Sjekk mønsterdybden i vinterdekkene før de tas i bruk

Sjekk mønsterdybden i vinterdekkene før de tas i bruk

Tilbake til artikler

Dekk av høy kvalitet, som også er i god stand, er en av de aller viktigste faktorene når det kommer til trygg kjøring på vinterføre. Ved å sørge for at mønsteret i dekkene dine ikke er nedslitt, vil du unngå at potensielt farlige situasjoner i trafikken oppstår, samtidig som du overholder lovene som gjelder for mønsterdybde i vegtrafikkloven. Uansett om du bruker piggdekk eller piggfrie vinterdekk, er det viktig at du sjekker dekkenes tilstand før du begynner å kjøre på dem. 

 

Hva er mønsterdybde i dekk?

Mønsterdybden i dekk blir målt fra hovedsporene i dekkets slitebane. Med hovedsporene menes de vide sporene i midten av mønsteret, der dybden minsker etter hvert som dekket blir slitt. Hvor slitte dekk får være og hva den tillatte minimumsdybden i mønsteret er, er lovbestemt i vegtrafikkloven. Det er ikke tillatt å gjøre sporene dypere manuelt, for på den måten å forlenge dekkets levetid.

I tillegg til at mønsterdybden kan kontrolleres selv hjemme, for eksempel med en 1-krone, er dekkene våre også utstyrt med en slitemarkør som viser når det er på tide å bytte dem. Nokian Tyres DSI (Driving Safety Indicator) er en markør på dekket som tydelig indikerer når dekket er for slitt, eller begynner å nærme seg slutten av levetiden. Vinterdekkene våre kommer også med et snøfnuggsymbol– når dette symbolet er slitt bort, er dekkene ikke lenger skikket til utfordrende vinterbruk.

Hva er tilstrekkelig mønsterdybde for et vinterdekk?

Den minste tillatte mønsterdybden ifølge loven, og den minste dybden som er nødvendig for å sikre trygg vinterkjøring, er ikke det samme. Selv om dekkene fortsatt er tillatt å bruke, kan de allerede være for slitte til å gi tilstrekkelig veigrep på krevende vinterføre. Minimumsdybden som er tillatt i vinterdekk er 3 millimeter – det er imidlertid anbefalt med minst 4 millimeter dybde, og at man unngår å kjøre med vinterdekk som er mer nedslitt enn det. 

Nye vinterdekk har omkring 10 mm mønsterdybde, mens sommerdekk ligger rundt 8 mm. Tilstrekkelig mønsterdybde sørger for at vann, snø og sørpe filtreres unna, slik at dekkene beholder veigrepet. Dekk som er for slitte kan også føre til at bilen ikke blir godkjent på neste EU-kontroll.

Bruk av vinterdekk i Norge strekker seg fra høsten til utpå våren neste år. Piggfrie vinterdekk kan brukes når føret tilsier det, mens piggdekk er tillatt mellom 1. november og første søndag etter 2. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark er det tillatt med vinterdekk fra 16. oktober til 30. april. Merk imidlertid at piggdekk også kan brukes utenfor disse datoene, når vær og forhold gjør at det er nødvendig.

Viktigheten av tilstrekkelig mønsterdybde blir spesielt tydelig i vinterdekk, da de må være i stand til å gi skikkelig veigrep selv på is og snø. Selv når dekkene har pigger eller lameller som forbedrer grepet, er ikke disse alene nok til å sikre trygg kjøring på glatte, nordiske vinterveier.

Mål mønsterdybden på dekkene med en mynt

Det går ikke an å se gjenstående mønsterdybde i vinterdekk bare ved å kikke på dem. Du kan imidlertid sjekke dybden enkelt selv, uten behovet for spesialverktøy – både en 20-kroners mynt og en 1-krone kan brukes.

1-krone

Den ytterste ringen på kronesiden av mynten er ca. 4 centimeter fra kanten. Hvis du fortsatt kan se den ytterste ringen når du stikker mynten ned i dekkmønsteret, betyr det at mønsterdybden på dekket er under 4 mm.

20-krone

Avstanden fra kanten av en 20-kroning ned til teksten «Norges konge» er 4 mm. Samme logikk gjelder her – hvis du fortsatt kan lese teksten, er mønsterdybden mindre enn 4 mm.

Vinterdekkets alder er også viktig

Når man kjøper helt nye vinterdekk, er mønsterdybden rundt 10 mm. Mønsterdybden alene forteller derimot ikke hele sannheten, da sjåføren også burde ta høyde for dekkets alder. Når dekk blir gamle, blir gripeegenskapene i dekkets gummiblanding også dårligere. 

Den generelle anbefalingen for et dekks levetid er 6 år i aktiv bruk, og 10 år total alder. Dekkets alder kan måles mot produksjonsdatoen, som kan sjekkes ved hjelp av markeringene som er trykt på siden av dekket. De to første sifrene viser til hvilken uke dekket ble produsert i, mens de siste sifrene viser hvilket år. Selv om mindre enn 10 år har gått siden dekket ble laget, kan det allerede ha vært i aktiv bruk i 6 eller flere år. Derimot er det ikke alltid lett å avgjøre dekkets tilstand bare basert på alder, og både gripe- og kjøreegenskaper kan forringes betydelig selv før de har vært i bruk i 6 år.

En god måte å forlenge dekkets levetid på, er ved å endre på posisjonen deres hver gang du bytter dekk. Generelt sett blir dekkene som trekker bilen slitt ut dobbelt så fort som de andre, hvis du har en bil med for- eller bakhjulstrekk. Ved å rotere dekkene ved dekkskifte kan du øke kjøreytelsen betraktelig.

Huskeliste for sjåfører i vinterhalvåret

  • Ifølge vegtrafikkloven skal mønsterdybden være minst 1,6 mm i sommerdekk, og minst 3 mm i vinterdekk.
  • Selv om mønsterdybden i dekkene er tilstrekkelig til at man holder seg på rett side av loven, kan egenskapene som gjør dekket trygt være svekket etter mye bruk, i både sommer- og vinterdekk.
  • Det er mulig å sjekke mønsterdybden selv hjemme, med blant annet en 1-krone eller 20-kroning. Dekk kan også ha slitemarkører som informerer om hvor mye dybde som gjenstår.
  • I tillegg til mønsterdybden, blir sikkerhetsegenskapene til dekkene også påvirket av hvor gamle de er, samt hvor lenge de har vært i aktiv bruk. 
  • Husk å sjekke dekkmarkeringene – dekk som er godkjent for vinterbruk i EU har markeringer for snø og is.