Vannplaning

I nordlige strøk setter regnvann i hjulsporene store krav til kjøringen. Hvis hjulsporene er dype, er faren for vannplaning stor, men forutseende kjøring og godt mønster reduserer faren.

Nye dekk er det beste våpen mot vannplaning. Et dekkmønster som leder vannet bort fra dekket er det mest effektive midlet mot vannplaning. Ifølge tester starter vannplaning ved 76 km/t når vann trenger inn under utslitte dekk (mønsterdybde under 1,6 mm), mens for nye dekk skjer det ved 96 km/t.