RISIKO FOR VANNPLANING

På tørr vei om sommeren behøver ikke bilføreren ofre mange tanker på dekkene sine. Men når det kommer en tordenbyge med kraftig regnfall slik at piggsporene på veien fylles med vann, er saken en helt annen. Risikoen for vannplaning er overhengende: Det er svært vanskelig å kontrollere bilen, spesielt dersom dekkene er slitte. Den beste måten å redusere risikoen for vannplaning på er å ha nye sommerdekk. Selv ikke nye dekk kan eliminere vannplaningsrisikoen helt, men da kjører man i alle fall sikkert om hastigheten holdes innenfor rimelige grenser. 

TAPT GREP

Fra et trafikksikkerhetssynspunkt er det viktig at bilen har dekk som passer til underlaget og som har tilstrekkelig mønsterdybde. Når det er mye vann på veien, og farten er for høy, orker ikke dekkmønsteret å lense unna vannet. Dekket mister kontakten med veien og det finnes ikke lenger grep. Når mønsterdybden er mindre enn 4 millimeter er dekkets kjøreegenskaper på våt vei betydelig svekket, og risikoen for vannplaning øker vesentlig.

Bremselengden øker også, og bilen får lettere skrens. Tester Nokian Tyrs har gjort, viser at med slitte dekk (mønsterdybde under 1,6 millimeter og med ca 5 millimeter vann på veien) får bilen vannplaning i sving ved en hastighet på 76 km/t. Med nye dekk inntrer vannplaningen først ved 96 km/t. 

KONTAKTEN MED VEIEN FORSVINNER

Veigrepet reduseres dramatisk når hastigheten øker og dekkene er slitte. Bildet viser hvor stor veikontakt dekk med ulik mønsterdybde har på en vei der det er 3 millimeter vann, og hastigheten er 75 km/t. Sammenlignet med en bil som står helt stille, har bilen med dekk som har 1,6 millimeter mønsterdybde igjen bare 16 prosent kontakt med veien.