Nokian Tyres iverksetter tiltak for å redusere svevestøv

Miljøaspektet er svært viktig når Nokian Tyres utvikler nye dekk. Dekkene skal føre til minst mulig slitasje på veiene og påvirke luftkvaliteten i så liten grad som det lar seg gjøre.

Dekkprodusenter har i flere år utviklet vinterdekk som gir mindre svevestøv. For Nokian Tyres er det viktig å gjøre det de kan for å redusere forekomsten av svevestøv, samtidig som at trafikksikkerheten ivaretas.

Moderne piggdekkteknologi reduserer veislitasje

I løpet av det siste tiåret har piggdekkenes veislitasje blitt redusert til en fjerdedel. Det har blitt mulig gjennom utviklingen av pigger som både er lettere og kortere. Piggenes form, plassering og funksjon er optimalisert. Kjøretøyets hastighet, piggenes vekt, form og materiale, samt dekkets konstruksjon spiller en viktig rolle når det gjelder veislitasje.

Tidligere veide en pigg opp til tre gram, mens de gjennomsnittlig veier under et gram i dag. Moderne pigger består av lettmetall, mens de tidligere var i stål. En pigg er nå ca 10 mm lang, noe som er 4 mm kortere enn før. Nokian Tyres sitt nyeste piggdekk har dessuten puter under piggene som demper piggenes veikontakt ytterligere.