Kan det være helseskadelig å puste inn PM10-partikler?

Det europeiske miljøbyrået (2016) (1) og Verdens helseorganisasjon (2013) (2) anser de små partiklene med under 2,5 mikrometer diameter (PM2,5) som en større helserisiko enn de store innpustbare partiklene med 10 mikrometer diameter. Det som gjør de små partiklene farlige, er at de kan trenge inn i lungene når vi puster og havne i blodomløpet. Hos personer med luftveis- og hjertesykdommer kan de bl.a. forårsake pustebesvær og få døden til følge. 

Gatestøvet som folk i byene sliter med, særlig om våren, består i hovedsak av innpustbare PM10-partikler. Disse fester seg generelt i de øvre luftveiene, og kan gi plager som f.eks. snue, hoste samt hals- og øyeirritasjon. De er imidlertid ikke farlige på samme måte som de mindre partiklene. I mange avisartikler, og spesielt i leserinnlegg, blir disse ulike partikkeltypene ofte blandet sammen.

Av befolkningen i Europa bor opptil en tredjedel i områder der andelen mindre partikler er over EUs grenseverdi. Svenske byer har de siste årene ikke vært over EUs grenseverdi. 

Var denne artikkelen nyttig?

Når du forteller oss hva du mener, hjelper du oss med å utvikle servicen.

0/00 synes denne artikkelen var nyttig.

Det kan hende du er interessert i ...

Vis artikler i alle kategorier