Dekkvedlikehold

Sorter etter

20 artikler

TPMS er dekktrykkovervåkingssystemet. Hensikten med dekktrykkovervåkingssystemet er å varsle deg hvis lufttrykket i ett eller flere dekk er så lavt at det kan føre til utrygge kjøreforhold. Ved for lavt dekktrykk vil et symbol i form av et gult dekktverrsnitt med utropstegn begynne å lyse på instrum…

Riktig oppbevaring gjør at dekkene holder lenger. Oppbevar dekkene på et tørt, mørkt og kjølig sted der temperaturen ligger på 0–15 grader. Ved for varm oppbevaring vil gummien tørke ut, og det kan oppstå sprekkdannelse. Beskytt dekkene mot regn, kondens, kraftig lys, elektriske gnister, olje og smu…

Nokian Tyres har prøvekjørt vinterdekkene (M+S) med anbefalt lufttrykk for de vanligste bilmerkene. Det anbefalte lufttrykket kan være høyere enn bilprodusentens anbefalte lufttrykk, for vinterdekk er annerledes konstruert. Hvis anbefalt lufttrykk for vinterdekk ikke er angitt, anbefaler vi 0,2 bar …

Det er et system som varsler føreren hvis trykket i et dekk er under 1,5 bar eller mer enn 20 % under standardverdien. Dette gjør det mulig for føreren å stoppe i tide før det oppstår fare. Systemet forkortes TPMS og består av sensorer som er plassert på dekkene og kommuniserer med bilen.

Feil lufttrykk kan få alvorlige konsekvenser. I tillegg til å forlenge bremselengden, vil et for lavt lufttrykk øke risikoen for vannplaning og gjøre bilen vanskeligere å manøvrere. Studier viser at hvis trykket i ett fordekk er 1 bar lavere enn det som er anbefalt, øker bremselengden med ca. 8 mete…

DSI (indikator for kjøresikkerhet) angir gjenværende slitedybde i millimeter. Den hjelper deg å fastslå når det er på tide å kjøpe nytt dekk. I tillegg gjør den det enklere for deg å forlenge dekkenes kjørelengde ved at du kan rotere på dekkene for å utligne forskjellene i slitebaneslitasje.

Rullemotstanden har blitt forbedret betraktelig. Dekkene inneholder også mer intelligent teknologi. Det kan utgjøre en fastere del av bilens plattform og oppheng. I løpet av noen tiår vil dekkoljebaserte råvarer bli byttet ut med naturmaterialer.

Trykket kan kontrolleres med en kompressor, som du finner på de fleste bensinstasjoner. Dette skal gjøres hver tredje uke. Vi anbefaler at du retter deg etter dekktrykket som bilprodusenten har angitt. Du finner informasjon om riktig lufttrykk på innsiden av tanklokket eller i instruksjonsboken som …