Dekkforskrifter

Sorter etter

9 artikler

Det europeiske miljøbyrået (2016) (1) og Verdens helseorganisasjon (2013) (2) anser de små partiklene med under 2,5 mikrometer diameter (PM2,5) som en større helserisiko enn de store innpustbare partiklene med 10 mikrometer diameter. Det som gjør de små partiklene farlige, er at de kan trenge inn i …

EU-kommisjonen har truet Sverige med bøter hvis partikkelinnholdet i visse områder ikke reduseres. Man har derfor iverksatt tiltak som f.eks. forbud mot bruk av piggdekk på visse gater, for å forbedre luftkvaliteten på steder der partikkelinnholdet er særlig høyt.

Til tross for lokale begrensninger i bruken av piggdekk har salget av piggdekk holdt seg på omtrent samme nivå. Ifølge Europool Sweden utgjorde piggdekkene rundt 59 % av alle solgte vinterdekk i 2016. Andelen piggfrie vinterdekk var 41 %. I 2010 var andelen piggdekk 56 %. En undersøkelse som Naturvå…

I Sverige er både svenske og utenlandske kjøretøy lovpålagt å bruke vinterdekk ved vinterføre i tidsrommet fra 1. desember til 31. mars. Tunge kjøretøy skal ha vinterdekk på forakslene.