Riktig lagring

Mede riktig lagring kan dekkets aldringsprosess bremses.

1. Temperatur
Temperaturen der dekk lagres bør ikke overstige +25 grader. Lokalt skal helst være mørkt, og temperaturen skal ligge rundt +15. Dersom temperaturen er over +25 eller under 0 Celsius kan gummiens egenskaper forandres, og dette kan forkorte dekkets levetid. Lagring i kjølig lokale påvirker ikke gummiprodukter negativt. 

2. Fuktighet
Dekk bør ikke lagres på alt for fuktige steder. Fuktigheten bør ikke være så høy at dekkene ser fuktige ut. Dekk bør heller ikke ligge ute i regn.  

3. Lys
Dekk må beskyttes mot lys, spesielt mot direkte sollys og mot sterkt lampelys med høy UV-faktor.

4. Syre og ozon
Ozon er skadelig for dekk. I lagerrom må det ikke oppbevares apparater som genererer ozon, for eksempel fluor- eller kvikksølvdamplamper, høyspente elektriske apparater, el-motorer eller andre typer el-apparater som kan avgi gnister eller strømutladninger. 

5. Formforandringer
Om mulig bør dekk lagres slik at de ikke ligger under press, spenning eller vridning. Kraftige formforandringer under lagring kan føre til defekter når man øker lufttrykket i dekket.  

6. Løsemidler, oljer, fett, varme
Dekk må spesielt beskyttes mot kontakt med løsemidler, oljer og fett. Selv kortvarig kontakt med slike stoffer kan gi skader. Dekk må også beskyttes mot sterke lyskilder og gnister ved sveising.

7. Dekkhåndtering
Ved håndtering av dekk under lagring: Slipp ikke dekk ned fra større høyde enn 1,5 meter, da dette kan skade dekket i bead-området. En typisk konsekvens kan være bøyd bead. Finner du et dekk med bøyd bead, anbefaler vi ikke at du monterer et slikt dekk på felg.