FacebookInstagramLinkedInPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu
Menu

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Nokian Tyres

Nokian Tyres plc ("Nokian Tyres" eller "vi") er behandlingsansvarlig for personopplysninger om våre forretningsforbindelser, nærmere bestemt representanter eller kontaktpersoner for våre bedriftskunder. Nokian Tyres er også ansvarlig for personopplysninger om forbrukere som er registrert til våre tjenester, eller som har tegnet abonnement for ulike publikasjoner (for eksempel Nokian Tyres nyhetsbrev).  

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nokian Tyres i forbindelse med virksomheten behandler personopplysninger for forbrukere og bedriftskontaker ("kunde"). Ivaretakelse av kundens personvern er viktig for oss. Nokian Tyres er forpliktet til å behandle personopplysninger med åpenhet og i samsvar med gjeldende lov om databeskyttelse.  

BEHANDLINGSANSVAR OG KONTAKTINFORMASJON  

Nokian Tyres plc er ansvarlig for våre kunders personopplysninger. Spørsmål som angår våre kunders personvern kan rettes til oss:  

Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100 Nokia, FINLAND 
privacy@nokiantyres.com 

FORMÅL MED BEHANDLING, KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER, OG JURIDISK GRUNNLAG 

KUNDE – BEDRIFTSKUNDE-KONTAKT  

Personopplysninger innhentes først og fremst i situasjoner der bedriftskunder har kjøpt produkter eller tjenester fra Nokian Tyres, eller når en bedriftskontakt har registrert seg til våre digitale tjenester. Personopplysninger behandles for følgende formål:  

 • For å kunne levere produkter og tjenester til våre bedriftskunder.   

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, faktureringsinformasjon og annen informasjon som kunden eller ansatte av en kunde har gitt oss under levering av våre produkter.  

 • For å opprettholde forretningsforhold med våre bedriftskunder i forbindelse med kundeservice og kommunikasjon, og administrasjon av kundemøter og ledelse.  

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer informasjon knyttet til kundeservice, som for eksempel kontaktinformasjon, informasjon sendt via undersøkelser og tilbakemeldingsskjemaer, informasjon om deltagelse i arrangementer og kampanjer, nyhetsbrevabonnementer eller annen informasjon som er gitt til oss i forbindelse med kundeserviceforespørsler. Det gjøres opptak av telefonsamtaler til kundeservice for å sikre god kvalitet.  

 • For å utvikle våre produkter og tjenester på bakgrunn av kundeundersøkelser, tilbakemeldinger og nettsideanalyser.  

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, identifikatorer for terminalutstyr, identifikatorer på nett , data relatert til våre kunders nettaktivitet og preferanser, og data som kan utledes. Vanligvis blir personopplysningene aggregert, eller på andre måter anonymisert, for å beregne statistikk og rapporter for forretnings- og produktutvikling. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er tilgjengelig her.  

 • For å selge og markedsføre våre produkter og tjenester ,som for eksempel på nett og pr. post. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, atferds-data, identifikatorer for terminalutstyr, identifikatorer på nett og innkjøpsinformasjon. Innsamlede personopplysninger behandles videre for å skape målgrupper og tilby målrettet innhold. Målrettet innhold er alltid basert på segmenter eller målgrupper, og ikke på kundenes individuelle oppførsel.  

 • For å kunne levere Nokian Tyres Dealer Services til våre bedriftskunder. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, identifikatorer for terminalutstyr, identifikatorer på nett, og informasjon relatert til identitetsbehandling, for eksempel autorisasjonsinformasjon.  

 • For å organisere og administrere kundehendelser som Nokian Tyres-messer og produktlanseringer.  

Personopplysninger som behandles for dette formålet inneholder kontaktinformasjon og reise- og innkvarteringsinformasjon.  

 • For å oppfylle lovbestemte forpliktelser og andre offisielle regler og forskrifter 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inneholder all relevant, lovbestemt informasjon.  

Rettslig grunnlag for behandling av bedriftskunders personopplysninger er alltid ett av følgende:  

 • Samtykke 

Når det gjelder abonnement på nyhetsbrev behandler vi kun personopplysninger dersom en kunde har gitt samtykke til det. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken nederst i den mottatte e-postmeldingen.  

 • Kontrakt 

Vi behandler bedriftskundens personopplysninger på kontraktbasis når vi leverer vår Marketing Toolbox-tjeneste.  

 • Juridisk forpliktelse 

Når det gjelder å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser.  

 • Legitim interesse 

Vi behandler personopplysninger basert på vår legitime interesse i forbindelse med utvikling, salg, markedsføring, levering og forsyning av våre produkter og tjenester. I tillegg til å opprettholde forretningsforbindelser med våre kunder, og til å arrangere og administrere kundearrangementer. 

For å sikre at det eksisterer et betydelig og relevant forhold mellom Nokian Tyres og en kunde, og for å understreke at vår legitime interesse ikke forårsaker et vesentlig brudd på kundenes personvern, eller har noen annen uheldig innvirkning på interesser og rettigheter, har vi vurdert behandlingen med balansetester. For mer informasjon om balansetester, kontakt oss på privacy@nokiantyres.com.  

FORMÅL MED BEHANDLING, TYPE PERSONOPPLYSNINGER OG JURIDISK GRUNNLAG 

FORBRUKERKUNDE  

Personopplysninger innhentes først og fremst under registrering til våre tjenester, ved bestilling av publikasjoner som nyhetsbrev, eller i forbindelse med våre undersøkelser og konkurranser. I tillegg kan personopplysninger også innhentes og utledes fra bruk av tjenester. Vi behandler personopplysninger til følgende formål:  

 • For å levere nyhetsbrev og andre publikasjoner til mottakere som har abonnert på disse. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer for eksempel kontaktinformasjon, identifikatorer for terminalutstyr og atferds-informasjon.   

 • For å kunne tilby kundeservice til våre bedriftskunder. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer informasjon knyttet til kundeservice, for eksempel kontaktinformasjon eller informasjon sendt via tilbakemeldingsskjemaer, eller annen informasjon gitt oss i forbindelse med kundeserviceforespørsler. Det gjøres opptak av telefonsamtaler til kundeservice for å sikre god kvalitet.  

 • For å markedsføre og annonsere våre produkter og tjenester, som for eksempel på nett og pr. post.   

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, identifikatorer for terminalutstyr, identifikatorer på nett, adferds-data , data relatert til våre kunders nettaktivitet og preferanser, og data som kan utledes. Innsamlede personopplysninger behandles videre for å skape målgrupper og tilby målrettet innhold. Målrettet innhold er alltid basert på segmenter eller målgrupper, og ikke på forbrukerkundenes individuelle oppførsel. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er tilgjengelig her.  

 • For å kunne tilby tjenester som Aramid-garanti eller Nokian Tyres' tilfredshet-løfte  

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, og kjøpsinformasjon.  

 • For å arrangere konkurranser og trekninger blant våre forbrukerkunder. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon og eventuell konkurransespesifikk informasjon.  

 • For å utvikle våre produkter og tjenester basert på tilbakemeldinger fra kunder, produktanmeldelser, og aktivitet på nettet. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, identifikatorer for terminalutstyr, identifikatorer på nett, atferds-data, tilbakemeldinger fra kunder, og produktanmeldelser. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er tilgjengelig her.  

 • For å oppfylle lovbestemte forpliktelser og andre offisielle regler og forskrifter 

personopplysninger behandlet for dette formålet inneholder all relevant informasjon i henhold til gitt, lovbestemt krav.  

Rettslig grunnlag for behandling av våre forbrukerkunders personopplysninger er alltid ett av følgende:  

 • Samtykke 

Når det gjelder abonnement på nyhetsbrev behandler vi kun personopplysninger dersom en kunde har gitt samtykke til det. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken nederst i den mottatte e-postmeldingen.  

 • Kontrakt 

Rettslig grunnlag for behandling er gjeldende når vi behandler personopplysninger med det formål å arrangere konkurranser eller trekninger, eller med hensyn til produktgarantier der behandlingen er nødvendig for kontraktsforhold og håndheving av kontrakten.   

 • Juridisk forpliktelse 

Når det gjelder å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser.  

 • Legitim interesse 

Vi behandler personopplysninger basert på vår legitime interesse i forbindelse med utvikling av produkter og tjenester, for å tilby kundeservice og for å markedsføre og annonsere våre produkter og tjenester.  

For å sikre at vår legitime interesse ikke forårsaker noen vesentlig inntrenging i kundens personvern, eller får noen annen uheldig innvirkning på interesser og rettigheter, har vi vurdert behandlingen med balansetester. For mer informasjon om balansetester, kontakt oss på privacy@nokiantyres.com.  

UTLEVERING OG OVERFØRSLER AV PERSONOPPLYSNINGER  

Overførsler av personopplysninger  

Nokian Tyres er et globalt selskap, og vi bruker underleverandører og tjenesteleverandører for effektiv drift av vår virksomhet. Vi bruker for eksempel underleverandører til å gjennomføre kampanjer og direkte markedsføring, eller tjenesteleverandører for betaling og fakturering.  

Behandlingen av personopplysninger i forhold til våre underleverandører er alltid bestilt av Nokian Tyres. De andre partene vil kun behandle personopplysninger på våre vegne. Slike behandlinger er alltid beskyttet med kontraktmessige avtaler for å sikre at våre tjenesteleverandører og partnere behandler våre kunders personopplysninger med god databehandling og i samsvar med gjeldende lover.  

I de tilfellene hvor våre underleverandør eller tjenesteleverandører ligger utenfor EU eller EØS, sikrer vi adekvat beskyttelsesnivå for våre kunders personopplysninger. Dette gjøres ved å bruke standard kontrakt-klausuler godkjent av EU-kommisjonen.  

Om vår underleverandør eller tjenesteleverandør er lokalisert i USA, garanterer vi at tjenesteleverandøren vi bruker sikrer tilstrekkelig grad av databeskyttelse i henhold til kontrakt, eller ved å henvise til Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA.  

Utlevering av personopplysninger  

Vi utleverer kun personopplysninger som er strengt nødvendige for å overholde lovbestemte krav. Om vi for eksempel gir hjelp til undersøkelser etter ulykker, må vi utlevere relevant informasjon for å bistå undersøkende myndigheter. 

Vi kan komme til å utlevere personopplysninger til andre selskaper innen Nokian Tyres-gruppen. Dette skjer vanligvis med tanke på kundeservice, kundeforvaltning og markedsføring. 

I samsvar med gjeldende lover må vi ved salg, fusjon eller annen omgjøring av vår virksomhet eller eiendeler, utlevere personlige opplysninger til kjøper ,eller potensiell kjøper eller selger. I slike tilfeller behandler vi personopplysninger basert på vår legitime interesse for å sikre vår kontinuitet. Dersom en kunde protesterer mot slik behandling, vil kjøperen av vår virksomhet ikke lenger kunne tilby sine tjenester til kunden.  

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER:  

Vi bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk eller annen lignende, ulovlig tilgang. Slike metoder inkluderer bruk av brannmurer, krypteringsteknologi og sikre server-fasiliteter. Tilgang til personopplysninger er begrenset til "må-vite"-årsaker, og kontrollert av systemrettigheter, samt gjennom tildeling og kontroll av tilgangsrettigheter.  

I samsvar med gjeldende lovgivning vil vi ved brudd på personvernet varsle lokale tilsynsmyndigheter og alle som får satt sine personopplysninger i fare.  

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE  

Som ansvarlig selskap ønsker vi åpenhet og innsynsmuligheter når det gjelder behandling av våre kunders personopplysninger. Dette betyr at vi gir våre kunder mulighet til å kontrollere behandlingen av deres personopplysninger.  

Tilgangsrettigheter Kunder har rett til informasjon om at vi behandler deres personopplysninger, hvilke personopplysninger vi behandler, og en kopi av de personopplysningene det dreier seg om.  

Rett til å korrigere Dersom personopplysninger fra våre kunder er unøyaktige eller ufullstendige, har kundene rett til å be om utbedring eller fullføring av deres opplysninger.  

Rett til å begrense behandlingen. Kunder har rett til å be om begrensning ved å bestride nøyaktigheten av deres personopplysninger. I en slik situasjon er behandlingstiltakene begrenset i tidsrommet for verifisering av nøyaktigheten av personopplysningene.  

Rett til innsigelser. Kunder har rett til å komme med innsigelser mot behandling av deres personopplysninger. Våre kunder har rett til å når som helst motsette seg behandlingen av deres personopplysninger gjeldende direkte markedsføring.  

Rett til å glemmes. Kunder har rett til å be om at deres personopplysninger slettes. I noen tilfeller kan det likevel være en overordnet hensikt i å behandle og beholde personopplysninger, for eksempel for å oppfylle juridiske forpliktelser eller ved garantibehov. 

Rett til dataportabilitet Kunder har rett til å be om sine personopplysninger i maskinlesbart format i situasjoner der vi behandler personopplysninger basert på kontrakt eller samtykke. Dette gjelder kun personopplysninger kundene selv har gitt oss.  

Rett til å trekke et samtykke. Kunder har rett til trekke sitt samtykke når som helst. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken nederst i den mottatte e-postmeldingen. 

Hvis kundene vurderer at vår behandling av personopplysninger krenker deres rettigheter, kan de kontakte tilsynsmyndighetene og sende inn en klage.  

Eventuelle spørsmål om ovennevnte rettigheter kan sendes via e-post til privacy@nokiantyres.com.  

OPPBEVARINGSPERIODE  

Personopplysninger beholdes så lenge det er nødvendig for det formål de ble samlet inn for, eller til vi mottar en forespørsel om sletting. Dette med mindre vi har en lovpålagt forpliktelse til å beholde dem over en lengre periode. Oppbevaringsperioden for personopplysninger bestemmes av følgende kriterier:  

 • Hvis en kunde har en Dealer Service-konto hos oss, beholder vi personopplysninger så lenge kontoen er aktiv, eller så lenge som nødvendig for å levere tjenester til kunden.  
 • For garantier og andre produktrelaterte programmer må vi beholde personopplysninger til gyldigheten av garantien eller programmet i hvert enkelt tilfelle utløper, og i alle tilfeller inntil eventuelle krav mot Nokian Tyres er utløpt. 
 • Med henblikk på arrangerte konkurranser eller trekninger, vil personopplysninger beholdes til konkurransen er avsluttet, og alle påfølgende tiltak er utført. Mer informasjon om oppbevaringsperioder er alltid gitt i konkurransevilkårene. 
 • Når en kunde har abonnert på mottak av elektronisk direkte-markedsføring, behandler vi personopplysninger for disse formålene så lenge abonnementet fortsatt gjelder. Dersom en kunde trekker tilbake sitt samtykke, vil vi avbryte behandlingen av personopplysninger og slette dem dersom det ikke er noe annet gyldig formål for fortsatt behandling. 

Spørsmål angående oppbevaringsperioder kan sendes via e-post til privacy@nokiantyres.com. 

REVISJONER TIL DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN  

Vi utvikler kontinuerlig våre tjenester, og denne personvernerklæringen kan bli revidert. Revisjonen kan også være basert på endringer i lovgivningen. Vi anbefaler våre kunderå lese gjennom denne personvernerklæringen regelmessig for å holde seg oppdatert på mulige endringer. 

Personvernerklæring for Vianor

Vianor AS ("Vianor" eller "vi") er ansvarlig for personopplysningene til våre forbrukerkunder og forbrukere som har registrert seg for våre tjenester. Vianor er behandlingsansvarlig for personopplysningene til våre forretningsforbindelser, nærmere bestemt representanter eller kontaktpersoner for våre bedriftskunder.  

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Vianor i forbindelse med virksomheten behandler personopplysninger for forbrukere og forretningskontaker ("Kunde"). Ivaretakelse av kundens personvern er viktig for oss. Vianor er forpliktet til å behandle personopplysninger med åpenhet og i samsvar med gjeldende lov om databeskyttelse.  

BEHANDLINGSANSVAR OG KONTAKTINFORMASJON  

Vianor AS er behandlingsansvarlig for våre kunders personopplysninger. Spørsmål som angår våre kunders personvern kan rettes til oss: 

Vianor AS  
c/o Nokian Tyres plc 
Privacy 
Pirkkalaistie 7 
37100, Nokia, Finland 
privacy@vianor.com 

FORMÅL MED BEHANDLING, TYPE PERSONOPPLYSNINGER OG JURIDISK GRUNNLAG 

FORBRUKERKUNDE  

Personopplysninger innhentes først og fremst i forbindelse med kjøp av våre produkter og tjenester, ved registrering til våre digitale tjenester, ved tegning av abonnement for våre nyhetsbrev, eller ved deltakelse i våre undersøkelser og konkurranser. I tillegg kan personopplysninger også innhentes og utledes fra bruk av internettjenester. Vi behandler personopplysninger til følgende formål:  

 • For å selge og levere våre tjenester som dekkhotell, bilservice og dekkservice. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon relatert til tjenester, ordreinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, myVianor-kontoinformasjon, og identifikatorer på internett   

 • For å selge og levere våre produkter til kunder via nettbutikk. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon relatert til tjenester, ordreinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, myVianor-kontoinformasjon, og identifikatorer på nett.  

 • For å markedsføre våre produkter og tjenester til forbrukere. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon om terminalutstyr, identifikatorer på nett, atferds-informasjon, og annen informasjon som har blitt tilsluttet eller avledet av andre data vi samler inn. Innsamlede personopplysninger behandles videre for å skape målgrupper og tilby målrettet innhold. Målrettet innhold er alltid basert på segmenter eller målgrupper, og ikke på kundenes individuelle atferd. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er på våre nettsider.  

 • For å arrangere konkurranser og trekninger  

Kundens kontaktinformasjon behandles for dette formålet.  

 • For å yte kundeservice som for eksempel kommunikasjon med kunder, og for å håndtere tilbakemeldinger og klager. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, kjøretøy- og dekkinformasjon, ordreinformasjon, serviceinformasjon, tilbakemeldinger fra kunder og klagerelatert informasjon. Det gjøres opptak av telefonsamtaler til kundeservice for å sikre at kundeservicen er av god kvalitet.  

 • For å utvikle våre produkter og tjenester basert på tilbakemeldinger fra kunder, produktanmeldelser, og aktivitet på internett. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, tilbakemeldinger fra kunder, kundekommunikasjon, identifikatorer på nett, informasjon om terminalutstyr, atferds-informasjon, og annen informasjon som kan ha blitt tilsluttet. Vanligvis blir personopplysningene aggregert, eller på andre måter anonymisert, for å utarbeide statistikk og rapporter for forretnings- og produktutvikling. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er på våre nettsider.  

 • For å levere og administrere myVianor-service 

Personopplysninger som behandles for dette formålet inneholder kontaktinformasjon og servicerelatert informasjon angående myVianor. 

 • For å etterkomme lovbestemte forpliktelser og andre offisielle regler og forskrifter 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inneholder all relevant, lovbestemt informasjon.  

Rettslig grunnlag for behandling av våre forbrukerkunders personopplysninger er alltid ett av følgende:  

 • Samtykke 

Når det gjelder abonnement på nyhetsbrev behandler vi kun personopplysninger dersom en kunde har gitt samtykke til det. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken i slutten av den mottatte e-postmeldingen. Rettslig grunnlag for behandling av våre kunders personopplysninger er gjeldende også der de behandles med det formål å arrangere konkurranser og trekninger.  

 • Kontrakt 

Vi behandler våre forbrukerkunders personopplysninger på kontraktsbasis når vi behandler dem med det formål å selge og levere våre tjenester og produkter.  

 • Juridisk forpliktelse 

Når det gjelder å etterkomme våre lovbestemte forpliktelser.  

 • Legitim interesse 

Rettslig grunnlag for å behandle våre forbrukerkunders personopplysninger er vår legitime interesse i forbindelse med utvikling av produkter og tjenester, for å tilby kundeservice og for å markedsføre og annonsere våre produkter og tjenester.  

For å sikre at det eksisterer et betydelig og relevant forhold mellom Vianor og en kunde, og for å understreke at vår legitime interesse ikke forårsaker et vesentlig brudd på kundenes personvern, eller har noen annen uheldig innvirkning på interesser og rettigheter, har vi vurdert behandlingen med balansetester. For mer informasjon om balansetester, kontakt oss på privacy@vianor.com.  

FORMÅL MED BEHANDLING, KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER, OG JURIDISK GRUNNLAG 

KUNDE – BEDRIFTSKUNDE-KONTAKT 

Personopplysninger innhentes først og fremst i situasjoner der bedriftskunder har kjøpt produkter eller tjenester fra Vianor, eller når en bedriftskontakt har registrert seg til våre digitale tjenester. Personopplysninger behandles for følgende formål:  

 • For å selge og levere våre tjenester 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, ordreinformasjon, identifikatorer på nett, og informasjon relatert til eVianor-konto.  

 • For å selge og levere våre produkter 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, ordreinformasjon og informasjon om eVianor-konto.  

 • For å markedsføre våre produkter og tjenester til bedriftskunder. 

Kundens kontaktinformasjon behandles for dette formålet. 

 • For å organisere og arrangere kundetilstelninger og messer 

Personopplysninger som behandles for dette formålet inneholder kontaktinformasjon og reise- og diettinformasjon.  

 • For å yte kundeservice som for eksempel kommunikasjon med kunder, og for å håndtere tilbakemeldinger og klager. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, serviceinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, og ordreinformasjon. Det gjøres opptak av telefonsamtaler til kundeservice for å sikre at kundeservicen er av god kvalitet.  

 • For å utvikle våre produkter og tjenester basert på tilbakemeldinger fra kunder, produktanmeldelser, og aktivitet på internett. 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inkluderer kontaktinformasjon, informasjon om kjøretøy og dekk, tilbakemeldinger fra kunder, produktanmeldelser, identifikatorer på nett, atferds-informasjon og annen informasjon som kan ha blitt tilsluttet. Vanligvis blir personopplysningene aggregert, eller på andre måter anonymisert, for å utarbeide statistikk og rapporter for forretnings- og produktutvikling. Mer informasjon om vår praksis når det gjelder informasjonskapsler er på våre nettsider.  

 • For å administrere Vianors partner-program 

Personopplysninger som behandles for dette formålet inneholder kontaktinformasjon og informasjon om partnerskap.  

 • For å etterkomme lovbestemte forpliktelser og andre offisielle regler og forskrifter 

Personopplysninger behandlet for dette formålet inneholder all relevant, lovbestemt informasjon.  

Rettslig grunnlag for behandling av bedriftskunders personopplysninger er alltid ett av følgende:  

 • Samtykke 

Når det gjelder abonnement på nyhetsbrev behandler vi kun personopplysninger dersom en kunde har gitt samtykke til det. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken i slutten av den mottatte e-postmeldingen.  

 • Juridisk forpliktelse 

Når det gjelder å etterkomme våre lovbestemte forpliktelser.  

 • Legitim interesse 

Rettslig grunnlag for å behandle våre bedriftskunders personopplysninger er vår legitime interesse for å tilby og utvikle produkter og tjenester, for å tilby kundeservice og for å levere, selge og markedsføre våre produkter og tjenester, og for å arrangere og administrere kundearrangementer og messer. 

For å sikre at det eksisterer et betydelig og relevant forhold mellom Vianor og en kunde, og for å understreke at vår legitime interesse ikke forårsaker et vesentlig brudd på kundenes personvern, eller har noen annen uheldig innvirkning på interesser og rettigheter, har vi vurdert behandlingen med balansetester. For mer informasjon om balansetester, kontakt oss på privacy@vianor.com.  

UTLEVERING OG OVERFØRSLER AV PERSONOPPLYSNINGER  

Overførsler av personopplysninger 

Vianor bruker underleverandører og tjenesteleverandører for effektiv drift av vår virksomhet. Vi bruker for eksempel underleverandører til å gjennomføre kampanjer og direkte markedsføring, eller tjenesteleverandører for betaling og fakturering.  

Behandlingen av personopplysninger i forhold til våre underleverandører er alltid bestilt av oss. De andre partene vil kun behandle personopplysninger på våre vegne. Slike behandlinger er alltid beskyttet med kontraktmessige avtaler for å sikre at våre tjenesteleverandører og partnere behandler våre kunders personopplysninger i samsvar med loven og med god databehandlingspraksis.  

I de tilfellene hvor våre underleverandør eller tjenesteleverandører ligger utenfor EU eller EØS, sikrer vi adekvat beskyttelsesnivå for våre kunders personopplysninger. Dette gjøres ved å bruke standard kontrakt-klausuler godkjent av EU-kommisjonen. 

Om vår underleverandør eller tjenesteleverandør er lokalisert i USA, garanterer vi at tjenesteleverandøren vi bruker sikrer tilstrekkelig grad av databeskyttelse i henhold til kontrakt, eller ved å henvise til Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA.  

Utlevering av personopplysninger 

Vi utleverer kun personopplysninger hvis det er høyst nødvendig for å overholde lovbestemte krav. For eksempel ved kjøretøykontroll, må vi utlevere relevant informasjon til tilsynsmyndighetene.   

Personopplysninger blir utlevert når våre tjenester leveres i samarbeid med våre partnere, for eksempel i samarbeid med et bilutleiefirma.  

Vianor er en del av Nokian Tyres-gruppen og vi kan i enkelte tilfeller komme til å utlevere personopplysninger til andre selskaper innenfor Nokian Tyres-gruppen. Dette skjer vanligvis med tanke på kundeservice, kundeforvaltning og markedsføring.  

I samsvar med gjeldende lover må vi ved salg, fusjon eller annen omgjøring av vår virksomhet eller eiendeler, utlevere våre kunders personopplysninger til kjøper, eller potensiell kjøper eller selger, av vår virksomhet eller eiendeler. I slike tilfeller behandler vi personopplysninger basert på vår legitime interesse for å sikre vår kontinuitet. Dersom en kunde protesterer mot slik behandling, vil kjøperen av vår virksomhet ikke lenger kunne tilby sine tjenester til kunden.  

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER: 

Vi bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk eller annen lignende, ulovlig tilgang. Slike metoder inkluderer bruk av brannmurer, krypteringsteknologi og sikre server-fasiliteter. Tilgang til personopplysninger er begrenset til "må-vite"-årsaker, og kontrollert av systemrettigheter, samt gjennom tildeling og kontroll av tilgangsrettigheter.  

I samsvar med gjeldende lovgivning vil vi ved brudd på personvernet varsle lokale tilsynsmyndigheter og alle som får satt sine personopplysninger i fare. 

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE 

Som ansvarlig selskap ønsker vi åpenhet og innsynsmuligheter når det gjelder behandling av våre kunders personopplysninger. Dette betyr at vi gir våre kunder mulighet til å kontrollere behandlingen av deres personopplysninger.  

Tilgangsrettigheter Kunder har rett til informasjon om at vi behandler deres personopplysninger, hvilke personopplysninger vi behandler, og en kopi av de personopplysningene det dreier seg om.  

Rett til å korrigere Dersom personopplysninger fra våre kunder er unøyaktige eller ufullstendige, har kundene rett til å be om utbedring eller fullføring av deres opplysninger.  

Rett til å begrense behandlingen. Kunder har rett til å be om begrensning ved å bestride nøyaktigheten av deres personopplysninger. I en slik situasjon er behandlingstiltakene begrenset i tidsrommet for verifisering av nøyaktigheten av personopplysningene.  

Rett til innsigelser. Kunder har rett til å komme med innsigelser mot behandling av deres personopplysninger. Våre kunder har rett til å når som helst motsette seg behandlingen av deres personopplysninger gjeldende direkte markedsføring.  

Rett til å glemmes. Kunder har rett til å be om at deres personopplysninger slettes. I noen tilfeller kan det likevel være en overordnet hensikt i å behandle og beholde personopplysninger, for eksempel for å oppfylle juridiske forpliktelser eller ved garantibehov. 

Rett til dataportabilitet Kunder har rett til å be om sine personopplysninger i maskinlesbart format i situasjoner der vi behandler personopplysninger basert på kontrakt eller samtykke. Dette gjelder kun personopplysninger kundene selv har gitt oss. 

Rett til å trekke et samtykke. Kunder har rett til trekke sitt samtykke når som helst. Kunder kan trekke sitt samtykke til direkte elektronisk markedsføring ved å bruke "avslutt abonnement"-lenken i slutten av den mottatte e-postmeldingen.  

Eventuelle spørsmål om ovennevnte rettigheter kan sendes via e-post til privacy@vianor.com.  

Hvis kundene vurderer at vår behandling av personopplysninger krenker deres rettigheter, kan de kontakte tilsynsmyndighetene og sende inn en klage. 

OPPBEVARINGSPERIODE  

Personopplysninger beholdes så lenge det er nødvendig for det formål de ble samlet inn for, eller til vi mottar en forespørsel om sletting, med mindre vi har en lovpålagt forpliktelse til å beholde dem over en lengre periode. Oppbevaringsperioden for personopplysninger bestemmes av følgende kriterier:  

 • Hvis en kunde har en konto hos oss, beholder vi personopplysninger så lenge kontoen er aktiv, eller så lenge som nødvendig for å levere tjenester til kunden. Dette gjelder også så lenge vi er juridisk forpliktet.  
 • Med henblikk på arrangerte konkurranser eller trekninger, vil personopplysninger beholdes til konkurransen er avsluttet, og alle påfølgende tiltak er utført. Mer informasjon om oppbevaringsperioder er gitt i konkurransevilkårene. 
 • Når en kunde har abonnert på mottak av markedsføringskommunikasjon, behandler vi personopplysninger for disse formålene så lenge abonnementet fortsatt gjelder. Dersom en kunde trekker tilbake sitt samtykke, vil vi avbryte behandlingen av vedkommendes personopplysninger og slette dem umiddelbart. 

Spørsmål angående oppbevaringsperioder for våre kunders personopplysninger kan sendes via e-post til privacy@vianor.com 

REVISJONER TIL DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN 

Vi utvikler kontinuerlig våre tjenester og denne personvernerklæringen kan bli revidert. Revisjonen kan også være basert på endringer i lovgivningen. Vi anbefaler våre kunder å lese gjennom denne personvernerklæringen regelmessig for å holde seg oppdatert på mulige endringer. 

Personvernerklæring for SnapSkan

Nokian Tyres plc («NOKIAN TYRES») er en gruppe selskaper somspesialiserer seg på produksjon av dekk og dekktjenester. Formålet meddenne personvernerklæringen er å forklare hvordan NOKIAN TYRES behandler personopplysninger i forbindelse med SnapSkan-tjenesten. SnapSkan er en tjeneste som gir dens registrerte brukere resultater framåling av dekkoveraten/mønsterdybden og tilbyr også andre dekk- ogbilvedlikeholdstjenester hvis nødvendig.

NOKIAN TYRES behandler personopplysninger for SnapSkan-tjenesten somen datakontroller som beskrevet i databeskyttelseslovgivningen. Hvis duhar spørsmål angående denne personvernerklæringen eller SnapSkan kandu gjerne skrive en e-post til oss. Når spørsmålet gjelderpersonvernerklæringen eller personvernsaker, kan du sende henvendelsentil privacy@nokiantyres.com, og ellers til adressensnapskan@nokiantyres.com.

Denne personvernerklæringen beskriver følgende emner:

1. Formål og rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger: Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med SnapSkan-tjenesten for å levere deg tjenesten og for å videreutvikle SnapSkansom tjeneste. Hvis du eksplisitt har samtykke til det, bruker vi dinepersonopplysninger også til markedsføring.

2. Personopplysninger som vi samler, og datakilder: Vi samler inninformasjon hovedsakelig gjennom SnapSkans måleinstrumenter ogav brukerne selv. Det er også kameraer på parkeringsstedet nærtSnapSkan-rampene, som tar bilder av registreringsnumrene til bilenesom kjører over målepunktet.

3. Videreformidling av data og dataoverføringer til utlandet: Vi kanoverføre eller videreformidle personopplysninger registrert iSnapSkan-tjenesten innenfor vår gruppe av selskaper og tiltredjeparts partnerselskaper for å levere tjenesten og til formålenebeskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan overførepersonopplysninger til land utenfor EU eller EØS (Det europeiskeøkonomiske samarbeidsområdet). Vi behandler alltidpersonopplysninger i samsvar med gjeldende lov.

4. Dataarkivering: Når det gjelder kundene som ikke registrerer seg påtjenesten, sletter vi personopplysningene registrert avmåleinstrumentet og kameraet i løpet av sju (7) dager framåletidspunktet. Vi sletter personopplysningene om registrertebrukere så snart som mulig etter at kundeforholdet er avsluttet.

5. Dine rettigheter angående personvern: SnapSkan-brukere har foreksempel rett til å få sine personopplysninger slettet og rett til å fåutlevert en kopi av sine personopplysninger. Hvis du mener at dinerettigheter angående personvern er misligholdt i forbindelse medtjenesten, kan du klage til datatilsynet der du bor.

NOKIAN TYRES kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid tilannen. Vi informerer SnapSkan-brukerne om alle vesentlige endringer.Endringene vil også være tilgjengelig på SnapSkan-nettsiden.

1. Formål og rettsgrunnlag for behandling avpersonopplysninger

NOKIAN TYRES behandler personopplysninger av SnapSkan-brukere meddet formål å levere tjenesten og videreutvikle tjenesten. Når det gjelderlevering av tjenesten, er rettsgrunnlaget for databehandlingen kontraktenmellom NOKIAN TYRES og kunden. Når det gjelder videreutvikling avtjenesten, er rettsgrunnlaget NOKIAN TYRES sin berettigede interesse i åvidereutvikle sin virksomhet med hensyn til denne tjenesten. De toformålene med behandlingen dekker for eksempel følgende handlinger:

 • administrere tjenesten 
 • forbedre og videreutvikle tjenestens egnethet
 • utvikling og utvidelse av tjenestetilbudet vedrørende dekktjenester
 • analysere brukeratferd og tilpasse brukeropplevelsen for brukerne
 • evaluere de ulike funksjonaliteter for tjenesten, dekksalg og andretjenester
 • utbedre feil ved tjenesten
 • adressere eventuelle klager vedrørende tjenesten og følge opp tiltakvedrørende slike klager

NOKIAN TYRES anser at det juridiske grunnlaget for behandling er legitiminteresse også når SnapSkan’s måleenhet og kameraet koblet til detmidlertidig samler inn personlige opplysninger om personer som ikke erregistrert som kunder. Disse opplysningene inneholder ikke sensitiveopplysninger, og slike opplysninger slettes fra tjenesten innen sju (7) dagerfra måletidspunktet. NOKIAN TYRES har tatt hensyn til denne typensituasjon og har gjort en såkalt forholdsmessighetsvurdering forbehandling av personopplysninger i SnapSkan-tjenesten i henhold tildatabeskyttelseslovgivningen. For mer informasjon om dette kan dukontakte oss på snapskan@nokiantyres.com.

SnapSkan-tjenesten inneholder en enkel brukerprolering i og med at detskriftlige innholdet i dekkrapporten er delvis avhengig av måleresultateneav mønsterdybden. SnapSkan-rapporten inneholder alltidmåleinformasjon, men avhengig av måleresultatene kan rapporten ogsåinneholde forskjellige anbefalinger for oppfølging av dekkene.

Vi behandler personopplysninger i SnapSkan-tjenesten også for NOKIANTYRES-selskapets markedsføringsformål, dvs. for å informere våre brukereom produkter og tjenester fra NOKIAN TYRES. Rettsgrunnlaget er i dettetilfellet alltid brukerens samtykke. Du kan alltid trekke tilbake ditt samtykkeved å klikke på lenken i markedsføringsmeldingene vi har sendt deg, ellerved å sende en e-post til oss på snapskan@nokiantyres.com.

NOKIAN TYRES bruker informasjonskapsler og andre vanligedatabehandlingsmetoder og -verktøy på SnapSkan-nettsiden og inyhetsbrevene. Ved hjelp av disse informasjonskapslene og andre verktøykan vi nne ut om eektiviteten til vår reklame på nett og andre steder.Noen informasjonskapsler er også viktige for funksjonalitet på nettsidenog/eller eksibel bruk av tjenesten. Mer informasjon om hvordan NOKIANTYRES-selskapet bruker informasjonskapsler nner du også her.

2. Personopplysninger som registreres, og datakilder

Vi registrerer personopplysninger fra følgende kilder i forbindelse medSnapSkan-tjenesten:

 • måleinstrumentene til tjenesten (overkjøringsramper påparkeringsplass eller håndholdte apparater i lokalene til NOKIANTYRES eller våre tilknyttede selskaper)
 • kamera som er plassert på parkeringsområde og som er integrert itjenesten (fotograferer bilskilt)
 • brukerne av tjenesten
 • registre hos oentlige myndigheter / oentlige tjenestetilbydere(f.eks. Finnish Transport Safety Agency – Trafi)
 • andre registre til NOKIAN TYRES og/eller dens tilknyttede selskaperog kundeselskaper

Vi samler inn og lagrer følgende grunnleggende informasjon i SnapSkan-tjenesten:

 • bilregistreringsnummer
 • måleresultatene for dekkene
 • nøyaktig tid og sted for målingen

Vi samler inn disse opplysningene på en av to måter: (1) kunden kjørerover et måleinstrument som har forbindelse med SnapSkan-tjenesten (enoverkjøringsrampe på parkeringsplass) eller (2) mønsterdybden måles avansatte i lokalene til våre tilknyttede selskaper ved hjelp av et håndholdte måleinstrument.

Dekkoveraten/mønsterdybden målt av SnapSkans rampe knyttes til riktigbil ved hjelp av bildedata fra kameraet plassert nær rampen. I prinsippettar kameraet et bilde av hver bil som kjører over rampen. Vi har prøvd vårtbeste for å rette kameraene slik at de ikke tar bilde av bilsjåførene. Bildet Registreringsnummeret slettes også i løpet av sju (7) dager ettermåletidspunktet hvis sjåføren inntil da ikke har registrert seg som brukerav tjenesten.

Du kan registrere deg på SnapSkan-tjenesten på https://www.snapskan.no. Etter registrering og før levering av tjenesten,kombinerer vi grunnopplysningene beskrevet ovenfor med andreopplysninger som du selv oppgir til SnapSkan-tjenesten og som vi får fraandre kilder.

Informasjonen vi registrerer i SnapSkan-tjenesten kan deles inn ibrukeropplysninger og tekniske data.

Brukeropplysninger er opplysninger som vi samler inn fra de registrertebrukerne selv, eller som opprettes når brukeren bruker visse funksjoner avSnapSkan-tjenesten. Brukeropplysningene omfatter for eksempelbrukerens navn, adresse, e-postadresse, påloggingsinformasjon fortjenesten, andre brukerspesikke opplysninger lagret i tjenesten, måledatafor dekkene når disse dataene er knyttet til annen informasjon i tjenesten,opplysninger om brukerens prol i sosiale medier som er relevante fortjenesten, opplysninger om produkter og tjenester som ble kjøpt gjennomtjenesten, og tilbakemeldinger angående tjenesten. Vi samler ikke aktivtstedsdata, men basert på målestedet er det mulig å lese dette indirekte utav dataene.

Tekniske data er hovedsakelig informasjon som vi ikke bruker for åidentisere individuelle brukere eller personer, men som er nødvendigefor å levere og videreutvikle SnapSkan-tjenesten til formålene nevntovenfor. De tekniske dataene omfatter for eksempel dekkmåleresultatene,brukerens søkeaktivitet på nett, informasjon om nettleseren, IP-adresser,informasjon om andre nettjenesteleverandører og besøkstidspunkter. Deter normalt ikke mulig å knytte tekniske data til en individuell bruker ellerperson, men hvis det i noen tilfeller er mulig, behandler vi disse dataenesom personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen.

3. Videreformidling av data og dataoverføringer til utlandet

NOKIAN TYRES kan overføre og videreformidle SnapSkan-brukerespersonopplysninger til selskapene i konsernet og/eller tilknyttedeselskaper. Vi overfører og videreformidler personopplysninger tiltredjeparts tilknyttede selskaper bare hvis det er absolutt nødvendig for ålevere og videreutvikle tjenesten som beskrevet i dennepersonvernerklæringen.

Vi bruker tilknyttede selskaper hovedsakelig til teknisk utvikling ogvedlikehold av SnapSkan-tjenesten, derfor kan det tilknyttede selskap habegrenset tilgang til personopplysningene i tjenesten, avhengig avtjenesten de leverer.

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører for å behandlepersonopplysninger på våre vegne også for støttefunksjoner som erindirekte knyttet til SnapSkan-tjenesten, som betalingstjenester, inkassoselskaper, dataanalysetjenester, markedsføringstjenester.

Overføring og videreformidling av personopplysninger kan også værenødvendig mellom selskapene i NOKIAN TYRES-selskapet eller tiltredjeparts-selskaper i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, konkurs ellerbobehandling, eller hvis vi selger våre eiendeler helt eller delvis.

Vi kan være pålagt av relevante lover å overføre eller videreformidle personopplysningene i SnapSkan-tjenesten til oentlige myndigheter.

I noen tilfeller kan vi også overføre brukernes personopplysninger til landutenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EU-land og EØS-land). For tiden er sikkerhetskopier av tjenesten lagret i datasentre sombenner seg i USA.

NOKIAN TYRES tilstreber å bruke alle tilgjengelige midler for å sikre atpersonopplysninger som overføres eller videreformidles i selskapetog/eller til tredjeparts tilknyttede selskaper, har et tilstrekkeligdatabeskyttelses- og datasikkerhetsnivå. Personopplysninger behandles isamsvar med gjeldende lover og regler når de overføres ellervidereformidles, og når personopplysninger overføres til land utenfor EØS.

4. Dataarkivering

NOKIAN TYRES lagrer personopplysningene til registrerte SnapSkan-brukere så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene beskrevet idenne personvernerklæringen. Den maksimale datalagringstiden erfastsatt avhengig av formålene dataene blir brukt til, og eventuellebestemmelser i relevante lover som kan pålegge NOKIAN TYRES å beholdedataene over en viss tidsperiode. Dette punkt 4 beskriver lagringstidenesom hovedsakelig brukes av tjenesten.

Vi sletter personopplysninger av brukere som ikke har registrert seg påtjenesten i løpet av syv (7) dager fra måletidspunktet. Vi kan lagre enteknisk sikkerhetskopi av disse opplysningene i syv (7) dager til.

Vi sletter personopplysningene for registrerte SnapSkan-brukere så snartsom mulig etter at kundeforholdet er avsluttet og senest fem (5) år etter atbrukeren sist logget seg inn på tjenesten (inaktivitet), med mindregjeldende forskrifter pålegger NOKIAN TYRES å beholde noe informasjon lengre.

5. Dine rettigheter relatert til personvern

Du har følgende rettigheter under personvernlovgivningen når du bruker SnapSkan-tjenesten (slik de er beskrevet i og i noen tilfeller også begrensetav gjeldende lover):

 • retten til å få tilgang til personopplysninger vi behandler om deg ogrett til å dine opplysninger korrigert eller slettet fra tjenesten
 • retten til å kreve begrensning i behandling av dine personligeopplysninger i tjenesten og rett til å motsette deg visse behandlinger itjenesten
 • rett til dataportabilitet, dvs. rett til å motta dine personopplysninger iet strukturert, ofte anvendt maskinlesbart format og til å overføredine personopplysninger til andre datakontrollere
 • rett til å klage til datatilsynet i ditt land (i Finland er det DataProtection Ombudsman: https://www.datatilsynet.no/) hvis dinelovfestede rettigheter har blitt misligholdt av tjenesten

Hvis du har registrert deg på SnapSkan-tjenesten kan du enkelt få slettetdine personopplysninger ved å gå hit. Når det gjelder dine andredatabeskyttelsesrettigheter, kan du kontakte oss på privacy@nokiantyres.com.

Vi anbefaler deg også å lese NOKIAN TYRES generelle personvernerklæring her.