Spør om dekk

Hvis du ikke fant det svaret du lette etter i listen nedenfor, kan du sende et fritt formet spørsmål til oss herfra.

Merking av dekk

Hva betyr 175 / 60 eller 175 / 65 i forbindelse med dimensjonsmerkingen av dekket?

Det første tresifrede nummeret forteller dekkets bredde montert på en normfelg målt på dekkets bredeste parti på dekksiden. Det tosifrede nummeret etter skråstreken uttrykker forholdet mellom høyden og bredden på dekket i prosent (tverrsnittet).

Hva betyr XL-merket i forbindelse med dimensjonsmerkingen?

Dekket er utviklet for en belastning som er fire enheter større enn maksimum tillatt hjulbelastning (load index). Årsaken til dette er et fradrag i belastningsindeksen i henhold til dekknormene i hastighetsklassene V, W og Y når hastigheten overstiger 210 km/h. (ETRTO Standard Manual 2000, P.8.) Dekktypen er i ferd med å bli vanligere da massen til raske biler har økt.

De fleste nye dekk produsert av Nokian Tyres har en DSI slitasjeindikator i dekkoverflaten. Hva forteller denne sjåføren?

Slitasjeindikatoren forteller tydelig den gjenværende mønsterdybden og når dekket må byttes ut med et nytt. Slitasjeindikatoren bidrar også til å gi flere kjørte kilometer, da forskjellen i slitasjehastighet på fram- og bakdekkene etter bilmerke kan utjevnes ved å bytte plasseringen av dekkene.

Hvordan gjenkjenne et vinterdekk?

Vinterdekket må ha M S (MS , M&s , Mud&Snow) -merking.

Vedlikehold av dekk

Automatisk trykkovervåkingssystem TPMS

I følge det nye EU-direktivet blir automatisk dekktrykkovervåking – TPMS-system – nå obligatorisk på alle nye personbiler. TPMS-systemet (Tire Pressure Monitoring System) skal forbedre trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket. Lufttrykket i dekkene har stor påvirkning på bilens kjøreegenskaper og dekkenes levetid. Når dekktrykket er riktig blir komforten god, og dekket styrer presist og ruller lett, noe som sparer drivstoff. Trykkovervåkingssystem som tilfredsstiller kravene kan enten være direkte eller indirekte. Et direkte system måler lufttrykket i alle dekk ved hjelp av trykkfølere, mens et indirekte system måler forskjeller på rotasjonshastighet mellom de ulike hjulene gjennom ABS-systemet. Bilprodusentene får selv velge hvilket system bilene deres skal ha. EU-direktivet om TPMS-dekktrykkovervåkingssystem trer i kraft 1. november 2014, og gjelder alle biler som er typegodkjent etter november 2012 og alle nye biler som er solgt etter november 2014. Direktivet gjelder ikke eldre biler. Dersom ikke disse allerede har et dekktrykkovervåkingssystem behøver man ikke ettermontere et slikt system. Spørsmål og svar om TPMS-systemet: http://vianor.no/dekkinformasjon/tpms-system/tpms-faq/

Dekkets rette rulleretning.

Sommerdekk produsert av Nokian Tyres er ofte av typen Inside/Outside. Dekkmønsteret er utviklet slik at den ene skulderen har en anelse stivere mønsterform, og er beregnet på å ligge på utsiden. Den andre skulderen er mer åpen, og skal ligge på innsiden. På dekkets ytterside finnes teksten ”OUTSIDE”, som markerer at det er denne siden av dekket som skal vende utover. Da fungerer dekket som planlagt.

På dekksiden finnes også markeringen F/R (For- og bakaksel), der man kan markere dekkets plassering på bilen.

Hvorfor har et dekk en bestemt rulleretning?

Dersom et retningsbestemt dekk blir montert feil, blir dekkets vannplaningsegenskaper noe dårligere. Dekkets øvrige sikkerhetsegenskaper blir ikke påvirket, men slitasjen kan bli ujevn.

Hva er den viktigste egenskapen for sommerdekk?

For sikkerhetens skyld er dette våtgrepsegenskapene og dekkets evne til å hindre vannplaning. Lav dekklyd bedrer kjørekomforten. Lav rullemotstand reduserer både bilens drivstofforbruk og utslipp som er skadelige for miljøet.

Hvorfor kan man ikke bruke gamle friksjonsdekk om sommeren?

Friksjonsdekk har en mykere gummiblanding enn sommerdekk, og det er også forskjeller i konstruksjonen. Derfor gir ikke friksjonsdekk sikre kjøreegenskaper om sommeren. Slitte friksjonsdekk kan få vannplaning i betydelig lavere hastigheter enn sommerdekk.

Hvor viktig er det med riktig lufttrykk i dekkene?

Riktig lufttrykk reduserer dekkslitasje og rullemotstand betydelig. Også dekkets dempingsegenskaper og varmeutvikling er da riktig. Riktig lufttrykk er oppgitt i bilen instruksjonsbok. Når det gjelder sommerdekk anbefaler vi det lufttrykket bilprodusenten oppgir, og når det gjelder vinterdekk bør lufttrykket økes med 0,2 bar i forhold til sommerdekkenes lufttrykk. Temperaturen påvirker lufttrykket, slik at dette reduseres når temperaturen synker. Hver temperaturendring med 10 grader påvirker lufttrykket med 0,1 bar (10 kPa). Lufttrykket skal ikke kontrolleres umiddelbart etter kjøring, siden dekkene blir varme under kjøringen. Lufttrykket bør kontrolleres hver tredje uke, og alltid før turer der bilen lastes tungt. Lufttrykket skal alltid kontrolleres når dekkene er kalde. Også lufttrykket i reservehjulet skal kontrolleres med jevne mellomrom.

Skal dekkene kjøres inn?

Etter monteringen anbefales det en innkjøring på ca. 500 km. Unngå derfor kraftig akselerasjon, bremsing og kurvekjøring i begynnelsen. I innkjøringstiden tørker dekkoljen som er brukt mellom dekket og felgen ved monteringen, og ved bruk sitter dekket godt i forhold til felgen. For piggdekk sikrer en rolig innkjøring både at piggene fester seg til dekkene og at piggenes utstikk blir jevne. Husk etterstramming av bolter/muttere etter ca. 200 kilometers kjøring.

Hva er anbefalt lufttrykk?

Nokian Tyres har prøvekjørt vinterdekkene (M+S) med anbefalt lufttrykk for de vanligste bilmerkene. Det anbefalte lufttrykket kan være høyere enn bilprodusentens anbefalte lufttrykk, for vinterdekk er annerledes konstruert. Hvis anbefalt lufttrykk for vinterdekk ikke er angitt, anbefaler vi 0,2 bar (3-5 psi) høyere lufttrykk i vinterdekk enn anbefalt lufttrykk for sommerdekk. Lufttrykket skal kontrolleres med en kalibrert måler på kalde dekk hver tredje (3.) uke.

Lønner det seg å bytte dekkene foran med dekkene bak?

Drivdekkene slites raskere enn frittrullende dekk. Vi anbefaler derfor bytting av dekk fra forakselen til bakakselen for hver 8000 km. Slik får man dekkenes sliteform jevn og totale kjørelengde maksimeres. Rulleretningen som er merket på dekket må overholdes.

Hvor lenge varer dekkene?

Det er vanskelig å oppgi én bestemt maksimal livslengde for et dekk, siden det er flere faktorer som påvirker levetiden for dekket. For eksempel slites dekkene 4-5 ganger raskere om våren enn på slutten av sommeren. Ifølge internasjonale anbefalinger bør man ikke kjøre med dekk som er mer enn seks år gamle, og anbefalt maksimumsalder er 10 år. Bare dekk som er produsert maksimalt fem år tidligere kan selges som nye dekk. Årsaken er at dekk som lagres riktig beholder sine opprinnelige tekniske egenskaper i opptil fem år. Mellom sesongene bør dekkene lagres i et kjølig, mørkt og tørt rom. Les mer om lagring av dekk på adressen: http://nokiantyres.no/riktig-lagring. Minste sikre mønsterdybde på vinterdekk er fire millimeter. Vi anbefaler ikke bruk av vinterdekk (M+S) om sommeren. Dekkene må ikke utsettes for oljer, bensin eller smøremidler.

Hva hvis dekket blir ødelagt?

Dersom du punkterer må du ikke kjøre med et dekk med for lavt lufttrykk. La et dekkverksted som selger Nokian Tyres produkter undersøke dekket snarest mulig. Vi anbefaler at det skadde dekket, om mulig, tas av og transporteres til dekkverkstedet. Dersom det ikke er mulig å ta av dekket, skal bilen kjøres til vår nærmeste forhandler. Vår forhandler undersøker dekket og fyller ut skaderapport dersom Hakka-garantien gjelder for skaden. Nokian Tyres gir sine nye Hakka og Hakkapeliitta dekk Hakka-garanti som gjelder dersom dekket går i stykker. Les mer om Hakka-garantien på https://www.nokiantyres.no/hakkagaranti.

Dekkene mine slites mer i midten enn på kantene. Har jeg feil lufttrykk i dekkene?

Det er normalt at drivdekk slites mer i midten og fritt roterende dekk mer på sidene. Den beste måten å jevne ut slitasjen og oppnå best mulig kjøreresultat på er å rotere dekkene fra foran til bak med 8 - 10.000 km mellomrom.

Jeg har brukt vinterdekkene mine en vinter slik at dekkene har rotert i motsatt retning av den rotasjonsretning som er merket av på dekket. Er vinterdekkene mine blitt skadet?

Dekket blir ikke teknisk skadet selv om det roterer i motsatt retning av den rotasjonsretningen som er merket av. Når det gjelder piggdekk anbefales det ikke å endre rotasjonsretningen under bruk, da et slikt bytte kan påvirke piggenes feste i dekket.

Man bør uansett bruke den rotasjonsretning som er merket av på dekket for at dekkets renseevne og egenskaper på slapseføre skal være de beste.

Er det mulig å sette inn nye pigger i et piggdekk for å erstatte de piggene som er falt ut?

Det er ikke mulig å sette inn nye pigger i dekket for å erstatte de som er falt ut, da piggene ikke sitter godt nok i hull som allerede er blitt videt ut.

Hvordan vet jeg hvilket lufttrykk dekket skal ha?

Du finner lufttrykket i bilens brukerhåndbok, i bensintanklokket, i lokket på hanskerommet eller i dørkarmen. Hvis du ikke finner lufttrykket på noen av disse stedene står de autoriserte dekkforhandlerne og Nokian Tyres tekniske kundetjeneste klare til å hjelpe deg.

Kan dekkene vaskes med løsemiddel?

Vi anbefaler å vaske dekkene med et mildt rengjøringsmiddel, for eksempel et løsemiddel som er beregnet på bilvask. Dekkene må skylles grundig etter vask, slik at det ikke blir liggende igjen løsemiddel for eksempel i pigghullene eller i lamellene.

Strålen fra en høytrykksvasker må ikke rettes mot dekkoverflaten hvis man står like ved, da vann under høyt trykk kan skade dekkets kordstamme.

Produksjonsvirksomheten og dens innvirkning pä miljøet

Hvorfor er bildekk alltid svarte?

Gummimassen inneholder sot som forsterkningsmiddel. Sotpartiklene er så små at hele gummimassen blir svart. I fremtiden kan det bli mulig å erstatte sot med et annet forsterkningsmiddel som er like sterkt som sot. Da kan det teoretisk bli mulig å produsere dekk i alle slags farger.

Hva er det som koster i dekket?

Dekket er et komplisert teknisk produkt, og framstillingen krever omfattende investeringer i produktutvikling og produksjon. Størstedelen av prisen på dekket utgjøres av dekkets råstoffer og de personkostnader som oppstår ved produksjonen.

Hvor miljøvennlige er Nokians personbildekk?

Miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser er nært knyttet til Nokian Tyres’ ansvarlige drift. Ved alle valg av råstoffer strebes det etter løsninger som gjør minst mulig skade på miljøet. Nokian Tyres har som den første dekkprodusent blitt tildelt miljøsertifikatet ISO 14001.

Hva gjør jeg med dekk som er helt utslitte?

Du betaler en såkalt gjenvinningsavgift når du kjøper dekkene. Utslitte dekk kan du levere tilbake til dekkforhandleren, som er pliktig til gratis å sørge for å sende dekkene videre til gjenvinning.

Hvor pigges Nokian Tyres’ piggdekk?

Nokian Hakkapeliitta 8, Nokian Hakkapeliitta 7, Nokian Hakkapeliitta 7 SUV, Nokian Hakkapeliitta 5, Nokian Hakkapeliitta 5 SUV, Nokian Hakkapeliitta C Van og Nokian Hakkapeliitta C Cargo -dekkene leveres ferdig pigget ved fabrikken for detaljsalg. Andre dekk som skal pigges leveres avhengig av bestillingen ferdig pigget ved fabrikken eller uten pigger.

Hvordan lages pigghullene i dekket?

Pigghullene i dekkene lages i vulkaniseringsfasen med piggtapper i en form. Når det gjelder dekk for tunge arbeidsmaskiner o.l. bores pigghullene i dekket.

Oppgis dekkets produksjonstidspunkt på dekket?

På alle Nokians dekk er produksjonstidspunktet merket av på beaden på dekket med en tre- eller firesifret kode.

For eksempel betyr 329 at dekket er laget i uke 32 i år 1999. Siden 2000 er produksjonskoden firesifret, dvs. et dekk med kode 2103 er produsert i uke 21 i år 2003.

Blandede spørsmål

Hvordan ser fremtidens dekk ut?

Dekkenes rullemotstand vil komme til å bli kraftig redusert. Dekkene vil også inneholde flere smarte tekniske løsninger. Dekket kan bli en enda viktigere del av løsninger som har med bilens understell og fjæring å gjøre. I løpet av de kommende tiårene vil ulike naturmaterialer komme til å erstatte dekkenes oljebaserte råvarer.

Er et dyrt dekk alltid bedre enn et billig dekk?

Som oftest, ja. I uavhengige dekktester får et anerkjent dekkmerke nesten alltid bedre karakterer enn et billigere dekk fra samme produsent eller et billig importdekk.

Hva er minimum mønsterdybde på sommer- og vinterdekk?

I henhold til forskriften er minimum mønsterdybde på sommerdekk 1,6 mm og på vinterdekk 3,0 mm. Det er likevel verdt å huske på at dekkets egenskaper svekkes kraftig når dekkets mønsterdybde er under 4 mm.

Hvordan kan jeg vite hvilken type felg de ulike dekkene kan monteres på?

Du får hjelp i dette spørsmålet hos autoriserte dekkforhandlere og i normbøkene publisert av for eksempel STRO:n (Skandinavian tyre & Rim Organisation) eller ETRTO:n (European Tyre and Rim Technical Organisation). Også Nokian Tyres tekniske kundetjeneste hjelper deg med de vanskeligste spørsmålene.

Er det lov å kjøre med friksjonsdekk hele året?

Nokian Tyres anbefaler ikke friksjonsdekk til helårs bruk. Et moderne friksjonsdekk kan slites urimelig raskt på våren på grov vei og dekket kan slites ujevnt (feilvinkel) på grunn av den raske slitasjen på våren. Dekkene bør monteres på bilen på høsten når det begynner å bli frost i bakken og de bør tas bort når vårsolen begynner å varme opp asfalten.