Topp kompetanse og den nyeste tekniske kunnskapen

Dekktester er et resultat av mange faktorer

Nokian Tyres tester sine produkter i Ivalo ved hjelp av den nyeste teknikken som er tilgjengelig, og som brukes av testsenterets kompetente medarbeidere.

Testsenteret er i bruk fra midten av november til nesten mai måned. Dekktester på is og snø krever stabile forhold og nøye preparering av banene.

En av medarbeiderne som gir gass og bremser på testanleggets ulike baner er Janne Pynnönen, som arbeider i Ivalo minst tre måneder hver vinter.

Janne Pynnönen
"Selv om vi har til disposisjon den nyeste teknikken som er tilgjengelig og de beste måleapparatene, er det ingen ting som er bedre enn mennesket."
Janne Pynnönen, Testføreren, Nokian Tyres plc

- Alle tester gjennomføres i en viss rekkefølge, og under så stabile forhold som mulig. Selv om vi har til disposisjon den nyeste teknikken som er tilgjengelig og de beste måleapparatene, er det ingen ting som er bedre enn mennesket.

- Bare gjennom å kjøre og oppleve kan man finne de beste dekkene i en testserie av mange dekk, understreker Pynnönen.

Mellom vei og dekk

Nokian Tyres utviklingssjef Juha Pirhonen sier at samarbeidet med testførerne er veldig viktig.

Juha Pirhonen


- Erfarne testførere og den kompetansen de har er en viktig del av utviklingsarbeidet. Et sluttprodukt av høy kvalitet blir resultatet når den menneskelige kompetansen forenes med de nyeste tekniske kunnskapene.

Eksempelvis testes piggegenskapene i et vinterdekk ved hjelp av et høyhastighetskamera.

- Ved hjelp av høyhastighetskamera kan vi blant annet analysere hvordan piggene oppfører seg eksempelvis ved en nedbremsing. Ved hjelp av testresultatene kan vi utvikle piggenes konstruksjon og form slik at de blir enda mer funksjonelle og styrker dekkets sikkerhetsegenskaper, sier Pirhonen.

Høyhastighetskamera er til stor hjelp i arbeidet med å redusere risikoen for vannplaning.

- På denne måten kan vi på en sikker måte ”plassere en ingeniør mellom dekk og vei”, ler Pirhonen.

- Etter analyseringen av testresultatene vet vi mye mer om samspillet mellom dekket og veien: Hvordan ulike konstruksjoner og slitebaner fungerer ved vannplaning, og hvordan dekkets mønster endrer form ved kjøring sammenlignet med når dekket står stille.

- Dessuten får vi nødvendig ny kunnskap om fenomenet vannplaning, sier Pirhonen.

Testføreren Janne Pynnönen kommuniserer regelmessig med Nokian Tyres øvrige dekkproffer, spesielt når man skal ta neste skritt når det gjelder bildekks sikkerhet og funksjon.

- Samarbeidet med prosjektsjefer er kanskje den viktigste delen av testførerens arbeide. Jeg deltar i forberedelser av tester, kjører testene og rapporterer både objektivt og subjektivt resultatene til produktutviklingen, oppsummerer Pirhonen.

- Smidige kontakter og organiserte analyser av resultatene garanterer at alle har de samme inntrykkene av testresultatene. Bare på denne måten kan vi trekke riktige konklusjoner av resultatene, sier utviklingssjef Juha Pirhonen.