on. april 29 10:00 2020 i kategori Produkt pressemeldinger

Tysk universitet tester Nokian Ground King-traktordekk med hybridmønster i driften hos en stor landbruksentreprenør – studien viser betydelige fordeler

Nokian Ground King med hybridmønster ble lansert i 2019 med løfte om å gi traktoren i kombinerte bruk i landbruk og på vei en ny effektivitetsstandard. Universitetet i Kiel samarbeidet med Blunk GmbH, et lokalt ledende entreprenørselskap innen landbruket, og gjennomførte en rekke tester på praktiske arbeidsoppgaver i hverdagen. Konklusjonen? Det nye Hybrilug™-mønsteret innfrir løftene.

Traktorens arbeidsoppgaver i landbruket har endret seg. I tillegg til arbeidet på jordene har transportoppgavene og tiden som brukes på vei, økt betydelig de senere årene. Dette danner utgangspunktet for et dekk til entreprenørarbeid i landbruket – bruken på jorder og vei er svært forskjellig, men begge deler stiller krav til topp ytelse. Nokian Tyres' svar på denne allsidighetsutfordringen er en ny type hybridmønsterteknologi som gir deg det beste fra begge verdener. Dekkmønsteret for bruk på jorder er kombinert med et blokkmønster for å gi bedre egenskaper på vei. Men fungerer det i praksis? Instituttet for landbruksteknologi ved universitetet i Kiel gjennomførte langvarige tester med Nokian Ground King for å finne det ut.

Testoppsett

For å teste ytelsen over tid ble en Fendt 724 Vario fra entreprenørselskapet Blunk GmbH i Rendswühren utstyrt med en pre-produksjonsversjon av Nokian Ground King. Som referanse ble en tilsvarende Fendt utstyrt med standard kvalitetsdekk for landbruket (AS) levert av en annen dekkprodusent. Dekkene ble brukt på til arbeid på jorder med gress og til transport på vei, og det ble utført en rekke målinger for å registrere ytelsen. Arbeidet på jordene omfattet grasslått, høyvending, innhøsting og jordbearbeiding. I snitt ble 62 % av tiden brukt til arbeid på jorder og 38 % på vei i testperioden.

 


 Bilde 1: Ulike arbeidsoppgaver utført med Nokian Ground King (andel arbeidstimer for enkeltjobber i testperioden). 


Bilde 2: Prosentandelen av bruk på jorder og vei i testperioden. 

 

Effektivitet ved bruk i felt

Målingene som ble gjort under kraftig jordbearbeiding, viste at Nokian Ground King hadde bedre kraftoverføring til bakken med 2 % mindre sluring enn referansedekket. Denne høyere effektiviteten skyldes HybrilugTM-mønsteret, som sørget for et effektivt grep mellom dekkprofilen og bakken. I vurderingen av dekkenes selvrensingsegenskaper var det ikke stor forskjell i ytelse under de aktuelle forholdene på stort sett fuktig leirjord. Forskjellen på dekkenes effekt på gressveksten i traktorens kjørebane, dvs. belastningen på jordet, ble vurdert mellom første og andre slått. Nokian Ground Kings større mønsterproporsjon førte til mindre belastning på jorden og raskere gjenvekst etter at gresset var blitt kjørt over under første og andre gangs slått, noe som gav et antatt høyere utbytte på 29 %.

 

Bilde 3: HybrilugTM-teknologien kombinerer de beste egenskapene ved tradisjonelle knaste- og blokkmønstre for å forbedre fremkommelighet i alle typer terreng, bedre veiegenskaper og lang levetid.

 

Levetid og drivstofføkonomi

Nokian Ground King viste tydelig forbedring på drivstofføkonomien. Under krevende kultiveringsarbeid var drivstofforbruket med Nokian Ground King 1,5 l/t (dvs. 4 %) lavere enn med
AS-referanseprofildekkene. Forskjellen var enda større under transportoppgaver, der besparelsen på 2,4 l/t representerte et redusert drivstofforbruk på 9 % sammenlignet med resultatene for
AS-profildekkene. Det beregnede totalforbruket for alle de utførte arbeidene, målt forbruk og tidsbruk, gav et forbruk som var 11 % lavere for Nokian Ground King.

Resultater for ergonomi og effektivitet

Har dekkene en positiv effekt på arbeidet i hverdagen? Testrapporten er entydig: "Alle sjåfører og andre ansatte ved selskapets verksted gav Nokian Ground King positiv score." De opplevde bedre kjørekomfort, mindre støy og gode kjøreegenskaper. Entreprenøren Blunk understreket at sjåførenes subjektive inntrykk av de nye dekkenes evne til å håndtere alle aktuelle arbeidsoppgaver var unison, og dette gav en mer selvsikker arbeidsytelse på kundenes gårder."

Oppsummert

Testene ble utført i 2019 og viste tydelig at Nokian Ground King innfrir løftene sine. I tillegg var samarbeidspartneren i testen begeistret over de nye dekkene og etterlyste utvalg av dimensjoner til enhver maskin i selskapet.

"Det er betryggende å se at resultatene fra uavhengige tester er i tråd med våre", uttaler Tero Saari, Product Manager i Nokian Tyres. "Effektivitet i landbruket er bra for alle, så vi er fornøyde med å være den første som tilbyr en løsning for et velkjent behov."

Dimensjoner og tilgjengelighet

14 Nokian Ground King-dimensjoner vil bli tilgjengelig hos Nokian Tyres’ forhandlere i 2020, først med de fire dimensjonene 650/65R42, 540/65R30, 650/65R38 og 540/65R28 i april 2020.

Mer informasjon og bilder:

Bilder og pressemateriale: www.nokiantyres.com/groundkingPR

Produktside: www.nokiantyres.com/groundking

Selskapets nettsted: www.nokiantyres.com/heavy

 

Mer informasjon:


Toni Silfverberg, leder av Sales and Marketing, Nokian Heavy Tyres Ltd.

[email protected], tlf. +358 10 401 7854

Tero Saari, produktsjef, Nokian Heavy Tyres Ltd.

[email protected], tel. +358 10 401 7226