Dekkslitasje

Dekkslitasje

Tilbake til artikler

Kraften som brukes til å kjøre, svinge og bremse bilen overføres til underlaget gjennom dekkene både langsgående og sidelengs. På denne måten ville alle dekk gradvis slites ut over tid, men du kan imidlertid påvirke hvor raskt dekkene slites. Dekk i god stand er avgjørende for kjøresikkerheten. Ved å ta vare på dekkene og deres tilstand, forbedrer du sikkerheten og forlenger levetiden. Sjekk mønsterdybden jevnlig og kjør trygt gjennom hele året.

DEKKENES LEVETID

Gummiblandingen som brukes i dekk herdes over tid. På grunn av dette endres egenskapene til dekkene, uansett om de er i bruk eller ikke. Ubrukte dekk, eller dekk som er blitt riktig oppbevart, beholder de opprinnelige egenskapene i omtrent fem år. Dekk som er eldre enn dette anses ikke lenger som nye, og vil heller ikke kunne selges som nye dekk.

Beregningen av dekkets levetid starter når dekkene tas i bruk for første gang. Lengden på levetiden avhenger av flere faktorer, fra din egen kjørestil til riktig dekkvedlikehold og lagring. Et sett med dekk anbefales å brukes i maksimalt seks vinter- eller sommersesonger etter at de er tatt i bruk.

Den totale levetiden til et dekk består av bruksperioden og tiden mellom produksjon og at dekket tas i bruk. Den maksimalt anbefalte totale alderen er ti år. Du kan sjekke produksjonsdatoen til dekket ved å se på merkingen som er trykt inn i sideveggen. Riktig lagring av dekk bidrar til å forlenge dekkets totale levetid.

Disse estimatene er basert på hvor lenge dekkene generelt sett varer når de er i bruk. Som sjåfør er man imidlertid selv ansvarlig for å sikre at bilen har gode og sikre dekk som ikke utgjør en fare for andre trafikanter. Dekk må byttes ut når mønsterdybden ikke lenger oppfyller kravene som er angitt i vegtrafikkloven.

NÅR ER DEKKENE FOR SLITTE?

Dekkslitasje måles ved hjelp av mønsterdybde. Loven fastsetter minimumsgrenser for mønsterdybden: minimumsgrensen for personbiler og varebiler er 3 mm for vinterdekk og 1,6 mm for sommerdekk. Når gjenstående dybde er mindre enn dette, er det et tegn på at dekkene dine er for slitte.

Det er viktig å merke seg at dette er minimumskrav. Dekkets sikkerhetsfunksjoner begynner å forringes allerede når mønsterdybden er under 4 mm. Egenskapene blir spesielt viktige under våte forhold, samt på is og snø. Jo dypere mønsteret er, desto bedre er dekkene i stand til å prestere under krevende forhold.

Slitte dekk påvirker sikkerheten på flere måter. Det blir vanskeligere å kontrollere bilen i svinger, og bremselengden blir lengre. Bilen er også mer utsatt for vannplaning

ÅRSAKER TIL OVERDREVEN SLITASJE

Overdreven eller prematur dekkslitasje kan skyldes mange ting. Unormal dekkslitasje kan komme av:

  • Feilaktig geometri på understellet. Feilaktige styrevinkler kan føre til ujevn slitasje på dekkene. Styrevinklene kan endre seg, for eksempel når bilen kjører over et hull eller en kraftig ujevnhet i veien. Problemer med understellets geometri kan vise seg gjennom unormal kjøreatferd eller at bilen trekker til siden under kjøring.
  • For lavt dekktrykk. Et dekk med for lite luft har ikke tilstrekkelig støtte i midten, og belastningen blir derfor konsentrert på de ytre kantene av dekket. Dette fører til en ujevn belastning, og dekket begynner å slites på begge kanter.
  • Defekt støtdemping. Defekte støtdempere kan føre til unormal dekkslitasje. 
  • En aggressiv kjørestil. Rask akselerasjon, plutselig bremsing og harde rattbevegelser sliter ut dekkene raskere enn vanlig. En passende kjørehastighet og en generelt roligere kjørestil bidrar til å forhindre dette.

Overdreven slitasje forkorter dekkets levetid, og dekk som byttes unødvendig ofte belaster også miljøet. Ved å forbedre dekkets levetid blir dekkostnadene også betydelig lavere for bileieren. Ujevn slitasje på dekkene kan derimot utgjøre en sikkerhetsrisiko – du bør derfor være oppmerksom både på egen kjørestil og bilens tilstand.

SLIK FORLENGER DU LEVETIDEN TIL DEKKENE DINE>

Du kan i stor grad påvirke dekkets levetid selv. Med riktige valg sikrer du at dekkene forblir i god stand og kjøringen blir tryggere, samtidig som du reduserer kjørekostnadene og avfallsmengden. Følgende er noen gode tips for hvordan du kan forlenge dekkets levetid:

  • Bruk dekktrykket som anbefales av produsenten. Det anbefales å sjekke dekktrykket minst en gang i måneden. Du finner anbefalt dekktrykk enten på innsiden av førersiden eller i bilens brukerhåndbok. For vinterdekk bør du legge til 0,2 bar i anbefalt trykk, da trykket synker i kulden.
  • Kjør forsiktig og proaktivt. Prøv å unngå raske akselerasjoner, skarp oppbremsing og kraftige styrebevegelser.
  • Roter dekkene mellom front- og bakaksel. Det er slitasjeforskjell mellom dekkene foran og bak på bilen. Bytt alltid ut dekkene foran med dekkene bak når de byttes for sesongen, eller ved hver 8000 – 10.000 kjørte kilometer, slik at slitasjen jevnes ut.
  • Oppbevar dekkene på riktig måte. Dekk bør oppbevares på et tørt, mørkt og godt ventilert sted, der de er beskyttet mot stoffer som kan påvirke deres kvalitet. Les våre tips for lagring av dekk.

BYTT UT SLITTE DEKK MED NYE

Dekkene er en essensiell faktor for trygg kjøring. Det er sjåførens ansvar å sørge for at dekkene er i god stand og ikke forårsaker farlige situasjoner i trafikken. Det er lurt å sjekke dekkenes tilstand hver gang du skifter dem.

Når dekkene er slitte, bør de erstattes med nye, pålitelige dekk. Dekk bør skiftes senest når mønsterdybden er innenfor minimumsgrensene. En dekkslitasjevarsler (TWI for Tread Wear Indicator) informerer deg om dette, slik at du raskt og enkelt kan sjekke gjenstående mønsterdybde på dekkene dine. Sørg for at dekkene er i god stand og nyt en trygg og komfortabel kjøreopplevelse!