Dekksidemerking

Dekkstørrelsen er den viktigste informasjon som finnes på dekket. Størrelsen angis som en serie med tall og bokstaver, for eksempel 205/55 R 16 94 V XL. 

Dette viser dekkmerkingen:

205 Dekkets slitebanebredde i millimeter
55 Dekkets profil. Dekkets høyde er her 55 prosent av bredden.
R Dekkets konstruksjon, i dette tilfellet radialdekk
16 Felgens størrelse, diameter i tommer
94 Belastningsklasse
V Hastighetsklasse
XL Xtra Load – høyere belastningsklasse


Hastighetsklassen viser dekkets maksimale kontinuerlige kjørehastighet. Valg av hastighetsklasse avhenger av biltype og modell. Bruk av dekk med for lav hastighetsklasse påvirker kjøreegenskapene og dekk med for høy hastighetsklasse reduserer kjørekomforten.
 
De viktigste hastighetsklassene er
 
Q = 160 km/h
R = 170 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
W = 270 km/h
Y = 300 km/h

Vanskelig å velge riktige dekk? Slik leser du dekkmerkingen

Vet du hva nummerserien 205/55 R 16 94 V XL betyr? Den forteller hvilken type sommerdekk din bil skal ha, og er oppgitt i bilens vognkort. Her oppgis det vanligvis flere mulige dekkalternativer som bilen kan ha. Blant de godkjente dekkene kan bileieren finne dekk som er mer komfortable – eller dekk som gir mer presise styreegenskaper og er mer sportslige.

Hva forteller de to første tallene i merkingen 205/55 R 16 94 V XL oss?

De viser til dekkets bredde og profilen. I dette tilfellet kan bilen bruke dekk som er 205 millimeter brede. Dekkprofilen viser til forholdet mellom dekkets høyde og bredde. I dette tilfellet er høyden på dekket 55 % av segmentbredden.

I registreringspapirene er det også oppgitt et dekk med bredden og profilen 225/45. Hva bør du velge?

I dette tilfellet er dekket 20 millimeter bredere enn det første forslaget, og det har en vesentlig lavere profil.

Et bredere lavprofildekk gir en bedre styrefølelse enn et smalt dekk med høyere profil. Dette betyr at dekket vil være med følsomt for førerens rattbevegelser. Det slikt dekk egner seg for en fører som liker en rask styrerespons og en sportsbilaktig følelse.

På den annen side vil et bredt dekk være mer følsomt for spor i veien, så en fører som ønsker mer komfort, vil kanskje heller velge et smalere dekk med høyere profil. Et smalt dekk er også tryggere på våte veier, siden det skyver vekk vann bedre enn et bredt dekk.

Hva betyr bokstaven R som står etter bredden og dekkprofilen?

Den angir dekkstrukturen. R står for radialdekk, som er mye mer stabilt og presist enn forgjengeren diagonaldekket.

Alle personbildekk som selges i Norge i dag, er radialdekk, så føreren trenger egentlig ikke legge så stor vekt på denne informasjonen.

Det etterfølgende nummeret 16 angir felgdiameteren i tommer. Hva bør vi ta hensyn til ved valg av felger?

Det er viktig å følge bilprodusentens instruksjoner. En mer sportslig bil vil for eksempel ofte kreve felgdimensjoner på 17–19 tommer, siden mindre dimensjoner ikke vil kunne håndtere bremsesystemene.

Det er spesielt viktig å være oppmerksom på valg av riktig dekkbredde for felgene ved montering av felger og dekk i ettermarkedet. Store felger krever lavprofildekk, mens mindre felger passer til dekk med høyere profil. Med andre ord, hvis en bil krever felger med en dimensjon på over 16 tommer, kan ikke føreren velge et dekk med høyere profil, selv om han eller hun verdsetter kjørekomfort høyere enn presis kjørefølelse.

Hva forteller det siste tallet i dekkmerkingen oss?

Det siste tallet er belastningsindeksen. I vårt eksempel er belastningsindeksen 94, og det betyr at ett dekk tåler en belastning på 670 kg. Med en belastningsindeks på 91 er belastningen per dekk 615 kg. Du må velge riktig belastningsindeks for bilen, siden dekkene ellers vil slites raskere enn vanlig, og det kan oppstå skade på dem under kjøring.

Den siste bokstaven V angir hastighetsklassen, dvs. den høyeste tillatte hastigheten for dekket. Har dette noe å si i Norge? Her er jo den øvre fartsgrensen 110 km/t.

V betyr at dekket ikke kan kjøres raskere enn 240 km/t. Selv om slike hastigheter er ulovlig i Norge, er det fastsatt i et EU-direktiv at dekkets hastighetsklasse skal samsvare med kjøretøyets topphastighet. Dette betyr at dekkene er trygge hvis du for eksempel drar på ferie til Tyskland.

Du bør også følge bilprodusentens anbefalinger når du velger hastighetsklasse, siden en lavere klasse kan ha negativ påvirkning på bilens kjøreegenskaper, for eksempel på styringen. En høyere hastighetsklasse vil imidlertid redusere kjørekomforten.

Den siste bokstavkombinasjonen "XL" finnes ikke på all dekkmerking. Hvorfor ikke?

XL betyr at bilen er egnet for dekk med en ekstrabelastningsindeks. I vårt eksempel er belastningsindeksen 94. Hvis indeksen var 91, ville XL-merkingen ikke være nødvendig.

De fleste dekkmodeller tilbyr en ekstrabelastningsutgave og en normalbelastningsutgave. En ekstrabelastningsutgave tåler tyngre belastning, dvs. at selv om du laster mye i bilen for å dra på sommerferie, trenger du ikke bekymre deg for at den ekstra vekten skal gå ut over bremsefunksjonen eller at dekkene slites raskere enn normalt. Et ekstrabelastningsdekk har en kraftigere struktur som gir lavere varmegenerering, og det er dermed mer motstandsdyktig mot slitasje.

Hva forteller DOT-koden på dekkets sidevegg oss?

Denne merkingen gjør det enkelt å kontrollere dekkets produksjonssted og alder. De to første tegnene angir fabrikken der dekket ble produsert. De fire siste sifrene angir produksjonsuken og -året. Hvis koden for eksempel er 1314, ble dekket produsert i uke 13 i 2014.

Det anbefales å skifte ut dekkene etter maksimalt seks år. Selv om du ikke bruker bilen så hyppig om sommeren og dekkene virker å være i god stand, bør du uansett skifte dem når det har gått ti år siden produksjonsdatoen. Selv om dekkene ikke er nedslitt, hardner gummiblandingen over tid, og dekkene mister grepsegenskapene.