fr. april 25 04:27 2014 i kategori Selskapsnyheter

Vanskelig å velge riktige dekk? Slik leser du dekkmerkingen

Vet du hva nummerserien 205/55 R 16 94 V XL betyr? Den forteller hvilken type sommerdekk din bil skal ha, og er oppgitt i bilens vognkort. Her oppgis det vanligvis flere mulige dekkalternativer som bilen kan ha. Blant de godkjente dekkene kan bileieren finne dekk som er mer komfortable – eller dekk som gir mer presise styreegenskaper og er mer sportslige.

Slik tolker du dekkbeskrivelsen riktig:

I vognkortet for bilen din er det kanskje oppgitt at bilen skal ha dekk av typen 205/55 R 16 94 V XL. Det kan også være oppgitt enda en dekkdimensjon som kan brukes på bilen. Hvilken av disse to dekktypene skal man da velge? Valget blir enklere dersom man vet hva dekkmerkingen betyr.

De to første tallene av 205/55 R 16 94 V XL angir dekkets bredde og profil. I dette tilfellet kan bilen ha dekk som er 205 millimeter brede. Dekkprofilen angir forholdet mellom dekkets høyde og bredde. I dette tilfellet er dekkets høyde 55 prosent av bredden.

I vognkortet kan det også angis at bilen kan ha 225/45 dekk. Hvilket alternativ skal man da velge? 225/45-dekket er 20 millimeter bredere enn det første dekket, og profilen er betydelig lavere.

Det bredere dekket med lavere profil gir bedre styrefølelse enn dekket med høyere profil. Dette betyr at dekket reagerer raskere på styringen. Denne typen dekk passer for bilførere som vil ha sportslige kjøreegenskaper.

- Ulempen er at bredere dekk er mer sporfølsomme og har noe mer dekkstøy. Vil man ha mer komfortable kjøreegenskaper er det smalere alternativet et bedre valg. Smalere dekk er også sikrere på våte veier, fordi de fjerner vann mellom dekk og vei mer effektivt, noe som reduserer risikoen for vannplaning.

Smalere dekk har dessuten lavere rullemotstand, noe som reduserer drivstofforbruket, sier produktsjef Fredrik Hauge i Nokian Dekk AS.

Radialdekk er stabile

Bokstaven R etter tallene som angir dekkets bredde og profil angir dekkets konstruksjon. R står for radialdekk, som gir betydelig mer stabile og presise kjøreegenskaper enn diagonaldekkene som var vanligere før i tiden.

Nesten alle personbildekk som selges i Norge er radialdekk, så denne merkingen har ikke så stor betydning i dag.

Tallet 16 forteller hvilken diameter felgen har i tommer. Det er viktig å følge bilprodusentens anbefalinger når det gjelder felgstørrelse. På mer sportslige biler skal felgene eksempelvis være 17-19 tommer fordi bremsesystemet krever dette.

Du må være ekstra nøye dersom du selv velger felger og dekk. Store felger krever lavprofildekk, mens mindre felger er for dekk med høyere profil.

Hva betyr det siste tallet?

Det siste tallet i nummerrekken angir dekkets belastningsklasse. I vårt eksempel er belastningsklassen 94, noe som betyr at dekket kan bære en last på 670 kg. Dersom belastningsklassen var 91, kunne dekket høyst bære en last på 615 kg. Det er viktig å velge dekk med riktig belastningsklasse for bilen. Ellers kan dekkene slites raskere og ikke tåle belastninger.

Den nest siste bokstaven, V, oppgir dekkets hastighetsklasse, som er den høyeste hastigheten dekket tåler. Hva har så hastighetsklassen å si i Norge, der høyeste tillatte hastighet er 100 km/t?

Hastighetsklasse V betyr at høyeste tillatte hastighet for dekket er 240 km/t. I Norge får man ikke kjøre så fort, men i følge et EU-direktiv skal dekkets hastighetsklasse tilsvare bilens toppfart. På denne måten er dekkene sikre også på tyske motorveier, der det delvis er fri fart.

Den høyere hastighetsklassen påvirker også dekkets egenskaper i lavere hastigheter. Styringen er mer presis enn med dekk med lavere hastighetsklasse. Samtidig kan dekk i høyere hastighetsklasser ha dårligere komfort, siden de gir stivere og mer sporfølsomme kjøreegenskaper.

Den siste bokstavkombinasjonen XL finnes ikke på alle dekk. Den betyr at bilen kan ha dekk med høyere belastningsklasse. I vårt eksempel er belastningsklassen 94. Dersom den hadde vært normale 91, ville man ikke ha behøvd å oppgi XL.

- Mange dekkmodeller har produkter både i høyere og lavere belastningsklasse. Dekk i den høyere belastningsklassen kan bære også tyngre last uten problemer. Dette betyr at man eksempelvis på feriereise med tungt lastet bil ikke behøver å være urolige for verken dekkskade eller unormalt rask slitasje.

Dekk i høyere belastningsklasser har en mer robust konstruksjon, noe som reduserer dekkets varmeutvikling og gjør dekket mer slitesterkt. XL-dekk blir stadig mer vanlig etter hvert som bilene også blir tyngre, sier Fredrik Hauge.

DOT = produksjonssted og –tid

DOT-merkingen på dekksiden oppgir hvor dekket er produsert og hvor gammelt det er. De to første sifrene angir hvilken fabrikk som har produsert dekket, mens de fire siste sifrene angir produksjonstiden. Tallene 1314 betyr for eksempel at dekket er produsert i uke 13 i året 2014.

Det anbefales ikke å bruke dekk i mer enn seks år. Dersom du kjører lite og dekkene er i god stand, bør de byttes ut med nye senest etter ti år. I årenes løp blir dekkenes gummiblanding hardere og grepet svekkes, også om dekkene ellers kan se bra ut.

Dette viser dekkmerkingen;

205: Dekkets slitebanebredde i millimeter
55: Dekkets profil. Dekkets høyde er her 55 prosent av bredden.
R: Dekkets konstruksjon, i dette tilfellet radialdekk
16: Felgens størrelse, diameter i tommer
94: Belastningsklasse
V: Hastighetsklasse
XL: Xtra Load – høyere belastningsklasse

Les mer:

Tips om hvordan du tar best vare på dekkene dine:
https://www.nokiantyres.no/innovativt-arbeide/dekkfakta/tips-for-dekkvedlikehold/

Mer informasjon:

Produktsjef Fredrik Hauge, Nokian Dekk AS – tlf. 6484 7700, fredrik.hauge(at)nokiantyres.com

www.nokiantyres.no

www.facebook.com/nokiantyresnorge | www.youtube.com/NokianTyresCom