Personvernerklæring

Personvernerklæring for Nokian Tyres

Nokian Tyres plc ("Nokian Tyres" eller "vi") er behandlingsansvarlig for personopplysninger om våre forretningsforbindelser, nærmere bestemt representanter eller kontaktpersoner for våre bedriftskunder. Nokian Tyres er også ansvarlig for personopplysninger om forbrukere som er registrert til våre tjenester, eller som har tegnet abonnement for ulike publikasjoner (for eksempel Nokian Tyres nyhetsbrev).  

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nokian Tyres i forbindelse med virksomheten behandler personopplysninger for forbrukere og bedriftskontaker ("kunde"). Ivaretakelse av kundens personvern er viktig for oss. Nokian Tyres er forpliktet til å behandle personopplysninger med åpenhet og i samsvar med gjeldende lov om databeskyttelse.  

BEHANDLINGSANSVAR OG KONTAKTINFORMASJON  

Nokian Tyres plc er ansvarlig for våre kunders personopplysninger. Spørsmål som angår våre kunders personvern kan rettes til oss:  

Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100 Nokia, FINLAND 
[email protected] 

FORMÅL MED BEHANDLING, KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER, OG JURIDISK GRUNNLAG 

KUNDE – BEDRIFTSKUNDE-KONTAKT  

Personopplysninger innhentes først og fremst i situasjoner der bedriftskunder har kjøpt produkter eller tjenester fra Nokian Tyres, eller når en bedriftskontakt har registrert seg til våre digitale tjenester. Personopplysninger behandles for følgende formål:  

 • For å kunne levere produkter og tjenester til våre bedriftskunder.   

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, faktureringsinformasjon og annen informasjon som kunden eller ansatte av en kunde har gitt oss under levering av våre produkter.  

 • For å opprettholde forretningsforhold med våre bedriftskunder i forbindelse med kundeservice og kommunikasjon, og administrasjon av kundemøter og ledelse.  

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer informasjon knyttet til kundeservice, som for eksempel kontaktinformasjon, informasjon sendt via undersøkelser og tilbakemeldingsskjemaer, informasjon om deltagelse i arrangementer og kampanjer, nyhetsbrevabonnementer eller annen informasjon som er gitt til oss i forbindelse med kundeserviceforespørsler. Det gjøres opptak av telefonsamtaler til kundeservice for å sikre god kvalitet.  

 • For å utvikle våre produkter og tjenester på bakgrunn av kundeundersøkelser, tilbakemeldinger og nettsideanalyser.  

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, identifikatorer for terminalutstyr, identifikatorer på nett , data relatert til våre kunders nettaktivitet og preferanser, og data som kan utledes. Vanligvis blir personopplysningene aggregert, eller på andre måter anonymisert, for å beregne statistikk og rapporter for forretnings- og produktutvikling. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er tilgjengelig her.  

 • For å selge og markedsføre våre produkter og tjenester ,som for eksempel på nett og pr. post. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, atferds-data, identifikatorer for terminalutstyr, identifikatorer på nett og innkjøpsinformasjon. Innsamlede personopplysninger behandles videre for å skape målgrupper og tilby målrettet innhold. Målrettet innhold er alltid basert på segmenter eller målgrupper, og ikke på kundenes individuelle oppførsel.  

 • For å kunne levere Nokian Tyres Dealer Services til våre bedriftskunder. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, identifikatorer for terminalutstyr, identifikatorer på nett, og informasjon relatert til identitetsbehandling, for eksempel autorisasjonsinformasjon.  

 • For å organisere og administrere kundehendelser som Nokian Tyres-messer og produktlanseringer.  

Personopplysninger som behandles for dette formålet inneholder kontaktinformasjon og reise- og innkvarteringsinformasjon.  

 • For å oppfylle lovbestemte forpliktelser og andre offisielle regler og forskrifter 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inneholder all relevant, lovbestemt informasjon.  

Rettslig grunnlag for behandling av bedriftskunders personopplysninger er alltid ett av følgende:  

 • Samtykke 

Når det gjelder abonnement på nyhetsbrev behandler vi kun personopplysninger dersom en kunde har gitt samtykke til det. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken nederst i den mottatte e-postmeldingen.  

 • Kontrakt 

Vi behandler bedriftskundens personopplysninger på kontraktbasis når vi leverer vår Marketing Toolbox-tjeneste.  

 • Juridisk forpliktelse 

Når det gjelder å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser.  

 • Legitim interesse 

Vi behandler personopplysninger basert på vår legitime interesse i forbindelse med utvikling, salg, markedsføring, levering og forsyning av våre produkter og tjenester. I tillegg til å opprettholde forretningsforbindelser med våre kunder, og til å arrangere og administrere kundearrangementer. 

For å sikre at det eksisterer et betydelig og relevant forhold mellom Nokian Tyres og en kunde, og for å understreke at vår legitime interesse ikke forårsaker et vesentlig brudd på kundenes personvern, eller har noen annen uheldig innvirkning på interesser og rettigheter, har vi vurdert behandlingen med balansetester. For mer informasjon om balansetester, kontakt oss på [email protected].  

FORMÅL MED BEHANDLING, TYPE PERSONOPPLYSNINGER OG JURIDISK GRUNNLAG 

FORBRUKERKUNDE  

Personopplysninger innhentes først og fremst under registrering til våre tjenester, ved bestilling av publikasjoner som nyhetsbrev, eller i forbindelse med våre undersøkelser og konkurranser. I tillegg kan personopplysninger også innhentes og utledes fra bruk av tjenester. Vi behandler personopplysninger til følgende formål:  

 • For å levere nyhetsbrev og andre publikasjoner til mottakere som har abonnert på disse. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer for eksempel kontaktinformasjon, identifikatorer for terminalutstyr og atferds-informasjon.   

 • For å kunne tilby kundeservice til våre bedriftskunder. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer informasjon knyttet til kundeservice, for eksempel kontaktinformasjon eller informasjon sendt via tilbakemeldingsskjemaer, eller annen informasjon gitt oss i forbindelse med kundeserviceforespørsler. Det gjøres opptak av telefonsamtaler til kundeservice for å sikre god kvalitet.  

 • For å markedsføre og annonsere våre produkter og tjenester, som for eksempel på nett og pr. post.   

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, identifikatorer for terminalutstyr, identifikatorer på nett, adferds-data , data relatert til våre kunders nettaktivitet og preferanser, og data som kan utledes. Innsamlede personopplysninger behandles videre for å skape målgrupper og tilby målrettet innhold. Målrettet innhold er alltid basert på segmenter eller målgrupper, og ikke på forbrukerkundenes individuelle oppførsel. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er tilgjengelig her.  

 • For å kunne tilby tjenester som Aramid-garanti eller Nokian Tyres' tilfredshet-løfte  

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, og kjøpsinformasjon.  

 • For å arrangere konkurranser og trekninger blant våre forbrukerkunder. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon og eventuell konkurransespesifikk informasjon.  

 • For å utvikle våre produkter og tjenester basert på tilbakemeldinger fra kunder, produktanmeldelser, og aktivitet på nettet. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, identifikatorer for terminalutstyr, identifikatorer på nett, atferds-data, tilbakemeldinger fra kunder, og produktanmeldelser. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er tilgjengelig her.  

 • For å oppfylle lovbestemte forpliktelser og andre offisielle regler og forskrifter 

personopplysninger behandlet for dette formålet inneholder all relevant informasjon i henhold til gitt, lovbestemt krav.  

Rettslig grunnlag for behandling av våre forbrukerkunders personopplysninger er alltid ett av følgende:  

 • Samtykke 

Når det gjelder abonnement på nyhetsbrev behandler vi kun personopplysninger dersom en kunde har gitt samtykke til det. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken nederst i den mottatte e-postmeldingen.  

 • Kontrakt 

Rettslig grunnlag for behandling er gjeldende når vi behandler personopplysninger med det formål å arrangere konkurranser eller trekninger, eller med hensyn til produktgarantier der behandlingen er nødvendig for kontraktsforhold og håndheving av kontrakten.   

 • Juridisk forpliktelse 

Når det gjelder å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser.  

 • Legitim interesse 

Vi behandler personopplysninger basert på vår legitime interesse i forbindelse med utvikling av produkter og tjenester, for å tilby kundeservice og for å markedsføre og annonsere våre produkter og tjenester.  

For å sikre at vår legitime interesse ikke forårsaker noen vesentlig inntrenging i kundens personvern, eller får noen annen uheldig innvirkning på interesser og rettigheter, har vi vurdert behandlingen med balansetester. For mer informasjon om balansetester, kontakt oss på [email protected].  

UTLEVERING OG OVERFØRSLER AV PERSONOPPLYSNINGER  

Overførsler av personopplysninger  

Nokian Tyres er et globalt selskap, og vi bruker underleverandører og tjenesteleverandører for effektiv drift av vår virksomhet. Vi bruker for eksempel underleverandører til å gjennomføre kampanjer og direkte markedsføring, eller tjenesteleverandører for betaling og fakturering.  

Behandlingen av personopplysninger i forhold til våre underleverandører er alltid bestilt av Nokian Tyres. De andre partene vil kun behandle personopplysninger på våre vegne. Slike behandlinger er alltid beskyttet med kontraktmessige avtaler for å sikre at våre tjenesteleverandører og partnere behandler våre kunders personopplysninger med god databehandling og i samsvar med gjeldende lover.  

I de tilfellene hvor våre underleverandør eller tjenesteleverandører ligger utenfor EU eller EØS, sikrer vi adekvat beskyttelsesnivå for våre kunders personopplysninger. Dette gjøres ved å bruke standard kontrakt-klausuler godkjent av EU-kommisjonen eller en annen gyldig mekanisme i henhold til gjeldende lovgivning.  

Utlevering av personopplysninger  

Vi utleverer kun personopplysninger som er strengt nødvendige for å overholde lovbestemte krav. Om vi for eksempel gir hjelp til undersøkelser etter ulykker, må vi utlevere relevant informasjon for å bistå undersøkende myndigheter. 

Vi kan komme til å utlevere personopplysninger til andre selskaper innen Nokian Tyres-gruppen. Dette skjer vanligvis med tanke på kundeservice, kundeforvaltning og markedsføring. 

I samsvar med gjeldende lover må vi ved salg, fusjon eller annen omgjøring av vår virksomhet eller eiendeler, utlevere personlige opplysninger til kjøper ,eller potensiell kjøper eller selger. I slike tilfeller behandler vi personopplysninger basert på vår legitime interesse for å sikre vår kontinuitet. Dersom en kunde protesterer mot slik behandling, vil kjøperen av vår virksomhet ikke lenger kunne tilby sine tjenester til kunden.  

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER:  

Vi bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk eller annen lignende, ulovlig tilgang. Slike metoder inkluderer bruk av brannmurer, krypteringsteknologi og sikre server-fasiliteter. Tilgang til personopplysninger er begrenset til "må-vite"-årsaker, og kontrollert av systemrettigheter, samt gjennom tildeling og kontroll av tilgangsrettigheter.  

I samsvar med gjeldende lovgivning vil vi ved brudd på personvernet varsle lokale tilsynsmyndigheter og alle som får satt sine personopplysninger i fare.  

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE  

Som ansvarlig selskap ønsker vi åpenhet og innsynsmuligheter når det gjelder behandling av våre kunders personopplysninger. Dette betyr at vi gir våre kunder mulighet til å kontrollere behandlingen av deres personopplysninger.  

Tilgangsrettigheter Kunder har rett til informasjon om at vi behandler deres personopplysninger, hvilke personopplysninger vi behandler, og en kopi av de personopplysningene det dreier seg om.  

Rett til å korrigere Dersom personopplysninger fra våre kunder er unøyaktige eller ufullstendige, har kundene rett til å be om utbedring eller fullføring av deres opplysninger.  

Rett til å begrense behandlingen. Kunder har rett til å be om begrensning ved å bestride nøyaktigheten av deres personopplysninger. I en slik situasjon er behandlingstiltakene begrenset i tidsrommet for verifisering av nøyaktigheten av personopplysningene.  

Rett til innsigelser. Kunder har rett til å komme med innsigelser mot behandling av deres personopplysninger. Våre kunder har rett til å når som helst motsette seg behandlingen av deres personopplysninger gjeldende direkte markedsføring.  

Rett til å glemmes. Kunder har rett til å be om at deres personopplysninger slettes. I noen tilfeller kan det likevel være en overordnet hensikt i å behandle og beholde personopplysninger, for eksempel for å oppfylle juridiske forpliktelser eller ved garantibehov. 

Rett til dataportabilitet Kunder har rett til å be om sine personopplysninger i maskinlesbart format i situasjoner der vi behandler personopplysninger basert på kontrakt eller samtykke. Dette gjelder kun personopplysninger kundene selv har gitt oss.  

Rett til å trekke et samtykke. Kunder har rett til trekke sitt samtykke når som helst. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken nederst i den mottatte e-postmeldingen. 

Hvis kundene vurderer at vår behandling av personopplysninger krenker deres rettigheter, kan de kontakte tilsynsmyndighetene og sende inn en klage.  

Eventuelle spørsmål om ovennevnte rettigheter kan sendes via e-post til [email protected].  

OPPBEVARINGSPERIODE  

Personopplysninger beholdes så lenge det er nødvendig for det formål de ble samlet inn for, eller til vi mottar en forespørsel om sletting. Dette med mindre vi har en lovpålagt forpliktelse til å beholde dem over en lengre periode. Oppbevaringsperioden for personopplysninger bestemmes av følgende kriterier:  

 • Hvis en kunde har en Dealer Service-konto hos oss, beholder vi personopplysninger så lenge kontoen er aktiv, eller så lenge som nødvendig for å levere tjenester til kunden.  
 • For garantier og andre produktrelaterte programmer må vi beholde personopplysninger til gyldigheten av garantien eller programmet i hvert enkelt tilfelle utløper, og i alle tilfeller inntil eventuelle krav mot Nokian Tyres er utløpt. 
 • Med henblikk på arrangerte konkurranser eller trekninger, vil personopplysninger beholdes til konkurransen er avsluttet, og alle påfølgende tiltak er utført. Mer informasjon om oppbevaringsperioder er alltid gitt i konkurransevilkårene. 
 • Når en kunde har abonnert på mottak av elektronisk direkte-markedsføring, behandler vi personopplysninger for disse formålene så lenge abonnementet fortsatt gjelder. Dersom en kunde trekker tilbake sitt samtykke, vil vi avbryte behandlingen av personopplysninger og slette dem dersom det ikke er noe annet gyldig formål for fortsatt behandling. 

Spørsmål angående oppbevaringsperioder kan sendes via e-post til [email protected]. 

REVISJONER TIL DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN  

Vi utvikler kontinuerlig våre tjenester, og denne personvernerklæringen kan bli revidert. Revisjonen kan også være basert på endringer i lovgivningen. Vi anbefaler våre kunderå lese gjennom denne personvernerklæringen regelmessig for å holde seg oppdatert på mulige endringer. 

Personvernerklæring for Vianor

Vianor AS ("Vianor" eller "vi") er ansvarlig for personopplysningene til våre forbrukerkunder og forbrukere som har registrert seg for våre tjenester. Vianor er behandlingsansvarlig for personopplysningene til våre forretningsforbindelser, nærmere bestemt representanter eller kontaktpersoner for våre bedriftskunder.  

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Vianor i forbindelse med virksomheten behandler personopplysninger for forbrukere og forretningskontaker ("Kunde"). Ivaretakelse av kundens personvern er viktig for oss. Vianor er forpliktet til å behandle personopplysninger med åpenhet og i samsvar med gjeldende lov om databeskyttelse.  

BEHANDLINGSANSVAR OG KONTAKTINFORMASJON  

Vianor AS er behandlingsansvarlig for våre kunders personopplysninger. Spørsmål som angår våre kunders personvern kan rettes til oss: 

Vianor AS  
c/o Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, Finland 
[email protected] 

FORMÅL MED BEHANDLING, TYPE PERSONOPPLYSNINGER OG JURIDISK GRUNNLAG 

FORBRUKERKUNDE  

Personopplysninger innhentes først og fremst i forbindelse med kjøp av våre produkter og tjenester, ved registrering til våre digitale tjenester, ved tegning av abonnement for våre nyhetsbrev, eller ved deltakelse i våre undersøkelser og konkurranser. I tillegg kan personopplysninger også innhentes og utledes fra bruk av internettjenester. Vi behandler personopplysninger til følgende formål:  

 • For å selge og levere våre tjenester som dekkhotell, bilservice og dekkservice. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon relatert til tjenester, ordreinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, myVianor-kontoinformasjon, og identifikatorer på internett   

 • For å selge og levere våre produkter til kunder via nettbutikk. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon relatert til tjenester, ordreinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, myVianor-kontoinformasjon, og identifikatorer på nett.  

 • For å markedsføre våre produkter og tjenester til forbrukere. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon om terminalutstyr, identifikatorer på nett, atferds-informasjon, og annen informasjon som har blitt tilsluttet eller avledet av andre data vi samler inn. Innsamlede personopplysninger behandles videre for å skape målgrupper og tilby målrettet innhold. Målrettet innhold er alltid basert på segmenter eller målgrupper, og ikke på kundenes individuelle atferd. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er på våre nettsider.  

 • For å arrangere konkurranser og trekninger  

Kundens kontaktinformasjon behandles for dette formålet.  

 • For å yte kundeservice som for eksempel kommunikasjon med kunder, og for å håndtere tilbakemeldinger og klager. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, kjøretøy- og dekkinformasjon, ordreinformasjon, serviceinformasjon, tilbakemeldinger fra kunder og klagerelatert informasjon. Det gjøres opptak av telefonsamtaler til kundeservice for å sikre at kundeservicen er av god kvalitet.  

 • For å utvikle våre produkter og tjenester basert på tilbakemeldinger fra kunder, produktanmeldelser, og aktivitet på internett. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, tilbakemeldinger fra kunder, kundekommunikasjon, identifikatorer på nett, informasjon om terminalutstyr, atferds-informasjon, og annen informasjon som kan ha blitt tilsluttet. Vanligvis blir personopplysningene aggregert, eller på andre måter anonymisert, for å utarbeide statistikk og rapporter for forretnings- og produktutvikling. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er på våre nettsider.  

 • For å levere og administrere myVianor-service 

Personopplysninger som behandles for dette formålet inneholder kontaktinformasjon og servicerelatert informasjon angående myVianor. 

 • For å etterkomme lovbestemte forpliktelser og andre offisielle regler og forskrifter 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inneholder all relevant, lovbestemt informasjon.  

Rettslig grunnlag for behandling av våre forbrukerkunders personopplysninger er alltid ett av følgende:  

 • Samtykke 

Når det gjelder abonnement på nyhetsbrev behandler vi kun personopplysninger dersom en kunde har gitt samtykke til det. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken i slutten av den mottatte e-postmeldingen. Rettslig grunnlag for behandling av våre kunders personopplysninger er gjeldende også der de behandles med det formål å arrangere konkurranser og trekninger.  

 • Kontrakt 

Vi behandler våre forbrukerkunders personopplysninger på kontraktsbasis når vi behandler dem med det formål å selge og levere våre tjenester og produkter.  

 • Juridisk forpliktelse 

Når det gjelder å etterkomme våre lovbestemte forpliktelser.  

 • Legitim interesse 

Rettslig grunnlag for å behandle våre forbrukerkunders personopplysninger er vår legitime interesse i forbindelse med utvikling av produkter og tjenester, for å tilby kundeservice og for å markedsføre og annonsere våre produkter og tjenester.  

For å sikre at det eksisterer et betydelig og relevant forhold mellom Vianor og en kunde, og for å understreke at vår legitime interesse ikke forårsaker et vesentlig brudd på kundenes personvern, eller har noen annen uheldig innvirkning på interesser og rettigheter, har vi vurdert behandlingen med balansetester. For mer informasjon om balansetester, kontakt oss på [email protected].  

FORMÅL MED BEHANDLING, KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER, OG JURIDISK GRUNNLAG 

KUNDE – BEDRIFTSKUNDE-KONTAKT 

Personopplysninger innhentes først og fremst i situasjoner der bedriftskunder har kjøpt produkter eller tjenester fra Vianor, eller når en bedriftskontakt har registrert seg til våre digitale tjenester. Personopplysninger behandles for følgende formål:  

 • For å selge og levere våre tjenester 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, ordreinformasjon, identifikatorer på nett, og informasjon relatert til eVianor-konto.  

 • For å selge og levere våre produkter 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, ordreinformasjon og informasjon om eVianor-konto.  

 • For å markedsføre våre produkter og tjenester til bedriftskunder. 

Kundens kontaktinformasjon behandles for dette formålet. 

 • For å organisere og arrangere kundetilstelninger og messer 

Personopplysninger som behandles for dette formålet inneholder kontaktinformasjon og reise- og diettinformasjon.  

 • For å yte kundeservice som for eksempel kommunikasjon med kunder, og for å håndtere tilbakemeldinger og klager. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, serviceinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, og ordreinformasjon. Det gjøres opptak av telefonsamtaler til kundeservice for å sikre at kundeservicen er av god kvalitet.  

 • For å utvikle våre produkter og tjenester basert på tilbakemeldinger fra kunder, produktanmeldelser, og aktivitet på internett. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, tilbakemeldinger fra kunder, produktanmeldelser, identifikatorer på nett, atferds-informasjon og annen informasjon som kan ha blitt tilsluttet. Vanligvis blir personopplysningene aggregert, eller på andre måter anonymisert, for å utarbeide statistikk og rapporter for forretnings- og produktutvikling. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er på våre nettsider.  

 • For å administrere Vianors partner-program 

Personopplysninger som behandles for dette formålet inneholder kontaktinformasjon og informasjon om partnerskap.  

 • For å etterkomme lovbestemte forpliktelser og andre offisielle regler og forskrifter 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inneholder all relevant, lovbestemt informasjon.  

Rettslig grunnlag for behandling av bedriftskunders personopplysninger er alltid ett av følgende:  

 • Samtykke 

Når det gjelder abonnement på nyhetsbrev behandler vi kun personopplysninger dersom en kunde har gitt samtykke til det. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken i slutten av den mottatte e-postmeldingen.  

 • Juridisk forpliktelse 

Når det gjelder å etterkomme våre lovbestemte forpliktelser.  

 • Legitim interesse 

Rettslig grunnlag for å behandle våre bedriftskunders personopplysninger er vår legitime interesse for å tilby og utvikle produkter og tjenester, for å tilby kundeservice og for å levere, selge og markedsføre våre produkter og tjenester, og for å arrangere og administrere kundearrangementer og messer. 

For å sikre at det eksisterer et betydelig og relevant forhold mellom Vianor og en kunde, og for å understreke at vår legitime interesse ikke forårsaker et vesentlig brudd på kundenes personvern, eller har noen annen uheldig innvirkning på interesser og rettigheter, har vi vurdert behandlingen med balansetester. For mer informasjon om balansetester, kontakt oss på [email protected].  

UTLEVERING OG OVERFØRSLER AV PERSONOPPLYSNINGER  

Overførsler av personopplysninger 

Vianor bruker underleverandører og tjenesteleverandører for effektiv drift av vår virksomhet. Vi bruker for eksempel underleverandører til å gjennomføre kampanjer og direkte markedsføring, eller tjenesteleverandører for betaling og fakturering.  

Behandlingen av personopplysninger i forhold til våre underleverandører er alltid bestilt av oss. De andre partene vil kun behandle personopplysninger på våre vegne. Slike behandlinger er alltid beskyttet med kontraktmessige avtaler for å sikre at våre tjenesteleverandører og partnere behandler våre kunders personopplysninger i samsvar med loven og med god databehandlingspraksis.  

I de tilfellene hvor våre underleverandør eller tjenesteleverandører ligger utenfor EU eller EØS, sikrer vi adekvat beskyttelsesnivå for våre kunders personopplysninger. Dette gjøres ved å bruke standard kontrakt-klausuler godkjent av EU-kommisjonen eller en annen gyldig mekanisme i henhold til gjeldende lovgivning.

Utlevering av personopplysninger 

Vi utleverer kun personopplysninger hvis det er høyst nødvendig for å overholde lovbestemte krav. For eksempel ved kjøretøykontroll, må vi utlevere relevant informasjon til tilsynsmyndighetene.   

Personopplysninger blir utlevert når våre tjenester leveres i samarbeid med våre partnere, for eksempel i samarbeid med et bilutleiefirma.  

Vianor er en del av Nokian Tyres-gruppen og vi kan i enkelte tilfeller komme til å utlevere personopplysninger til andre selskaper innenfor Nokian Tyres-gruppen. Dette skjer vanligvis med tanke på kundeservice, kundeforvaltning og markedsføring.  

I samsvar med gjeldende lover må vi ved salg, fusjon eller annen omgjøring av vår virksomhet eller eiendeler, utlevere våre kunders personopplysninger til kjøper, eller potensiell kjøper eller selger, av vår virksomhet eller eiendeler. I slike tilfeller behandler vi personopplysninger basert på vår legitime interesse for å sikre vår kontinuitet. Dersom en kunde protesterer mot slik behandling, vil kjøperen av vår virksomhet ikke lenger kunne tilby sine tjenester til kunden.  

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER: 

Vi bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk eller annen lignende, ulovlig tilgang. Slike metoder inkluderer bruk av brannmurer, krypteringsteknologi og sikre server-fasiliteter. Tilgang til personopplysninger er begrenset til "må-vite"-årsaker, og kontrollert av systemrettigheter, samt gjennom tildeling og kontroll av tilgangsrettigheter.  

I samsvar med gjeldende lovgivning vil vi ved brudd på personvernet varsle lokale tilsynsmyndigheter og alle som får satt sine personopplysninger i fare. 

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE 

Som ansvarlig selskap ønsker vi åpenhet og innsynsmuligheter når det gjelder behandling av våre kunders personopplysninger. Dette betyr at vi gir våre kunder mulighet til å kontrollere behandlingen av deres personopplysninger.  

Tilgangsrettigheter Kunder har rett til informasjon om at vi behandler deres personopplysninger, hvilke personopplysninger vi behandler, og en kopi av de personopplysningene det dreier seg om.  

Rett til å korrigere Dersom personopplysninger fra våre kunder er unøyaktige eller ufullstendige, har kundene rett til å be om utbedring eller fullføring av deres opplysninger.  

Rett til å begrense behandlingen. Kunder har rett til å be om begrensning ved å bestride nøyaktigheten av deres personopplysninger. I en slik situasjon er behandlingstiltakene begrenset i tidsrommet for verifisering av nøyaktigheten av personopplysningene.  

Rett til innsigelser. Kunder har rett til å komme med innsigelser mot behandling av deres personopplysninger. Våre kunder har rett til å når som helst motsette seg behandlingen av deres personopplysninger gjeldende direkte markedsføring.  

Rett til å glemmes. Kunder har rett til å be om at deres personopplysninger slettes. I noen tilfeller kan det likevel være en overordnet hensikt i å behandle og beholde personopplysninger, for eksempel for å oppfylle juridiske forpliktelser eller ved garantibehov. 

Rett til dataportabilitet Kunder har rett til å be om sine personopplysninger i maskinlesbart format i situasjoner der vi behandler personopplysninger basert på kontrakt eller samtykke. Dette gjelder kun personopplysninger kundene selv har gitt oss. 

Rett til å trekke et samtykke. Kunder har rett til trekke sitt samtykke når som helst. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken i slutten av den mottatte e-postmeldingen.  

Eventuelle spørsmål om ovennevnte rettigheter kan sendes via e-post til [email protected].  

Hvis kundene vurderer at vår behandling av personopplysninger krenker deres rettigheter, kan de kontakte tilsynsmyndighetene og sende inn en klage. 

OPPBEVARINGSPERIODE  

Personopplysninger beholdes så lenge det er nødvendig for det formål de ble samlet inn for, eller til vi mottar en forespørsel om sletting, med mindre vi har en lovpålagt forpliktelse til å beholde dem over en lengre periode. Oppbevaringsperioden for personopplysninger bestemmes av følgende kriterier:  

 • Hvis en kunde har en konto hos oss, beholder vi personopplysninger så lenge kontoen er aktiv, eller så lenge som nødvendig for å levere tjenester til kunden. Dette gjelder også så lenge vi er juridisk forpliktet.  
 • Med henblikk på arrangerte konkurranser eller trekninger, vil personopplysninger beholdes til konkurransen er avsluttet, og alle påfølgende tiltak er utført. Mer informasjon om oppbevaringsperioder er gitt i konkurransevilkårene. 
 • Når en kunde har abonnert på mottak av markedsføringskommunikasjon, behandler vi personopplysninger for disse formålene så lenge abonnementet fortsatt gjelder. Dersom en kunde trekker tilbake sitt samtykke, vil vi avbryte behandlingen av vedkommendes personopplysninger og slette dem umiddelbart. 

Spørsmål angående oppbevaringsperioder for våre kunders personopplysninger kan sendes via e-post til [email protected] 

REVISJONER TIL DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN 

Vi utvikler kontinuerlig våre tjenester og denne personvernerklæringen kan bli revidert. Revisjonen kan også være basert på endringer i lovgivningen. Vi anbefaler våre kunder å lese gjennom denne personvernerklæringen regelmessig for å holde seg oppdatert på mulige endringer. 

Personvernerklæring for Intuitu

Sist oppdatert 24.5.2023

INNLEDNING

Nokian Tyres Oyj (“Nokian Tyres” eller “vi”) fungerer som behandlingsansvarlig for personopplysninger behandlet i forbindelse med INTUITU™-tjenesten (heretter kalt “Intuitu”). Vi behandler personopplysninger på en transparent måte og i samsvar med gjeldende lover om personvern. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan og for hvilke formål vi behandler personopplysningene i forbindelse med Intuitu-tjenesten.

Intuitu-tjenesten er et aktivt overvåkingssystem for dekktilstand, som består av et sensorsystem som er fysisk tilkoblet dekket og en Intuitu-applikasjon som presenterer dekkdata. Intuitu-tjenesten kan brukes på to måter. Hvis en bruker har smartdekk med sensorer, kan brukeren registrere seg som bruker av Intuitu-applikasjonen. Da blir dekkdata automatisk samlet inn i applikasjonen fra dekksensorene. Intuitu-tjenesten kan også brukes uten at en sensor er montert på smartdekket. I dette tilfellet kan brukeren laste ned applikasjonen, og manuelt legge inn informasjonen relatert til dekkene sine i applikasjonen.

BEHANDLINGSANSVARLIG OG KONTAKTINFORMASJON

 

Nokian Tyres plc fungerer som behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med Intuitu-tjenesten. Eventuelle spørsmål angående behandling av personopplysninger kan sendes til oss via e-post. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor:

 

Nokian Tyres plc

Pirkkalaistie 7

37100 Nokia, FINLAND

[email protected]

RETTSLIG GRUNNLAG OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

For implementering og utvikling av Intuitu-tjenesten, blir personopplysningene til både privat- og bedriftskunder (tjenestebrukeren) behandlet for følgende formål:

 • For å levere Intuitu-tjenesten til kunder

Nokian Tyres behandler personopplysningene til Intuitu-brukere for å kunne levere Intuitu-tjenesten. Personopplysninger brukes til å analysere tilstanden og bruken av dekkene på kjøretøyet som er registrert i tjenesten, for å håndtere mulige krav angående Nokian Tyres' produkter og tjenester, for å kommunisere med kunder og tilpasse brukeropplevelsen.

På tidspunktet for produktregistrering blir kjøretøyinformasjon samlet inn, slik at vi kan avgjøre de riktige dekkinnstillingene i registreringsfasen og instruere om deres optimale bruk. Kjøretøyopplysninger samles også inn for å gi ytterligere fordeler eller tjenester til kjøperen av produktene våre. Dersom applikasjonen ikke er tilkoblet et smartdekk, gir applikasjonen brukere informasjon om produktene og relaterte driftsinstruksjoner.

Med brukerens samtykke behandles stedsdata i bakgrunnen av applikasjonen, med formålet om å teknisk aktivere Bluetooth-forbindelsen mellom sensoren og applikasjonen. I tillegg lagres og behandles kjøretøyets hastighet for å gi brukerne informasjon om sikker bruk av dekkene.

 • Utvikling av Intuitu-tjenesten og andre Nokian Tyres-tjenester

Vi bruker opplysningene som er samlet inn gjennom Intuitu-tjenesten både til implementering og videreutvikling av Intuitu-applikasjonen og -tjenesten samt mer generelt i implementeringen av Nokian Tyres' produkt- og tjenesteutvikling, for eksempel ved å kombinere personopplysninger fra forskjellige Nokian Tyres-tjenester.

 • Markedsføring og reklame

Vi behandler brukerinformasjon relatert til Intuitu-tjenesten for å markedsføre og annonsere produktene våre. Markedsføring og reklame er enten tradisjonell trykt reklame, eller direkte digital markedsføring hvor vi alltid ber om separat samtykke fra brukeren. Intuitu-tjenesten inkluderer enkel profilering av brukere, slik at dekkdataene som samles inn kan brukes til å utlede kjøretøyspesifikke og førerspesifikke analyser (dekkbruk og kjøreadferd) som brukes til å generere Intuitu-hinttekster samt andre kunngjøringer, brukersegmentering og annonsemålretting.

 • Garantiproblemer

Ved å registrere dekk i Nokian Tyres Intuitu-applikasjon, kan Nokian Tyres tilby brukerne en tilleggsgaranti for den normale dekkgarantien samt en direkte kommunikasjonskanal med Nokian Tyres. Tilleggsgarantien er gyldig ved garantibetingelsene som gjelder i hvert tilfelle. Ved garanti og krav, kan det gjennom dataene som er samlet inn fra dekkene verifiseres om bruken av dekkene har vært i samsvar med instruksjonene.

Rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger er alltid ett av følgende:

 • Kontrakt

Når det gjelder å tilby tjenesten, er behandlingen av personopplysninger basert på en tjenesteavtale mellom den registrerte brukeren og Nokian Tyres. Verifisering av bruken av dekket, skjer i henhold til instruksjonene i garantisakene på grunnlag av dekkrelaterte data som er samlet inn i applikasjonen, og er basert på bruksvilkårene som er godkjent av tjenestebrukeren.

 

 • Legitime interesser

Behandlingen av personopplysninger er basert på den legitime interessen til Nokian Tyres når vi utvikler eller markedsfører våre produkter, tjenester og virksomhet samt når vi leverer kundeservice.

Når det gjelder reklame og markedsføring, er brukersegmentering og produksjon av ledetekster og kunngjøringer basert på Nokian Tyres legitime interesse av å tilby tilleggstjenester som de anser nyttige for sine kunder.

Vi har vurdert behandlingen av personopplysninger basert på våre legitime interesser gjennom balanseringstester, for å sikre at det er et relevant og hensiktsmessig forhold mellom Nokian Tyres og tjenestebrukeren, og for å demonstrere at vår legitime interesse ikke vesentlig forstyrrer eller overstyrer brukernes personvern eller rettigheter.

 • Samtykke

Lokaliseringsdata behandles kun med samtykke fra tjenestebrukeren. Lokaliseringsdata behandles i bakgrunnen av applikasjonen, med formålet om å teknisk aktivere Bluetooth-forbindelsen mellom sensoren og applikasjonen. Stedsdata lagres ikke av tjenesten. Kjøretøyets hastighet lagres og behandles for å gi brukerne informasjon om sikker bruk av dekkene. Brukere av tjenesten kan når som helst trekke tilbake samtykket til behandling av stedsdata, gjennom innstillingene til operativsystemet. Hvis brukeren trekker tilbake samtykket, kan ikke dekkene kobles til sensorene.

Når det gjelder direkte digital markedsføring, for eksempel nyhetsbrev, behandler vi kun personopplysninger dersom tjenestebrukeren har gitt samtykke til det. Tjenestebrukere kan trekke tilbake samtykke til direkte digital markedsføring ved å bruke koblingen "avslutt abonnement" på bunnen av den mottatte e-postmeldingen.

KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER OG KILDER SOM BEHANDLES

Vi samler inn data primært gjennom Intuitu-sensorløsningen, fra den mobile enheten og fra selve brukerne av tjenesten. I tillegg genererer systemet teknisk informasjon for å muliggjøre analyse. Data som kan knyttes til brukere kommer også fra rådata ved bruk av analyse.

I forbindelse med Intuitu-tjenesten, samler vi inn personopplysninger fra følgende datakilder:

 • tjenestebrukere
 • tjenestens måleelektronikk (sensorer festet til dekkene)
 • tjenestens mobilapplikasjon
 • mobilenhet (hastighetsinformasjon, enhetsmodell, enhetstype)
 • andre registre til selskaper i Nokian Tyres Group

Intuitu-applikasjonen begynner å behandle data etter at applikasjonen er aktivert og brukeren registrerer seg for tjenesten. Hvis en registrert bruker legger til et kjøretøy i Intuitu-tjenesten, som inkluderer dekk med en Intuitu-sensor, samles dataene som genereres under bruk av tjenesten automatisk i applikasjonen ved hjelp av en Bluetooth-tilkobling. Dette forutsetter at brukeren har samtykket til stedsinnhenting. Kjøretøyets hastighet lagres og behandles for å gi brukerne informasjon om sikker bruk av dekkene. Intuitu-applikasjonen lar brukeren se relevant informasjon om bruken av dekkene deres, som stammer fra de innhentede dataene. Applikasjonen sender med jevne mellomrom de innsamlede dataene til systemets skytjeneste, hvor applikasjonens informasjon lagres.

Følgende kategorier av personopplysninger behandles i forbindelse med Intuitu-tjenesten:

 • Brukerinformasjon om Intuitu-tjenestens registrerte brukere (navn, påloggingsinformasjon, kontaktinformasjon, firmakontaktinformasjon) og uregistrerte brukere (e-postadresse, invitasjonens mottaker, invitasjonens avsender, invitasjonens status). Når tjenesten brukes som et medlem av en bedriftskunde, kan brukerdataene kombineres med både bedriftsdata og data fra andre registrerte brukere i samme bedrift. Tjenestebrukere i samme organisasjon kan se navnene og e-postadressene til andre tjenestebrukere i organisasjonen. I tillegg kan Intuitu-tjenesten behandle e-postadressene til ikke-påloggede personer for å sende tjenesteaktiveringsinvitasjoner.
 • Kjøretøyinformasjon, som kjøretøymodell, kjøretøybeskrivelse og registreringsnummer levert av tjenestebrukeren. Hver bruker av tjenesten kan knyttes til minst ett kjøretøy i applikasjonens brukerkontoinformasjon. Hvis tjenestens bruker ikke har et smartdekk med sensorer, kan dekkenes serienummer og plassering i kjøretøyet angis manuelt i applikasjonen.
 • Resultater av kjøretøyets dekkmålinger, slik som dekktrykk, slitasje, temperatur og nøyaktig tidspunkt og posisjon for målingen. Dekkmålingsdata kan kobles til en individuell tjenestebruker ved hjelp av tekniske identifikatorer.
 • Kjøretøyets hastighet Med brukerens samtykke behandles stedsinformasjon i bakgrunnen, med formålet om å teknisk aktivere Bluetooth-forbindelsen mellom sensoren og applikasjonen. I tillegg lagres kjørehastigheten. Sanntidsinformasjon om hvorvidt et kjøretøy er i aktiv modus (kjøretøyet er i bevegelse) er synlig for alle brukere i samme organisasjon. Ingen historiske data angående kjøretøystatus eller stedsdata for kjøretøyet avsløres til organisasjonens brukere. Ved å stoppe applikasjonen fra å samle inn data, enten ved å logge ut av applikasjonen eller slå av Bluetooth, kan brukeren slutte å dele kjøretøyets status med andre brukere.
 • Atferdsmessig informasjon, som hvor ofte applikasjonen brukes og hvor lenge samt hvilken type enhet applikasjonen brukes på. Ved hjelp av analyse, lager vi statistikk og andre aggregeringsbaserte rapporter om bruksvanene til tjenestebrukere, hvorfra en individuell tjenestebruker ikke kan identifiseres.
 • Informasjon for å håndtere tilbakemeldinger fra kunder og kundestøtteforespørsler , for eksempel kundens kontaktinformasjon for å oppfylle forespørselen og svare på tilbakemeldingen, og innholdet i en slik forespørsel eller tilbakemelding.
 • Tekniske identifikatorer og annen teknisk informasjon som kan brukes til å identifisere tjenestebrukere, dekk, mobilenheter og kjøretøy. Slik informasjon inkluderer f.eks. tekniske data for å opprette tilkoblinger (enhetens IP-adresse og MAC-adresse) og tekniske data som følge av modifisering, sletting og feilsituasjoner.

Informasjonskapsler

Nokian Tyres bruker informasjonskapsler og andre standard automatiserte databehandlingsmetoder og -verktøy på Intuitu-nettstedet og i nyhetsbrev. Informasjonskapsler og tekniske funksjoner gjør det mulig å overvåke effektiviteten av nettbasert og annen annonsering. Noen av dem er nødvendige for funksjonaliteten til nettstedet og/eller den fleksible bruken av tjenesten. Du finner mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler i www.nokiantyres.com/privacy-statement/

OVERFØRING OG UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Overføring av personopplysninger

Nokian Tyres er et globalt selskap, og vi bruker underleverandører og tjenesteleverandører for effektiv drift av virksomheten. Vi bruker partnere, for eksempel til teknisk vedlikehold og utvikling av Intuitu-tjenesten. Vi bruker også tjenesteleverandører for ofte brukte støttefunksjoner indirekte relatert til Intuitu-tjenesten, slikt som data- og analysetjenester samt reklame- og markedsføringstjenester for å utføre visse oppgaver som involverer behandling av personopplysninger på våre vegne.

Behandlingen av personopplysninger i forhold til våre underleverandører, er alltid bestilt av Nokian Tyres. De andre partene vil kun behandle personopplysninger på våre vegne. Slik behandling er alltid beskyttet av kontraktmessige avtaler, for å sikre at tjenesteleverandører og partnere behandler våre kunders personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og god praksis for databehandling.

Dersom underleverandøren eller tjenesteleverandøren ligger utenfor EU eller EØS, sikrer vi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for våre kunders personopplysninger. Dette gjøres ved å bruke standard kontraktklausuler godkjent av EU-kommisjonen eller en annen gyldig mekanisme gitt under gjeldende lovgivning.

Utlevering av personopplysninger

Vi utleverer kun personopplysninger som er strengt nødvendige for å overholde lovbestemte krav.

Vi utleverer personopplysninger til andre selskaper innen Nokian Tyres-gruppen. Dette skjer normalt til formål innen kundeservice, administrasjon av kundeforhold og markedsføring.

I samsvar med gjeldende lover, må vi ved salg, fusjon eller annen omgjøring av forretningsdrift eller aktiva, utlevere personopplysninger til kjøper eller potensiell selger eller kjøper av virksomhet eller aktiva. I slike tilfeller behandler vi personopplysninger basert på vår legitime interesse, for å sikre kontinuiteten til virksomheten vår. Hvis Nokia Tyres’ kunde eller Intuitus tjenestebruker motsetter seg slik behandling, kan det hende kjøperen av vår virksomhet ikke lenger kan tilby tjenestene.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

 

Vi bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk eller annen lignende, ulovlig tilgang. Disse metodene inkluderer bruk av brannmurer, krypteringsteknologi og sikre server-fasiliteter. Alle medarbeidere som håndterer personlig informasjon, er forpliktet til konfidensialitet. Tilgang til personopplysninger er begrenset til behovsbaserte årsaker og kontrollert av systemrettigheter samt gjennom tildeling og kontroll av tilgangsrettigheter. Vi gir våre ansatte regelmessig opplæring, for å sikre at personopplysningene dine behandles lovlig og i henhold til beste praksis.

I samsvar med gjeldende lovgivning vil vi ved brudd på personvernet varsle lokale tilsynsmyndigheter og alle som får sine personopplysninger satt i fare.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Som et ansvarlig selskap, ønsker vi åpenhet og innsynsmuligheter når det gjelder behandling av våre kunders personopplysninger. Dette betyr at vi gir kundene muligheter til å kontrollere behandlingen av personopplysningene deres.

Tilgangsrettigheter. Brukere av tjenesten har rett til informasjon om at vi behandler personopplysningene deres, hvilke personopplysninger vi behandler, og til å motta en kopi av personopplysningene deres.

Rett til å korrigere. Dersom personopplysninger vi behandler er uriktige eller ufullstendige, har tjenestebrukeren rett til å be om retting eller fullstendiggjøring av personopplysningene.

Rett til å begrense behandlingen.I visse situasjoner har tjenestebrukeren rett til å be om en begrensning på behandlingen av personopplysninger. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom den registrerte bestrider nøyaktigheten av personopplysningene sine. I en slik situasjon er behandlingstiltakene begrenset til tidsrommet for verifisering av personopplysningenes nøyaktighet.

Rett til innsigelse.Tjenestebrukere har rett til å når som helst motsette seg behandlingen av personopplysningene deres til formålet direkte markedsføring. Tjenestebrukeren har også rett til å motsette seg behandling av personopplysninger av grunner knyttet til en spesifikk personlig situasjon, når vi behandler personopplysninger på grunnlag av våre legitime interesser.

Rett til å glemmes. Tjenestebrukere har rett til å be om sletting av personopplysningene sine. I noen tilfeller kan det likevel være en overordnet hensikt i å behandle og beholde personopplysninger, for eksempel for å oppfylle juridiske forpliktelser eller ved garantibehov.

Rett til dataportabilitet. Tjenestebrukere har rett til å be om å få sine personopplysninger i maskinlesbart format, i situasjoner hvor vi behandler personopplysninger basert på kontrakt eller samtykke. Dette gjelder kun personlige opplysninger tjenestebrukeren selv har gitt til oss.

Rett til å trekke tilbake samtykke. Hvis grunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykke, har tjenestebrukeren rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Samtykke til direkte digital markedsføring kan tilbakekalles ved å bruke "avmeldingskoblingen" på slutten av den mottatte e-postmeldingen.

****

Merk at du som registrert bruker kan redigere og slette informasjonen din direkte i applikasjonen. Du kan også administrere samtykkene dine i applikasjonsinnstillingene. Spørsmål og forespørsler relatert til den registrertes rettigheter, kan sendes på e-post til [email protected] .

Hvis den registrerte føler at personopplysningene deres ikke behandles riktig, har de rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Oppdatert kontaktinformasjon og prosedyreinstruksjoner fra det finske datatilsynet finner du på det finske datatilsynets nettside https://tietosuoja.fi .

OPPBEVARINGSPERIODER FOR PERSONOPPLYSNINGER

Vi har definert oppbevaringsperioder for personopplysninger basert på behandlingsformålet og gjeldende lov. Med mindre annet er lovpålagt, vil Nokian Tyres kun beholde personopplysningene til Intuitu-tjenestebrukere så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er definert i denne personvernerklæringen:

 • Identifikasjonsdata som kan knyttes til brukeren vil bli slettet eller anonymisert etter at kundeforholdet til tjenesten er avsluttet, og senest fem (5) år etter at brukeren sist logget på tjenesten, med mindre gjeldende lov har krav til å oppbevare brukerdata lenger. Kundeforholdet anses å være avsluttet når brukeren sender en forespørsel til Nokia Tyres om å slette dataene.
 • I forbindelse med direkte digital markedsføringskommunikasjon, behandler vi personopplysninger så lenge samtykke som er gitt er gyldig. Hvis samtykke tilbakekalles, vil vi suspendere behandlingen av personopplysninger for direkte digital markedsføring og slette personopplysningene hvis det ikke er noe annet formål med behandlingen av dem.
 • Tjenesten inneholder ingen personopplysninger om ikke-registrerte brukere, bortsett fra invitasjoner til tjenesteaktivering. Invitasjoner beholdes i 30 dager.
 • Kjøretøydata som er knyttet til tjenesten vil bli slettet etter at brukeren av tjenesten har fjernet kjøretøyet fra tjenesten. Der brukerkontoen tilhører en organisasjon, vil kjøretøydata bli slettet etter at administratorbrukeren fjerner kjøretøyet fra tjenesten.

Spørsmål angående våre oppbevaringsperioder for personopplysninger, kan sendes via e-post til [email protected] .

REVISJONER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi utvikler stadig tjenestene våre, og denne personvernerklæringen kan bli revidert. Revisjoner kan også være basert på endringer i lovgivning. Vi anbefaler kundene våre å lese gjennom denne personvernerklæringen regelmessig, for å holde seg oppdatert om mulige endringer. Dersom noe vesentlig endres i behandlingen av personlig informasjon, vil vi uansett gjøre en innsats for å åpent varsle kundene om endringene. Informasjon om vesentlige endringer, vil bli gitt til registrerte brukere av Intuitu-tjenesten via e-post til adressen brukeren ga oss ved registrering eller i Intuitu-applikasjonen.

Whistleblowing Privacy Statement

Nokian Tyres plc (“Nokian Tyres” or “we”) is the controller for the personal data concerning our group level whistleblowing process. Nokian Tyres group has a defined whistleblowing process for investigating suspected internal violations or other unethical behaviour.

This Privacy Statement describes how Nokian Tyres processes personal data in the context of the whistleblowing process. Because personal data from various data subjects can be processed during the whistleblowing process, data subjects usually involve the person making a report (“the whistleblower”) and the person mentioned in a report (“the alleged wrongdoer”). Depending on the case under investigation, personal data of the investigator and witnesses can also be processed.

Protection of data subjects’ privacy is important to us. Nokian Tyres is committed to processing personal data transparently and in com­pliance with applicable da­ta pro­tec­tion laws.

Controller and Contact Information

Nokian Tyres plc is the controller of the personal data processed in the whistleblowing process. Any questions regarding our privacy practices can be directed to us:

Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, FINLAND 
[email protected]

Purposes of Processing & Legal Basis

Nokian Tyres whistleblowing process’s aim is to ensure the quality of Nokian Tyres governance system and to maintain trust towards Nokian Tyres group.  In addition, its objective is to encourage employees and other stakeholders to report any findings or suspicions of non-compliance with laws, Nokian Tyres’ business principles or other guidelines.

In connection to Nokian Tyres’ whistleblowing process, personal data is processed for the purposes of:

 • preventing, identifying and   investigating   suspected   criminal   activity, internal   violations   and   other malpractices;
 • preventing, identifying and investigating suspected activity, which is unethical or against Nokian Tyres’ Code of Conduct.

In the context of the whistleblowing process and an internal investigation, we will process your personal data based on the following legal grounds: 

 • Legal basis for processing is our legitimate interest to monitor compliance with applicable laws and Nokian Tyres’ Code of Conduct and other guidelines. In this respect, we will always determine case by case whether our interests are not overridden by the interests, fundamental rights and freedoms of the data subjects involved. Also, the processing is necessary to comply with a legal obligation, given the fact that whistleblowing systems may be mandatory in some countries where Nokian Tyres operates.
 • To the extent that the processing relates to special categories of personal data, the legal basis for such processing is that it is necessary for the purposes of carrying out the obligations and exercising the specific rights of Nokian Tyres in the field of employment and social security and social protection law, or that the processing is necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims.

Sources & Categories of Personal Data

All whistleblowing investigations related to information received from the official whistleblowing channels are conducted or headed by Nokian Tyres’ internal audit unit. Initially personal data is primarily obtained through the official whistleblowing channels (via a specific whistleblowing e-mail address or via regular mailing address). Depending on the case under investigation, personal data is also obtained through the investigative measures.

In most cases the personal data processed in connection to the whistleblowing process includes: 

 • Data received via whistleblowing notification such as name and contact details of the whistleblower (unless notification is made anonymously) and the alleged wrongdoer, and a description of the suspected misconduct. Due to the nature of the whistleblowing channel and varying case contexts, the received data can vary significantly on each case. Depending on the received notification, processed personal data can also include special categories of personal data.
 • Data obtained through investigative measures such as employment information, physical safety related information (e.g. CCTV, access control information), information related to system administration and network security, records of working hours, witness testimonies and case relevant information from public registers or other public or internal information or information from internal systems used in conjunction with other information.

Personal Data Transfers and Disclosures 

Personal data transfers

As a global company, Nokian Tyres may use subcontractors and service providers to process whistleblowing investigations. The processing of personal data in relation to our subcontractors is always commissioned by Nokian Tyres and the other parties will act only on our behalf as personal data processors. Such processing is always protected with contractual arrangements to ensure that our service providers and partners process personal data in accordance with the laws and good data processing practices to maintain high integrity of the investigation.

In a case our subcontractor or service providers is located outside the European Union (EU) or the European Economic Area (EEA) we ensure the adequate level of protection whistleblowing investigation related personal data with appropriate safeguards by using standard contractual model clauses approved by the European Commission or another valid mechanism provided under applicable legislation.

Personal Data Disclosures

We only disclose personal data that is strictly necessary for complying with the statutory requirement. If the investigated whistleblowing case involves illegal or criminal activities, the case may be reported to the appropriate authorities in accordance with applicable laws. Third parties to whom data can be disclosed based on a specific case context and local legislation include for example the law enforcement authorities, the tax administration, customs and in certain cases the insurance company or other case owners of the matter.

In a case we sell, merge or otherwise re-arrange our business operations or assets, we need to disclose personal data to purchaser or prospective seller or buyer of such business or assets in compliance with applicable laws. In such a case we process personal data based on our legitimate interest to ensure our business continuity.

Security of Personal Data

We use technical and organisational measures to ensure the security of personal data from loss, misuse or other similar unlawful access. Such methods include the use of firewalls, encryption technologies and safe server premises. Access to personal data is limited on “need-to-know” basis and controlled by system access rights, as well as through granting and controlling access rights.

In the event of a personal data breach, we will notify local supervisory authorities and everyone whose personal data may have been endangered in accordance with applicable legislation.

Data Subject Rights

As a responsible company we want to be open and transparent on the processing of personal data. This means we give our data subjects the opportunity to control the processing of personal data. However, because of the nature of the processing in whistleblowing investigations, we have the right to derogate from exercising the data subjects’ rights in certain situations based on legal grounds.

Right of Access. Data subjects have the right to receive a confirmation whether we are processing their personal data, what personal data we process about them and to receive a copy of their personal data. Because of the sensitive nature of the data processing in whistleblowing process, it is necessary to balance all interests involved in a right of access request. Therefore, all information about personal data processing in the context of whistleblowing purposes upon a right of access request cannot in all cases be submitted to the data subject, because that could adversely affect the rights or freedoms of others.

Right to Rectification. In case personal data of our data subjects regarding the whistleblowing process is inaccurate or incomplete, data subjects have the right to request rectification or completion of their data.

Right to Restrict Processing. Data subjects have the right to request restriction by contesting the accuracy or lawfulness of their personal data. In such a situation, the processing activities are restricted for the period of time taken to verify the accuracy of personal data. The right to restriction of processing is assessed on a case-by-case basis. In cases which are likely to have legal effects on the data subject, the data may still be processed, subject to the establishment, exercise or defense of legal cases or for the protection of the rights of another natural or legal person or, despite the request for restriction of the data subject.

Right to Object. Data subjects have the right to object to the processing of their personal data, when the processing is based on our legitimate interest. We may restrict the data subjects’ right to object the personal data processing for the establishment, exercise or defense of legal claims.

Right to be Forgotten. Data subjects have the right to request their personal data to be erased. In some cases, there may still be an overriding purpose for processing and retaining personal data e.g. in order to fulfil legal obligations or for the establishment, exercise or defense of legal claims.

If data subjects consider that the processing of personal data infringes their rights, they may contact the supervisory authority and lodge a complaint about our processing of personal data.

Any questions or requests regarding above mentioned rights can be sent via email to [email protected].

Retention Periods

Personal data is retained as long as is necessary for the purpose they were collected for, or until we receive a request for erasure – unless we have a legal obligation or legitimate interest to retain it for a longer period.

The personal data will be processed and retained as long as necessary to process and investigate the whistleblowing notification, or, if applicable, as long as necessary to initiate sanctions or to meet any legal or financial requirement. In any case, if judicial or disciplinary proceedings are initiated, the personal data provided will be kept until those proceedings are definitively closed. Nokian Tyres retains all received whistleblowing notifications and their related material, which have been seen as significant for the investigation or conclusion of investigation, including any possible summaries or document listings, for ten years from the date on which the case has been resolved or deemed not to require further investigative measures, based on legal obligations.

Any questions regarding retention periods of our data subjects’ personal data can be sent via email to [email protected].

Revisions to this Privacy Statement

We are continuously developing our operations and this privacy statement is subject to changes. Changes may also be based on changes in legislation. We recommend our data subjects to visit this privacy statement in regular basis in order to keep track of possible changes.