EUs DEKKMERKINGSSYSTEM HJELPER DEG MED Å VELGE TRYGGE VINTERDEKK

EUs DEKKMERKINGSSYSTEM HJELPER DEG MED Å VELGE TRYGGE VINTERDEKK

Finn dekkene som passer best for deg

MERKINGEN AV SNØ- OG ISGREP INDIKERER HVOR SIKKERT DEKKET ER PÅ VINTERFØRE

For å veilede valg av dekk som er sikre på vinterføret du vanligvis kjører på, viser EUs dekkmerking på vintergodkjente dekk merking av snø- og isgrep i tillegg til klasser for våtgrep, dekkstøy og drivstofføkonomi.

Våtgrep og isgrep er ofte gjensidig utelukkende kjennetegn, slik at informasjonen på etiketten vil hjelpe bileiere til å vurdere alle faktorene, og velge de beste dekkene for vinterføret i deres område. I Skandinavia er det i mange områder nødvendig med isgrep det meste av vinteren, mens i Sentral-Europa er våtgrep på et vinterdekk også en viktig egenskap.

Merkingen av isgrep skiller ut dekk som er egnet for den harde vinteren i Norden. Merkingen av snøgrep er tillatt på dekk med snøytelse som er høy nok for den sentraleuropeiske vinteren.

Merkingen kan ses på etikettene på piggfrie vinterdekk fra 1. mai 2021 og fremover. Piggdekk er unntatt fra EUs dekkmerkingssystem.