Dekkskift

Dekkskift

Tilbake til artikler

Hva bør du vite om dekkskift, og hvilke faktorer bør man ta hensyn til under et dekkskift? I denne artikkelen har vi laget en omfattende guide med informasjon om dekkskift.

DEKKSKIFT VINTER

I løpet av vintersesongen stiller snødekte og isete veier høye krav til dekkene, der riktige dekk spiller en nøkkelrolle for trygg vinterkjøring. Det er flere faktorer man bør ta hensyn til når det gjelder skifte av vinterdekk og tidspunkt for når man bør skifte.


NÅR BØR MAN SKIFTE TIL VINTERDEKK?

Hvis du bruker piggdekk på bilen din, finnes det fastsatte regler for når det er tillatt med disse. For nordmenn flest er det tillatt å bruke piggdekk fra og med 1. november, til og med første søndag etter andre påskedag. Hvis du derimot er bosatt i en av våre tre nordligste fylker, Nordland, Troms eller Finnmark, kan du bruke piggdekk mellom 16. oktober og 30. april.

Det finnes også unntak fra reglene, som sier at det er tillatt med både piggdekk og kjetting så lenge vær- og føreforholdene gjør det nødvendig.

Hvis du bruker piggfrie vinterdekk, har du større frihet. Vinterdekkene burde settes på en gang i løpet av høsten, når vær- og føreforhold tilsier at tiden er inne. Når frost og snø begynner å legge seg på bakken, vil det være på høy tid å skifte til vinterdekk. Som bilfører er man selv ansvarlig for å ha riktige dekk på bilen til enhver tid, så se alltid an forholdene der du oppholder deg.


DEKKSKIFT FOR PIGGDEKK OG PIGGFRIE DEKK

Hvis bilen har piggdekk, kan de i utgangspunktet bare brukes innenfor den tillatte perioden. Husk allikevel at bruk av piggdekk utenfor denne perioden er tillatt hvis vær- eller føreforhold krever det.

Piggfrie vinterdekk gir mer fleksibilitet for når byttet må utføres, da de ifølge loven kan brukes året rundt. Piggfrie dekk kan monteres på bilen din før november, slik at du unngår de verste køene hos bilverkstedene hvis du får jobben utført profesjonelt.

På samme måte kan skiftet til sommerdekk utsettes om våren hvis de vinterlige forholdene vedvarer. Derimot anbefales det ikke å bruke vinterdekk utenfor den egentlige vintersesongen, da deres ytelse i sommervarmen er betydelig dårligere enn sommerdekk.

NÅR BØR MAN SKIFTE TIL SOMMERDEKK?

Ettersom det enn så lenge ikke er lovpålagt å bruke sommerdekk i Norge, finnes det ingen bestemt dato for når man bør skifte til sommerdekk om man bruker piggfrie vinterdekk. Tidspunktet for byttet blir derfor opp til hver enkelt bileier å vurdere. Hvor i landet man bor kan derfor ha stor innvirkning på når sommerdekkene burde settes på.

Hvis du derimot bruker piggdekk på bilen, er den lovpålagte fristen for å ta av disse første mandag etter 2. påskedag. Hvis du befinner deg lenger nord i landet, der det er kaldere klima, er fristen noe senere på året – i Nordland, Troms og Finnmark må piggdekkene av senest 1. mai.

Uansett hvor i landet du befinner deg, skal du fortsette å kjøre med vinterdekk med eller uten pigger så lenge været og føret tilsier at det er nødvendig. Selv om bruk av piggfrie dekk utenfor vintersesongen ikke er eksplisitt forbudt, anbefales det ikke å kjøre med piggfrie vinterdekk om sommeren, da deres kjøreegenskaper ikke matcher sommerdekk.

Når du skifter til sommerdekk om våren, er det ikke tilrådelig å være for tidlig ute, ettersom vinteren plutselig kan komme tilbake. Kjøring med sommerdekk i vinterforhold er ikke bare ulovlig, men kan også være veldig farlig. Sommerdekk gir ikke grep på snø, slaps og is. Av den grunn bør du følge med på utviklingen av værforholdene og ikke planlegge dekkskiftet til en altfor tidlig dato.

HVORDAN BØR DEKK OPPBEVARES?

Når dekkene ikke er i bruk, bør de oppbevares på riktig måte for å sikre at de opprettholder sine egenskaper for fremtidige sesonger.

LAGRINGSFORHOLDENE ER VIKTIGE

Temperatur, fuktighet og lys spiller viktige roller når det kommer til lagring av dekk. Temperaturen bør være mellom 0-25 ºC for å forhindre forringelse av gummiblandingen.

Fuktigheten bør holdes tilstrekkelig lav, og vann bør ikke kondensere på overflaten til dekkene. Dekkene bør også beskyttes mot direkte sollys, da eksponering for UV-stråling kan skade dekkene.

Dekk bør lagres på en måte som ikke utsetter dem for overdrevent trykk eller kompresjon, noe som kan forårsake deformasjoner. Ved å lagre dekk på riktig måte, kan du unngå at de eldes for tidlig og at egenskapene til gummiblandingen forringes. På den måten vil dekkenes ytelse forbli god over flere år, som over tid gjør kjøringen sikrere og mer økonomisk.

DEKKHOTELL GIR OPTIMALE LAGRINGSFORHOLD FOR DEKK

En enkel og trygg måte å oppbevare dekk på er gjennom Nokian Tyres-forhandleres dekkhotell. Ved å lagre dekkene dine på et dekkhotell, slipper du å bekymre deg for riktig lagring eller transport selv. Dekkskift er inkludert i prisen, og du kan enkelt bestille en tid som passer for deg.

DEKKENES TILSTAND BØR SJEKKES VED DEKKSKIFT

Når du skifter dekk, er det viktig å sjekke tilstanden til dekkene før de monteres på bilen. På den måten kan du forsikre deg om at dekkene er i god stand. Samtidig er det fordelaktig å sjekke om dekkene som fjernes fra bilen må erstattes med nye før neste sesong.

Man bør blant annet sjekke:

  • Dekkenes gjenstående mønsterdybde
  • At dekkene er jevnt slitt
  • Dekkenes alder
  • Jevn slitasje av piggene i piggdekk
  • Eventuelle andre skader

Når du får dekkene skiftet hos en av Nokian Tyres sine profesjonelle forhandlere, vil dekkenes tilstand bli sjekket for deg.

KJØR TRYGT MED NYE DEKK

Bildekk varer ikke evig, og under sesongen for dekkskift er det god anledning til å skaffe et nytt sett dekk om det skulle være nødvendig.

MØNSTERDYBDEN INDIKERER NÅR DEKKET BØR SKIFTES UT

Dekk bør skiftes ut senest når mønsterdybden nærmer seg den lovpålagte minimumsgrensen, som er 1,6 mm for sommerdekk og 3 mm for vinterdekk.

Det er imidlertid anbefalt å skaffe nye dekk før dette punktet. Både sommer- og vinterdekkenes kjøreegenskaper og sikkerhet begynner å forringes lenge før de når minimumsgrensen. Den anbefalte minste mønsterdybden for både sommer- og vinterdekk er 4 mm. Å ha tilstrekkelig mønsterdybde er spesielt viktig for vinterdekk, da dekkets grep reduseres betydelig med mindre enn 4 mm gjenstående mønsterdybde. På tilsvarende måte øker risikoen for vannplaning med sommerdekk når dekkene er for slitt.

Hvis du bruker piggdekk, er det også viktig å følge med på slitasjen på piggene. Ved å rullere dekkenes plassering på bilen regelmessig fra for- til bakaksel jevner du ut dekkslitasjen og forlenger dekksettets totale kjørelengde.


DEKKETS LEVETID BØR IKKE OVERSTIGE SEKS ÅR

Ved normal bruk trenger man vanligvis ikke å ta hensyn til dekkets alder, ettersom dekkene slites ut før de når sin maksimale alder. Hvis bilen derimot brukes sjelden eller kun til korte kjøreturer, bør man huske på at dekkets levetid tar slutt senest 10 år etter produksjonsdatoen. Generelt anbefales det å ikke bruke et dekk i mer enn seks år fra man tar det i bruk.

Hvis bilen kjøres sjelden, og de samme dekkene brukes gjennom hele den anbefalte levetiden, bør det legges spesiell vekt på at dekkene oppbevares riktig.

Dekkets produksjonsdato finner du på sideveggen, i den firesifrede DOT-koden. De to første tallene i koden indikerer dekkets produksjonsuke, mens de to siste indikerer produksjonsåret. Koden 1821 viser at dekket er produsert i uke 18 i 2021. Merk at DOT-koden kun finnes på den ene siden av dekket.

Når dekkene er blitt for slitt til å brukes ansvarlig, eller deres levetid er over, er tiden inne for å kjøpe nye dekk og sørge for trygg kjøring hele året gjennom.