, som de opplever som utrygg. Dette kan igjen skape usikre og uforutsigbare bilførere når føret blir vanskelig.

Vi mener også at man i de største byene nå er i ferd med å passere balansepunktet for et vellykket ”samspill” mellom piggdekk og piggfrie dekk. Det er jo slik at på de glatteste veiene er det helt nødvendig med en viss andel biler med pigger til å rue opp isen – slik at også de piggfrie dekkene får grep. Blir det for få med piggdekk, øker problemene med fremkommelighet raskt, fastslår Sofiedal.

Ikke greit med vinterdekk sommerstidAt så mange som hver tredje bilist i Finland og i Sverige, og hver fjerde i Norge, mener det er helt greit å kjøre videre gjennom sommerhalvåret med piggfrie vinterdekk, bekymrer Sofiedal:

- Dette er absolutt ikke bra. Piggfrie vinterdekk er konstruert for vinterbruk, og har også en gummiblanding tilpasset dette. Disse dekkene kan derfor ha til dels svært dårlig våtgrep i sommerhalvåret, noe som kan øke ulykkesrisikoen dramatisk. Med de til dels meget regnfulle somrene vi nå har hatt, sier det seg selv at dette er en farlig gambling med sikkerheten.

Den meget myke gummiblandingen medfører dessuten uforholdsmessig rask dekkslitasje ved bruk sommers tid, understreker Jan-Erik Sofiedal til slutt.

Undersøkelsen ble gjennomført i begynnelsen av august i år, og 1005 nordmenn svarte på spørsmålene som ble stilt.

Mer info:

Produktsjef Jan-Erik Sofiedal, Nokian Dekk AS, tlf. 64847700 – jan-erik.sofiedal(at)nokiantyres.com