Har piggdekkforbudet på visse gater ført til lavere partikkelinnhold?

På visse gater i Stockholm, Uppsala og Göteborg er det forbudt å bruke piggdekk. Resultatene av piggdekkforbudet er ikke bare positive. I stedet for at antall PM10-partikler ble redusert, så man i Uppsala f.eks. en økning i de mer skadelig NOx-partiklene. I Stockholm har det blitt færre PM10-partikler på gatene med piggforbud, men det skyldes flere tiltak – blant annet effektive feiemetoder, vask av gatene og bruk av den såkalte CSM-metoden, som gjør at partiklene effektivt bindes til hverandre og underlaget. Resultatene fra Stockholm gir ikke noe tydelig bilde av i hvilken grad piggdekkforbudet har ført til lavere partikkelinnhold. 

For å unngå glattis ble det i løpet av vintermånedene strødd ca. 50 000 tonn sand i Stockholms gater. Byens miljøforvaltning skriver i sin rapport (5) at sanden øker partikkelinnholdet, og at den økte bruken av piggfrie vinterdekk gjør det nødvendig å bruke mer sand og salt for å bli kvitt isen. I Stockholm ble det testet ut ulike sand- og saltkvaliteter for å oppnå bedre resultater. 

Var denne artikkelen nyttig?

Når du forteller oss hva du mener, hjelper du oss med å utvikle servicen.

2/20 synes denne artikkelen var nyttig.

Det kan hende du er interessert i ...

Vis artikler i alle kategorier