Automatisk trykkovervåkingssystem TPMS

I følge det nye EU-direktivet blir automatisk dekktrykkovervåking – TPMS-system – nå obligatorisk på alle nye personbiler. TPMS-systemet (Tire Pressure Monitoring System) skal forbedre trafikksikkerheten og redusere drivstofforbruket.

Lufttrykket i dekkene har stor påvirkning på bilens kjøreegenskaper og dekkenes levetid. Når dekktrykket er riktig blir komforten god, og dekket styrer presist og ruller lett, noe som sparer drivstoff.

Lufttrykkovervåkingssystem som tilfredsstiller kravene kan enten være direkte eller indirekte. Et direkte system måler lufttrykket i alle dekk ved hjelp av sensorer, mens et indirekte system måler forskjeller på rotasjonshastighet mellom de ulike hjulene gjennom ABS-systemet. Bilprodusentene får selv velge hvilket system bilene deres skal ha.

EU-direktivet om TPMS-dekktrykkovervåkingssystem trer i kraft 1. november 2014, og gjelder alle biler som er typegodkjent etter november 2012 og alle nye biler som er solgt etter november 2014. Direktivet gjelder ikke eldre biler. Dersom ikke disse allerede har et dekktrykkovervåkingssystem behøver man ikke ettermontere et slikt system.

Spørsmål og svar om TPMS-systemet: http://vianor.no/dekkinformasjon/tpms-system/tpms-faq/