DEKKGARANTIUTVIDELSE FOR REGISTRERTE BRUKERE AV INTUITU MOBILAPPLIKASJON

Alle råvare- og produksjonsfeil på dekk laget av eller for Nokian Heavy Tyres Ltd (“dekk”) er underlagt Nokian Heavy Tyres’ begrensede garanti.

Kunder som har registrert seg for INTUIT mobilapplikasjonen (“applikasjon”) har rett til ett års (1) forlengelse av dekkgarantien gitt av Nokian Heavy Tyres’ begrensede garanti, som angitt her (“garantiutvidelse”).

Denne garantiutvidelsen er kun gyldig for dekk som er kjøpt fra Nokian Heavy Tyres’ autoriserte forhandler * i følgende land: Finland, Frankrike, Spania, Australia.

Denne garantiutvidelsen gjelder ikke INTUITU-sensorens begrensede garanti. Denne garantiutvidelsen er ikke tilgjengelig for og gjelder ikke dekk til lastebiler, buss eller personbiler.

I henhold til denne garantiutvidelsen, forblir ansvaret gjennom Nokian Heavy Tyres’ begrensede garanti gyldig i fire (4) år fra kjøpsdatoen for dekket, eller i seks (6) år fra produksjonen av dekket, avhengig av hvilken som kommer først.

Garantiutvidelsen er gyldig under følgende betingelser:

  • kunden har registrert seg i INTUITU mobilapplikasjon og har registrert dekkene sine i applikasjonen innen én (1) måned fra kjøpet av dekkene; og
  • kunden opprettholder oppdatert informasjon om brukere, maskin- og dekkposisjon i applikasjonen, eller kunden er i stand til å demonstrere at han har gjort rimelige anstrengelser for å opprettholde dataene i applikasjonen ved hjelp av INTUITU-support ([email protected]).

For at garantiutvidelsen skal være gyldig, må kunden fremvise kvittering for dekkjøpet eller annet pålitelig kjøpsbevis.

Denne garantiutvidelsen skal overføres til en ny eier av dekkene, forutsatt at eierskiftet blir varslet til Nokian Heavy Tyres i applikasjonen eller via [email protected], samt at den nye eieren registrerer seg i INTUITU-applikasjonen innen én (1) måned fra overføring av eierskapet.

Så langt ikke annet er oppgitt i denne garantiutvidelsen, gjelder vilkårene for den begrensede garantien for Nokian Heavy Tyres i alle henseender for dekkene.

Denne garantiutvidelsen skal styres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i Finland. Denne garantiutvidelsen begrenser ikke kundens rettigheter i henhold til den obligatoriske lokale lovgivningen.

* Autorisert forhandler er en forhandler som har inngått et kontraktsforhold med et Nokian Tyres konsernfirma for salg av Nokian Heavy Tyres’ produkter.