Dekkalder

Sorter etter

5 artikler

Produksjonsdatoen er det firesifrede tallet som står på sideveggen – de to første tallene angir uken, og de to siste angir året. "1117" vil altså si at dekket ble produsert i uke 11 i år 2017. Merk: Slitasjen og dekktilstanden har mer å si enn produksjonsåret.