Miljøpåvirkningen fra dekk

Sorter etter

21 artikler

Dekkprodusentene utvikler stadig nye piggdekk som genererer mindre gatestøv. Sommeren 2013 trådde det i kraft en ny piggdekklov i Sverige som krever at piggdekkene gir mindre veislitasje og dekklyd. Piggdekk som er produsert iht. den nye loven, gir rundt en fjerdedel mindre veislitasje (finske Autor…

Premium sommer- og vinterdekk forbruker mindre drivstoff takket være den lavere rullemotstanden. En økonomisk kjørestil og godt dekkvedlikehold kan også bidra til drivstoffbesparelser. Ettersom dekk i gjennomsnitt brukes i 32 000–48 000 km, kan man spare opp imot 5000 SEK. Å kjøre rundt med for lavt…

Den største risikoen og de farligste konsekvensene er knyttet til de små partiklene (PM2.5) – særlig i byområder der eksponeringen er størst. Disse fine partiklene skriver seg fra bl.a. langdistansetrafikk, eksosutslipp, vedfyring og industriutslipp. Dekk er ikke en partikkelkilde.

Kjørestilen har store konsekvenser for miljøet. Hoveddelen av miljøpåvirkningen i dekkets livssyklus er knyttet til bruken av dekket, og avhenger først og fremst av kjøretøyets drivstofforbruk. Med en økonomisk kjørestil der du f.eks. unngår bråbremsing og rask akselerering, kan du spare 10–20 % dri…

Piggdekk er én av mange kilder til gatestøv. De siste årene har piggdekkene imidlertid blitt mer miljøvennlige, og genererer betydelig mindre støv enn tidligere. Det som er mer viktig, er hvordan gatene vedlikeholdes og feies (særlig etter vinteren). Andre faktorer som bidrar til støv, er fuktighete…

Det er mange måter å redusere gatestøvet på. Det viktigste er at gatene vedlikeholdes og feies godt. Også hvor mye og hvordan gatene sandes om vinteren spiller en stor rolle. Veibelegningen påvirker hvor mye støv som spres opp i luften, og dette er vanskelig å gjøre noe med. Støvspredningen kan imid…

Det er mange ting som skaper gatestøv, f.eks. sanding om vinteren og feiing av gatene om våren. Andre faktorer som spiller inn, er fuktigheten på veien, vindhastighet, lufttemperatur, veibelegning, trafikkintensitet og kjørehastighet.

Det gjelder allerede begrensninger for bruken av piggdekk i Norden. I Sverige er det kun lov å kjøre med piggdekk fra 1. oktober til 15. april. Det er nøye regulert hvor mye piggene får veie og hvor mye veislitasje de får lov til å skape, og forskriftene skal skjerpes ytterligere i 2013. Bruken av p…

Piggdekk øker trafikksikkerheten om vinteren. Avgift eller skatt på piggdekk ville ført til negative sosiale konsekvenser, ettersom det ville gjøre det vanskeligere å kjøpe piggdekk – spesielt for personer med svakere økonomi. Personer som kjører med eldre og mindre trygge biler uten moderne sikkerh…

Finland har kommet lenger enn mange andre land når det gjelder gjenvinning av dekk. I samarbeid med andre dekkentusiaster opprettet Nokian Tyres i 1995 Suomen Rengaskierrätys Oy, som samler inn og gjenbruker dekk.

Når du velger Nokian Tyres, bidrar du til å skåne miljøet. Den største miljøpåvirkningen i dekkets livssyklus er når dekket brukes. Ved å velge riktig dekk kan du være med på å redusere både drivstofforbruket og CO2-utslippene. Nokian Tyres har i sitt langsiktige utviklingsarbeid fokusert veldig på …

Små overfladiske mikrosprekker kan oppstå når et dekk blir eldre eller har vært utsatt for sollys og andre miljøfaktorer over en viss tid. Slike små sprekker påvirker ikke dekkets kjøreegenskaper, men er bare en visuell defekt. Ved dypere eller mer fremtredende sprekker eller andre unormalheter, må …