må. juni 26 11:01 2023 i kategori Produkt pressemeldinger

Slik øker du elbilens rekkevidde

Det viktigste du kan gjøre for å øke rekkevidden er å kjøre økonomisk. Aggressiv kjøring med kraftige akselerasjoner krever både mer energi og øker slitasjen på dekkene.

– Rekkevidden varierer avhengig av om du kjører på motorvei eller i byen. Jo fortere du kjører, desto kortere blir rekkevidden. Elbilens luftmotstand øker i takt med fartsøkningen, og når hastigheten dobles så firedobles luftmotstanden. Økonomisk fornuftig kjøring øker også dekkenes holdbarhet, forteller Kjetil Røssel, produktsjef hos Nokian Tyres.

Flere korte ladestopp kan redusere reisetiden

Du kan spare tid på lange kjøreturer om batteriet ligger på 10-20 prosent når du lader det. Ved å lade batteriet fra 10 til ca. 50 prosent to ganger i løpet av reisen i stedet for å ta ett ladestopp fra 10 til 90 prosent kan totaltiden bli betydelig kortere.

– Det er vanlig at det blir køer på populære ladestasjoner i fellesferien og derfor kan det være lurt å velge avreisetidspunkt med omhu. I tillegg er det alltid lurt å fullade batteriet før du legger ut på reise, fortsetter Røssel.

Fem tips om valg av dekk til elbil:

  1. Hvis mulig, bruk dekk som er tilpasset elbiler. Dekkets konstruksjon, gummiblanding og mønster er utviklet for å gi stabilitet og grep i uforutsette situasjoner. Det gjelder også for tyngre biler. Samtidig reduseres dekkets rullemotstand.
  2. Lav dekkstøy er også en viktig egenskap. Spesialdekk for elbiler og ladehybrider inneholder en spesiell lyddempingsteknikk, som øker komforten for sjåfør og passasjerer.
  3. Riktig luftrykk er også viktig og bør kontrolleres regelmessig. Lufttrykket påvirker dekkets rullemotstand og dermed elbilens rekkevidde. Jo høyere lufttrykk desto lavere rullemotstand. Lufttrykket skal økes med 0,1-0,2 bar når bilen lastes tungt. Hvis luftrykket er for lavt kan det skade dekkets konstruksjon og øke slitasjen.
  4. Ruller dekkenes plassering, bytt plasseringen til forhjulene med bakhjulene og omvendt. Hvis forskjellen i mønsterdybden mellom frem- og bakhjulene er over to millimeter er det på tide å rotere dekkene. På denne måten slites dekkene jevnt og de holder lengere. Det er viktig å huske at selv om forskjellen på for- og bakhjulene er store skal de minste slitte dekkene monteres bak på bilen. Dette reduserer blant annet risikoen for vannplaning.
  5. Kontroller dekkets slitasje jevnlig. Hvis du merker at dekkene har ujevn slitasje er det best å la et verksted kontrollere bilen.