Høyere lufttrykk i vinterdekk

Temperaturen har stor effekt på dekktrykket. For sommerdekk anbefaler vi å bruke lufttrykket som er foreslått av bilprodusenten, mens trykket i vinterdekk burde ligge 0,2 bar høyere enn det. Forskjellen i temperatur mellom inne og ute kan fort være opp mot 30 ˚C, som betyr at dekktrykk målt inne vil være for lavt når man senere kommer ut i kulden. Effekten temperaturforskjeller har på lufttrykket tilsvarer omtrent 10 kPa (0,1 bar) per 10 ˚C. Dekktrykket burde derfor ikke måles direkte etter man har kjørt et stykke, ettersom luften inne i dekkene varmes opp når man kjører. 

 Eksempel: 

Temperaturen i garasjen er 20 plussgrader, mens det er 10 minusgrader utenfor. Når lufttrykket har justert seg til innetemperaturen, må 30 kPa (0,3 bar) mer trykk enn hva som er anbefalt fylles på dekkene, slik at trykknivået blir riktig også utendørs.

Riktig lufttrykk gir økt sikkerhet

I tillegg til å sørge for at dekktrykket er riktig, bør sjåføren også passe på at (retnings-) dekkene med rotasjonsretningen rett vei er montert på korrekt måte under bilen. Pilen på sideveggen angir rulleretningen.

For å forlenge dekkenes levetid, anbefales det at man roterer fram- og bakhjulene jevnlig – omtrent etter hver 5000 til 10 000 kjørte kilometer. På denne måten vil dekkene slites mer jevnlig, og man unngår i større grad ujevn slitasje.

Piggdekk bør kjøres inn forsiktig. I løpet av de første 500 kilometerne på nye piggdekk bør man unngå kraftige akselerasjoner og bråbremsing. Ved å bremse forsiktig noen ganger kan man forbedre holdbarheten til piggene, da dette hjelper piggene å sette seg skikkelig fast i dekket og bli værende der.

Sjekk lufttrykket i kalde dekk

Kontroll av lufttrykket er en viktig del av å vedlikeholde kjøretøyet og dekkene dine, og sørger også for bedre trafikksikkerhet. Mange bilister sjekker bare dekktrykket når dekkene skiftes, men dette er ikke tilstrekkelig. Trykket burde sjekkes regelmessig året gjennom, helst en gang i måneden. På den måten unngår du problemer som kan oppstå ved å kjøre med feil lufttrykk, som blant annet økt rullemotstand og mer slitasje.

For å sjekke lufttrykket i dekkene dine selv, trenger du en trykkmåler. En slik kan kjøpes enten på nettet eller hos de fleste bilforhandlere. Målere for å sjekke lufttrykket finnes også tilgjengelig på alle bensinstasjoner, som gjør det enkelt og greit å jevnlig følge med på trykket – for eksempel når man fyller drivstoff. 

Når du har fått tak i en trykkmåler, gjør du som følger:

  1. Sjekk lufttrykket når dekkene er kalde. Etter en lengre kjøretur vil dekkene være varme, og målingene blir upresise.
  2. Fjern hetten fra dekkventilen og plasser måleren på ventilmunningen.
  3. Trykk på måleren fram til du hører at luft begynner å slippes ut av dekket.
  4. Sjekk lufttrykket i hvert enkelt dekk. Hvis trykket i et dekk skiller seg fra det som er anbefalt, justerer man bare deretter.

Hvordan fylle på luft i dekkene

Hvis det viser seg at dekktrykket er for lavt i ett eller flere av dekkene, kan du løse dette enkelt på egenhånd. På bensinstasjoner eller andre servicestasjoner vil du finne en pumpe som kan brukes til å fylle på mer luft i dekkene.

  1. Sjekk bilprodusentens anbefalte dekktrykk for din bil. Denne informasjonen finner du i bilens instruksjonsbok (vognkortet), på døren på førersiden, eller på innsiden av bensinlokket.
  2. Når du har funnet ut hvilket lufttrykk du skal ha, løsner du hetten som sitter på ventilen på dekket. Sett deretter pumpens munnstykke mot ventilen og fyll på luft til du har nådd ønsket trykk. Hvis det er for mye luft i dekket, la i stedet luften slippe ut fram til du har nådd ønsket trykk..
  3. Skru hetten tilbake på ventilen og gjenta prosessen for hvert enkelt dekk. 
  4. Det vil også være lurt å sjekke lufttrykket i reservehjulet samtidig. Fyll på litt mer luft enn anbefalt mengde, da trykket faller over tid – selv når dekket ikke er i bruk. Hvis bilen har et mindre reservehjul ment for midlertidig kjøring, kan det være at dette dekket skal ha betraktelig høyere lufttrykk enn de andre dekkene. Mer informasjon finner man i bilens instruksjonsbok. 

Hva er TPMS?

TPMS står for Tire Pressure Monitoring System, og blir ofte nevnt når det er snakk om dekktrykk. Systemets jobb er å overvåke lufttrykket, forbedre sikkerheten, og redusere utslippene fra kjøringen. I dag er TPMS-systemet obligatorisk i alle nye personbiler. Det gir også et varsel hvis trykket i et dekk har blitt for lavt. I så fall hvis et ikon på dashbordet skrus på, som ber deg stoppe bilen og sjekke trykket i et eller flere dekk. TPMS-systemet kan enten være aktivt eller passivt, avhengig av om hvert enkelt dekk har en separat trykksensor, eller om det er basert på informasjon hentet fra bilens ABS-system. 

 

finn dekk som passer din bil