må. juni 16 11:51 2014 i kategori Selskapsnyheter

Sikker og komfortabel sommerkjøring: Dekkenes hastighetsmerking viktig på europeiske motorveier

Snart er det klart for etterlengtet bilferie, men husk å sjekke både bil og dekk i god tid før avreise! I tillegg til dekktrykk og mønsterdybde skal også dekkenes hastighetsklasse kontrolleres, noe som ikke minst er viktig dersom du skal ut på europeiske motorveier.

Sommerferien begynner snart for de fleste, og spenning og forventninger stiger raskt! Fortsatt er det veldig mange norske familier som setter seg i bilen med kurs sørover på Kontinentet. Dette betyr som regel kjøring over lange distanser med til dels mye høyere hastigheter enn til vanlig. Da er det viktig at alt er i topp stand!

For en vellykket bilferie er både planlegging og forberedelser viktig. Bilen bør helst ha service og sjekkes ordentlig før reisen, og man må også kontrollere dekkene i god tid før man skal av gårde. Dersom dekkene er så slitt at de må skiftes ut kan det hende at dekkforhandleren ikke har rett dimensjon på lager, og derfor bør man være ute i god tid.

Dekkene sjekker du enkelt selv, men dersom du er usikker kan det være lurt å be et dekkverksted ta en titt på dem. I tillegg til å kontrollere mønsterdybden må du se etter at dekkene ser OK ut, og ikke har noen utposninger, sprekker eller stikkskader – og at de slites jevnt.

Ofte glemmer man å kontrollere reservehjulet, fordi dette ligger skjult under gulvet i bagasjerommet. Husk også å sjekke lufttrykket i reservehjulet!

Mønsterdybde

Når du måler mønsterdybden på dekkene er det viktig å ha god margin siden dekkene vil bli enda mer slitt i løpet av lange ferieturer. Risikoen for skader på dekkene øker også etter hvert som dekkene blir slitt. Mønsterdybden er en viktig sikkerhetsfaktor, spesielt på våt vei. Dekk med liten mønsterdybde øker risikoen for vannplaning.

Loven krever at sommerdekk har en mønsterdybde på minst 1,6 millimeter i hovedsporene.

- 1,6 millimeter er for liten mønsterdybde. Det må minst være fire millimeter for at dekkene skal ha sikkert grep, sier produktsjef Fredrik Hauge i Nokian Dekk.

Dersom man skal ha campingvogn med på ferien må man sjekke dekkene også på denne. I tillegg til mønsterdybde må dekkenes tilstand sjekkes nøye. Campingvogner står stille i lange perioder, og selv om mønsterdybden kan være bra så blir dekkene harde med årene; etter 5-10 år. Harde dekk får lettere stikk- og rivningsskader samt sprekker. Også våtgrepet blir dårligere når gummiblandingen blir eldre.

Dekkslitasje

Sjekk også om dekkene slites jevnt, noe som øker kjøresikkerheten.

- Drivhjulsdekk slites ca. to ganger mer enn frittrullende dekk.

Dersom dekket slites mer på inner- eller yttersiden er det noe som er galt.

- Mange ringer og er engstelige for at noe skal være galt med bilen fordi dekkene slites mer langs midten av slitebanen. Dette er en type slitasje som er helt normal, siden drivhjulsdekk ofte slites slik. Derfor anbefaler vi å bytte om dekkene mellom for- og bakhjul ved hver 800 kjørte mil, sier Hauge.

Dekkslitasjen varierer med underlag, veiprofil, temperatur og hastighet, noe man også skal ta med ved vurderingen av om dekkene kan tåle ferieturen.

Dekktrykk

Riktig lufttrykk er viktig siden dette har stor påvirkning på kjøreegenskaper og sikkerhet. Riktig lufttrykk i dekkene sparer også drivstoff fordi dekket ruller lettere. På bilferie er bilen vanligvis tungt lastet, og derfor bør dekktrykket økes til 3,0 – 3,2 bar i stedet for et normalt trykk på ca. 2,5 bar. Etter ferieturen kan lufttrykket igjen reduseres til det normale.

Dekkenes hastighetsklasse

I bilens instruksjonsbok finnes bilens dekkdimensjon og hastighetsklasse. Det er bilens toppfart som avgjør dekkvalget, sammen med bilprodusentens vurderinger av hvilken type dekk som passer til bilmodellen. Dersom bilens toppfart eksempelvis er 212 km/t, så kan bilen i henhold til EU-regler ikke ha dekk i hastighetsklasse H (210 km/t). Bilen skal med andre ord ikke ha dekk med hastighetsklassifisering som er lavere enn bilens toppfart.

Ved trafikkontroller eksempelvis i Tyskland kan man få store bøter dersom bilen har dekk med for lav hastighetsklasse.

På turen er det viktig å ha med reservehjul, jekk og hjulkryss. Biler som ikke har reservehjul skal ha med reparasjonssett. Husk å sjekke at også varseltrekanten er på plass.

- Mange glemmer å ta med sikkerhetsvest. Det er alltid lurt å ha den gule vesten på seg når man beveger seg rundt bilen nær en trafikkert motorvei, understreker Fredrik Hauge.  

Bilder: www.nokiantyres.com/summerseason-nordic

Brukertips, dekk:
https://www.nokiantyres.no/innovativt-arbeide/dekkfakta/tips-for-dekkvedlikehold/

Spørsmål om dekk:
https://www.nokiantyres.no/innovativt-arbeide/dekkfakta/spor-om-dekk/

Dekkmerking:
https://www.nokiantyres.no/innovativt-arbeide/dekkfakta/spor-om-dekk/#q1

Lufttrykk:
https://www.nokiantyres.no/innovativt-arbeide/dekkfakta/luftrykk/

Mer informasjon:

Produktsjef Fredrik Hauge, Nokian Dekk – tlf. 6484 7700
fredrik.hauge(at)nokiantyres.com

www.nokiantyres.no

www.facebook.com/nokiantyresnorge
www.youtube.com/NokianTyresCom
https://twitter.com/NokianTyresCom
https://www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc

Nokian Tyres plc

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkjøring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt dekk til tunge arbeidsmaskiner, markedsføres hovedsakelig i områder med skog og snø, og med krevende kjøreforhold på grunn av skiftende årstider.

Nokian Tyres utvikler produkter som har som mål å gi holdbar sikkerhet og miljøvennlighet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor med 1.206 avdelinger i 27 land. Nokian Tyres omsetning i 2013 ble ca. 1.521 millioner euro, og antall ansatte er over 4.000. Nokian Tyres aksje er notert på NASDAQ OMX i Helsingfors. Mer informasjon på www.nokiantyres.com