Svevestøv

Sorter etter

14 artikler

Dekkprodusentene utvikler stadig nye piggdekk som genererer mindre gatestøv. Sommeren 2013 trådde det i kraft en ny piggdekklov i Sverige som krever at piggdekkene gir mindre veislitasje og dekklyd. Piggdekk som er produsert iht. den nye loven, gir rundt en fjerdedel mindre veislitasje (finske Autor…

Det europeiske miljøbyrået (2016) (1) og Verdens helseorganisasjon (2013) (2) anser de små partiklene med under 2,5 mikrometer diameter (PM2,5) som en større helserisiko enn de store innpustbare partiklene med 10 mikrometer diameter. Det som gjør de små partiklene farlige, er at de kan trenge inn i …

Den største risikoen og de farligste konsekvensene er knyttet til de små partiklene (PM2.5) – særlig i byområder der eksponeringen er størst. Disse fine partiklene skriver seg fra bl.a. langdistansetrafikk, eksosutslipp, vedfyring og industriutslipp. Dekk er ikke en partikkelkilde.

EU-kommisjonen har truet Sverige med bøter hvis partikkelinnholdet i visse områder ikke reduseres. Man har derfor iverksatt tiltak som f.eks. forbud mot bruk av piggdekk på visse gater, for å forbedre luftkvaliteten på steder der partikkelinnholdet er særlig høyt.

Piggdekk er én av mange kilder til gatestøv. De siste årene har piggdekkene imidlertid blitt mer miljøvennlige, og genererer betydelig mindre støv enn tidligere. Det som er mer viktig, er hvordan gatene vedlikeholdes og feies (særlig etter vinteren). Andre faktorer som bidrar til støv, er fuktighete…

Det er mange måter å redusere gatestøvet på. Det viktigste er at gatene vedlikeholdes og feies godt. Også hvor mye og hvordan gatene sandes om vinteren spiller en stor rolle. Veibelegningen påvirker hvor mye støv som spres opp i luften, og dette er vanskelig å gjøre noe med. Støvspredningen kan imid…

Det er mange ting som skaper gatestøv, f.eks. sanding om vinteren og feiing av gatene om våren. Andre faktorer som spiller inn, er fuktigheten på veien, vindhastighet, lufttemperatur, veibelegning, trafikkintensitet og kjørehastighet.

Til tross for lokale begrensninger i bruken av piggdekk har salget av piggdekk holdt seg på omtrent samme nivå. Ifølge Europool Sweden utgjorde piggdekkene rundt 59 % av alle solgte vinterdekk i 2016. Andelen piggfrie vinterdekk var 41 %. I 2010 var andelen piggdekk 56 %. En undersøkelse som Naturvå…

Det gjelder allerede begrensninger for bruken av piggdekk i Norden. I Sverige er det kun lov å kjøre med piggdekk fra 1. oktober til 15. april. Det er nøye regulert hvor mye piggene får veie og hvor mye veislitasje de får lov til å skape, og forskriftene skal skjerpes ytterligere i 2013. Bruken av p…

Piggdekk øker trafikksikkerheten om vinteren. Avgift eller skatt på piggdekk ville ført til negative sosiale konsekvenser, ettersom det ville gjøre det vanskeligere å kjøpe piggdekk – spesielt for personer med svakere økonomi. Personer som kjører med eldre og mindre trygge biler uten moderne sikkerh…

Små overfladiske mikrosprekker kan oppstå når et dekk blir eldre eller har vært utsatt for sollys og andre miljøfaktorer over en viss tid. Slike små sprekker påvirker ikke dekkets kjøreegenskaper, men er bare en visuell defekt. Ved dypere eller mer fremtredende sprekker eller andre unormalheter, må …