Hva er et dekks DOT-merking?

Hva er et dekks DOT-merking?

Tilbake til artikler

Valget av dekk er ikke en triviell beslutning, og sjåføren burde ha tilstrekkelig informasjon om dekket for å gjøre det riktige valget. Dekkmerkingene som er trykt på siden av dekket vil være til god hjelp med dette. Disse markeringene avslører blant annet dekkets alder og størrelse, som er nødvendig å vite for å avgjøre om dekket passer til din bil, og hvorvidt dekket har sine beste dager bak seg. En av markeringene som ofte vekker forvirring er den såkalte DOT-merkingen, også kalt DOT-kode eller DOT-nummer.

The DOT marking is found on the tire's sidewall and indicates the tire’s manufacturing week and year.

HVA ER DOT-KODEN?

DOT-koden er trykt inn i sideveggen på dekket og forteller hvilken uke og hvilket år dekket ble produsert. Forkortelsen DOT står for Department of Transportation og refererer til det amerikanske transportdepartementet. I USA er det påbudt med markeringer på alle dekk som viser hvor gammelt dekket er, hvem som har laget det, samt hvor det er produsert. I Europa er det imidlertid ikke påbudt, som betyr at dekk man kjøper her ikke nødvendigvis har DOT-merking ifølge den amerikanske standarden.  

De to første numrene beskriver hvilken uke dekket ble produsert i, mens de to siste beskriver hvilket år. Hvis DOT-koden for eksempel er 3021, betyr det at dekket ble produsert i uke 30 i 2021.

VÆR OPPMERKSOM PÅ DEKKETS ALDER

Hvordan skal DOT-merkingen tolkes? Siden DOT-merket ikke er obligatorisk for det europeiske dekkmarkedet, finnes det andre dekkmerkinger som er viktigere. En av disse er merket som forteller om dekkets alder. Selv om alder alene ikke alltid er nok til å avgjøre om et dekk fortsatt er skikket for bruk, kan det være lurt å ha et par huskeregler – det kan være spesielt nyttig når man kjøper brukte dekk.

 • Dekkets totale alder bør ikke være mer enn 10 år. Når dekket aldres, forringes kjøreegenskapene og gummiblandingen blir skjør. Et dekk som er for gammelt er derfor mindre trygt. Dekkets totale alder regnes fra tidspunktet det ble produsert.
 • Selv om et dekks totale alder er mindre enn 10 år, anbefales det at den maksimale tiden i aktiv bruk ikke er mer enn 6 år. Alle dekk er derimot ikke like, og vil også bli slitt ulikt basert på kjørestil og hvor mye de er brukt.
 • Dekk kan bli solgt som nye hos dekkforhandlere så lenge de er mindre enn 5 år gamle. Bruk markeringene på siden av dekket for å finne ut den faktiske alderen.
 • Produksjonsdatoen er bare trykt på en av dekkets to sider.

Dekkslitasje blir også påvirket av kvaliteten på dekket. Billige dekk av lav kvalitet slites ut fortere enn høykvalitetsdekk. Kjøp av billige dekk lønner seg derfor ikke i det lange løp, da de må skiftes ut oftere – ved å betale litt mer for gode kvalitetsdekk, får du et produkt som varer i lang tid.

ANDRE DEKKMERKINGER

Den tydeligste merkingen på sideveggen av dekket er den som for eksempel kan være 205/55 R 16 94 V XL. Ved hjelp av disse kan man finne ut følgende, fra venstre mot høyre:

 • Bredde
 • Profil
 • Dekktype/struktur
 • Felgstørrelse
 • Belastningsklasse
 • Hastighetsklasse
 • Økt belastningsklasse

Hver og en av disse er viktige i sin egen rett, og merkingen som beskriver dekkets størrelse er spesielt nyttig. På Nokian Tyres’ nettsted kan du søke etter dekk som passer til din bil basert på størrelse. Bruk dekkvelgeren til å skrive inn dekkets bredde i millimeter, samt dekkets høyde og felgstørrelse i centimeter, så vil du få opp forslag til dekk som passer til ditt kjøretøy.

HVORDAN TOLKE DEKKETS TILSTAND

Som nevnt er det ikke bare dekkets alder som sier noe om tilstanden, og det finnes flere andre faktorer som er viktige for å avgjøre hvorvidt dekket fortsatt er i brukbar stand. Selv om dekket fortsatt kan ha flere år igjen før det når den anbefalte levetiden, kan det allerede være for slitt til å sikre trygg kjøring. I tillegg til dekkets alder, kan gjenstående mønsterdybde brukes til å fastslå tilstanden. Sommerdekk og vinterdekk har begge minimumskrav til mønsterdybde, der minste tillatte dybde i vinterdekk er 3 millimeter, mens minimum mønsterdybde i sommerdekk skal være 1,6 millimeter. 

Selv om man fortsatt er innenfor minstekravene, er det fortsatt bra å ikke vente for lenge med å skifte ut de gamle dekkene, da grep og kjøreegenskaper forringes over tid. Ved bruk av piggdekk må man også være oppmerksom på hvor mange pigger som gjenstår, og at avviket av disse ikke er for stort dekkene imellom.

I tillegg til alder, kjørelengde og dekktype, blir dekkslitasjen også påvirket av kvaliteten på dekket. Du kan kjøre lenger på dekk av høy kvalitet enn du kan med billigere dekk av lavere kvalitet. Velg pålitelige kvalitetsdekk fra Nokian Tyres som har utmerket seg gang på gang i uavhengige tester!