fr. oktober 31 07:18 2014 i kategori Selskapsnyheter

Nokian Tyres vokser i Vesten

Nokian Tyres Group vokser sterkt i Europa og Nord-Amerika, selv om krisen i Ukraina fortsatt påvirker det økonomiske resultatet.

–Vi har kjempet for å kompensere for negativ effekt fra krisen i Ukraina. Derfor har vi klart å levere solide resultater, og er på nivå med fjorårets salgsvolum i samme periode.  Lønnsomheten vår har økt i perioden, hvis man ser bort fra Russland og SUS, sier Ari Lehtoranta, president og administrerende direktør i Nokian Tyres.

Inntektene falt med 9 prosent til 1009,2 millioner euro i de tre første kvartalene i 2014. Valutakurser i Russland og SUS kuttet netto-inntektene med 60 millioner euro, og påvirket overskuddet som endte på 231,2 millioner euro mot 292,2 millioner euro i fjor. Likevel ga overskuddet en solid driftsmargin (EBIT-margin) på 23 prosent.

Er godt posisjonert

Uroen i Ukraina svekket valutaen i Russland og SUS merkbart mot euroen, med tilsvarende nedsatt kjøpeevne hos befolkningen. Forbrukerne kjøpte færre og billigere produkter, og presset dermed prisene til Nokian Tyres. Likevel har selskapet levert solide resultater, og forventer høy kontantstrøm for hele 2014.

– Nokian Tyres er godt posisjonert for fremtidig vekst, har et sterkt balanseregnskap og en effektiv organisasjon. Vi forventer fortsatte gode resultater i europeiske dekktester og fortsetter å satse i våre nøkkelmarkeder – i gode og onde tider. Nokian Tyres er et lønnsomt vekstselskap til tross for økonomisk uro, sier Lehtoranta.

Den fullstendige delårsrapporten fra Nokian Tyres kan lastes ned her: https://www.nokiantyres.com/releases