Pris på dekk

Sorter etter

3 artikler

Dekket er et komplisert teknisk produkt, og framstillingen krever omfattende investeringer i produktutvikling og produksjon. Størstedelen av prisen på dekket utgjøres av dekkets råstoffer og de personkostnader som oppstår ved produksjonen.