to. april 22 09:00 2021 i kategorier Produkt pressemeldinger, Selskapsnyheter

Nå kommer den nye EU-dekkmerkingen som skal gjøre det enklere å sammenligne dekk

Europa blir den første regionen i verden som tar i bruk is- og snøgrep-merking på dekk. Endringen trer i kraft 1. mai og har som mål å hjelpe forbrukere med å sammenligne ulike dekk samt gjøre tryggere, mer miljøvennlige dekkvalg. Som vinterdekkpioner har Nokian Tyres lenge jobbet for å få dette på plass. 

Dekkmerkingen vil nå fornyes i hele EU, og vil være lovpålagt  dekk produsert etter april 2021 (gjelder ikke piggdekk). Den nye merkingen vil inkludere informasjon om grep på is og snø, samt en fornyet skala og en QR-kode med link til mer informasjon.  

Dette kommer nesten et tiår etter den første EU-dekkmerkingen ble introdusert i 2012, da med informasjon om rullemotstand, våtgrep og ekstern rullestøy.  

– Snøgrep-merkingen indikerer at dekket oppfyller de offisielle kravene i Norden, mens isgrep-merkingen indikerer at dekket er trygt under nordiske vinterforhold. Vi anbefaler ikke å bruke dekk som er produsert fosentraleuropeiske forhold, da disse vil ha andre egenskaper og dermed fungere dårligere i Norden, sier Technical Customer Service Manager i Nokian Tyres,Matti Morri .  

Vil oppklare misforståelser 

I praksis er våtgrep det motsatte av isgrep, ettersom forbedring av det ene ofte vil redusere det andre. Derfor har dekkmerking til nå ikke hatt god nok informasjon om egenskaper for nordiske forholdnoe Nokian Tyres har jobbet i årevis med å få en endring på 

– Media har tidligere vært veldig aktive i å kommunisere at original dekkmerking er misvisende for nordiske forbrukere og ikke til å stole på. Mange sjåfører har tatt dette til seg. Nå som merkingen er modifisert, må vi forsøke å rette opp i folks oppfatning av merkingen, sier Morri.  

Det nye merkesystemet kan til og med være veiledende for dekkvalg innen B2Bettersom kravene nå også vil gjelde for lastebil- og bussdekk. Her har dekkmerking tidligere bare vært brukt i markedsmateriell. Disse dekkene vil ha alle de nye merkingene, bortsett fra isgrep-merkingen.   

– Et økt fokus på bærekraft vil gjøre lav rullemotstand og drivstofføkonomi enda viktigere. Samtidig er snøgrep veldig viktig i særlig Norden og Tyskland. Vi må derfor opprettholde en god balanse mellom de ulike egenskapene, sier produktsjef Teppo Siltanen i Nokian Heavy Tyres. 

Nærmere 90% av dekkets karbonavtrykk genereres under kjøring, og Nokian Tyres har derfor jobbet lenge med å redusere rullemotstanden i produktene sine. De har redusert rullemotstanden i dekkene med 8.5% gjennomsnitt sammenlignet med 2013. Det er viktig, ettersom lavere rullemotstand betyr lavere drivstofforbruk og dermed lavere karbonutslipp.  

Europeisk dekk-database

Den første dekkmerkingen i EU ble som nevnt introdusert i 2012, etter mange års arbeid. Da var det mange interesser som måtte tas hensyn til.  

– Da EU ville legge til et rullemotstandsmerke på dekk tidlig på 2000-tallet, krevde dekkindustrien et våtgrepsmerke ved siden av for å unngå en diskusjon om energieffektivitet på bekostning av sikkerhet. Miljøorganisasjonene ville på sin side ha en støyrelatert karakter på merkingen, og dette førte til den originale dekkmerkingen som indikerte rullemostand, våtgrep og ekstern rullestøy, sier Jarmo Sunnari, SRA Manager i Nokian Tyres. 

Målet med en fornyelse av dekkmerkingen er å gjøre dekkvalget enklere for forbrukerne og forbedre den generelle kjøresikkerheten. Det opprinnelige målet for dekkmerking - å redusere utslipp - forblir gjeldende. 

– QR-koden er et nytt element på dekkmerket som gir deg tilgang til en massiv database som samler informasjon om alle dekkene som er tilgjengelige på det europeiske markedet. Produktinformasjonen er standardisert, slik at en enkelt kan sammenligne dekkene, forteller Sunnari.  

– Fremtidens dekkmerking vil utvides ytterligere, med informasjon om dekkslitasje og dekkets kjørelengde. Beslutningen om å innføre dette er allerede tatt, men det vil ta flere år å bekrefte hvilke testmetoder man skal bruke 

Les mer: 

Vinterdekkforskrifter i Europa 

EU-dekkmerking 

Slik velger du trygge sommerdekk  

For mer informasjon:  

Nokian Tyres plc 
SRA Manager Jarmo Sunnari, 
tlf. +358 10 401 7975,  [email protected] 

Technical Customer Service Manager Matti Morri,  
tlf. +358 10 401 7621, [email protected] 

Nokian Heavy Tyres Ltd 

Product Manager (Truck Tires) Teppo Siltanen, 
tlf. +358 10 401 7709, [email protected]