on. juni 9 09:22 2010 i kategori Selskapsnyheter

Sikker kjøring krever gode dekk!Sjekk dekkene før du legger ut på lange og krevende bilferie-turer! Slitte dekk øker ulykkesrisikoen betydelig, og kan føre til at det som skulle være en hyggelig ferietur i stedet ender i grøfta.

- Dekkene er bilens viktigste aktive sikkerhetskomponent, og utgjør den eneste kontakten bilen har med veien. Når vi vet at denne kontaktflaten ikke er større enn fire håndflater, sier det seg selv hvor viktig det er med gode dekk, fastslår produktsjef Jan-Erik Sofiedal i Nokian Dekk.
Han understreker at folk ikke må ta lovens minstekrav til mønsterdybde for bokstavelig:

- 1,6 millimeter som minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er altfor lite. Vi kan vise til mange tester som dokumenterer at ulykkesrisikoen øker farlig mye allerede når mønsterdybden nærmer seg 3 millimeter. Spesielt øker risikoen for vannplaning kraftig når mønsterdybden kryper under 3 millimeter og ned mot lovens minimumskrav.

En test Nokian Tyres har gjort, viste at med 5 millimeter vann på veien, vannplanet en bil med 1,6 millimeter mønsterdybde ved 76 km/t, mens den samme bilen med nye dekk først nådde vannplaningsterskelen ved 96 km/t. Denne forskjellen kan være avgjørende for å unngå en alvorlig ulykke.
I vår del av verden er det heller ikke uvanlig med heftig regnvær i sommerhalvåret, og slike byger kan komme veldig fort.

Vekt og fart forverrer situasjonenMye slitte dekk er selvsagt farlig uansett, men ekstra risikabelt blir det jo tyngre bilen er – og jo raskere man kjører.

På de aller fleste ferie- og fritidsturer er bilen mye tyngre lastet enn normalt. Dette øker kravene til gode dekk for sikker kjøring. Samtidig foregår mange av turene i utlandet, på motorveier med mye høyere hastigheter enn hva som er tillatt i Norge.

I et mye slitt dekk øker risikoen for både vannplaning og varmgang kraftig, og det er ikke morsomt å tenke på en stor og tung bil med mange passasjerer, en mønsterdybde i dekkene på 2-3 millimeter – og fri fart på tyske Autobahn. Da kan ulykken fort være ute, fastslår Jan-Erik Sofiedal.

Sjekk mønsterdybden- Nye, gode dekk er en rimelig forsikringspremie å betale for å kjøre tryggere. Det er heller ikke vanskelig å måle mønsterdybde, og alle som kjører med Nokian dekk kan enkelt avlese gjenværende mønsterdybde i millimeter med slitasjeindikatoren (DSI) midt på slitebanen, sier Sofiedal, som minner om at det også er viktig å passe på at de beste dekkene sitter på bakhjulene, uansett om bilen har forhjulstrekk, bakhjulsdrift eller firehjulsdrift. Sitter de beste dekkene foran, øker risikoen for skrens, og denne tendensen forsterkes jo tyngre lastet bilen er.


Pass på lufttrykket!Norske bilister er lite flinke til å passe på at dekkene har riktig lufttrykk. De fleste husker ikke en gang når de sist sjekket dette!

- For lavt lufttrykk øker drivstofforbruk og dekkslitasje. Er det 20 prosent for lite luft i dekkene, reduseres levetiden med ca. 20 prosent, mens 30 prosent for lite luft halverer dekkenes levetid.

Er bilen tungt lastet, trenger den 10-15 prosent mer luft i dekkene enn normalt. Under vanlig kjøring merker man ingen større forskjell på bilens oppførsel selv om den er tungt lastet, men ved en plutselig unnamanøver – eller litt for høy fart inn i en sving – kan for lite luft bidra til at bilen går inn i en ukontrollerbar skrens, slutter Jan-Erik Sofiedal.

Mer informasjon:

Produktsjef Jan-Erik Sofiedal,
Nokian Dekk AS, tlf. 64847700
jan-erik.sofiedal(at)nokiantyres.com