Riktig oppbevaring av dekk

Riktig oppbevaring av dekk

Tilbake til artikler

Riktig oppbevaring kan bremse aldringsprosessen til dekkene betraktelig. Av denne grunn bør bileiere være oppmerksom på riktig lagring av dekk, da det kan sørge for at dekkene holder en hel sesong eller mer ekstra. Ved at dekkene eldes langsommere holder de seg også i god stand lengre, som igjen øker sikkerheten og gjør kjøreopplevelsen betydelig mer komfortabel. Les mer om hvordan du oppbevarer dekkene dine riktig.

OPPBEVARING AV DEKK

Ved riktig oppbevaring av dekk må det tas hensyn til noen faktorer som kan påvirke dekkets tilstand og aldring. Når du unngår de største feilene, kan du kjøre med de samme dekkene lengre, forbedre sikkerheten og forhindre skade.

1. TEMPERATUR

Lagringstemperaturen bør være lavere enn +25 ºC. Dekk skal aller helst oppbevares mørkt og under +15 ºC. Ved temperaturer over +25 ºC eller under 0 ºC kan egenskapene til dekkets gummi endres, noe som påvirker dekkets levetid. Kald lagring har ingen nedbrytende effekt på gummiprodukter. Temperaturen i lageret bør også helst være så jevn som mulig uten store svingninger.

2. FUKTIGHET

Fuktige forhold må unngås når man lagrer dekk. Fuktigheten i lageret må ikke være så høy at vann kondenserer på dekket. Dekket må ikke oppbevares på en måte som utsetter det for regn og vannsprut. Av denne grunn bør dekk ikke lagres utendørs, der de er utsatt for vær og vind.

3. LYS

Dekket må beskyttes mot lys, spesielt direkte sollys og sterke kunstige lys med høyt ultrafiolett innhold. I et dekkhotell vil dekket ikke bli utsatt for direkte og potensielt skadelig UV-lys under lagringen.

4. OKSYGEN OG OZON

Ozon har en svært skadelig effekt på dekket. I et lagringsområde som en lagerbygning eller garasje, bør det ikke være utstyr som genererer ozon. Dette inkluderer for eksempel fluorescerende eller kvikksølvlamper, elektrisk utstyr med høy spenning, elektriske motorer og annet elektrisk utstyr som kan generere elektriske gnister eller elektriske utladninger.

5. DEFORMASJON

Dekket bør lagres fritt og i sin naturlige form, slik at det ikke blir utsatt for spenning, kompresjon eller vridning. Sterke deformasjoner som oppstår under langvarig lagring kan føre til at dekket sprekker når det blir fylt opp med luft. 

6. LØSEMIDLER, OLJER, FETT OG VARME

Det er spesielt viktig at dekket beskyttes mot kontakt med løsningsmidler, oljer eller fett, selv over en kortere periode. Dekket må også beskyttes mot sterke lyskilder og sprut fra elektrisk sveising hvis du oppbevarer dekk i et område som også brukes til andre formål, som for eksempel en garasje. 

7. HÅNDTERING AV DEKK

Når du håndterer dekk på lagringsplassen, må du aldri slippe dem fra en høyde på mer enn 1,5 meter, da det kan føre til skade på dekkmønsteret. En typisk konsekvens av å slippe dekket er vridning av dekkets bærebjelke.

FORDELER VED RIKTIG OPPBEVARING AV DEKK

Riktig oppbevaring av dekk er ingen heksekunst, men har allikevel en betydelig effekt på dekkene og deres kjøreegenskaper. Følgende er noen av grunnene til at du bør sørge for at dekkene dine lagres på korrekt måte:

  • Dekkene vil forbli i god stand lenger hvis de lagres riktig.
  • Kjøringen blir tryggere når dekkene ikke eldes unødvendig tidlig og gummiens sammensetning ikke blir skjør under lagring.
  • Dekkene slites jevnere. Dette gjør kjøringen tryggere og mer komfortabel.
  • Når dekkene er i god stand etter lagring, blir kjøringen mer økonomisk. Dette skyldes lavere rullemotstand og jevn slitasje.
  • Ved å lagre dekkene på en gjennomtenkt måte, kan du spare plass i ditt eget lager eller garasje. 

HVORDAN SKAL DEKK OPPBEVARES?

Det finnes flere feil man kan begå når man oppbevarer dekk, for eksempel ved å la dekkene bli utsatt for lys, kulde, varme og fuktighet. Derfor bør dekk alltid oppbevares innendørs, for eksempel i en garasje eller et lager. Men hvordan bør du oppbevare dekkene for at de skal holde seg i best mulig stand så lenge som mulig?

OPPBEVARING AV DEKK I ET DEKKHOTELL

Hvis du ønsker å spare plass hjemme eller ikke har et egnet sted å oppbevare dekk, er et dekkhotell en god løsning for oppbevaring av dekk. Et dekkhotell har vanligvis optimale forhold for dette formålet. Det er også enkelt å skifte dekk når du leverer sommer- og vinterdekkene til dekkhotellet, der ditt andre sett med dekk allerede venter på å bli byttet ut.

HENG DEKKENE DINE PÅ KROKER

Kroker kan brukes til oppbevaring av dekk, der dekkene henges opp under lagringen. Det finnes også ulike stativer og hyller som er spesielt designet for oppbevaring av dekk. Det er praktisk å plassere krokene på veggen, slik at dekkene tar opp så lite plass som mulig i lageret under oppbevaring. Men husk at kun dekk på felger bør henges på kroker. Uten felger kan dekk som henger på kroker bli skadet og endre form.

LAGRE DEKKENE OPPREIST ELLER STABLET?

I tillegg til å henge dem opp, er det mulig å lagre dekk enten ved å stable dem oppå hverandre eller ved å sette dem oppreist. Begge løsningene er brukbare så lenge det ikke påføres vekt direkte på gummien som kan forårsake at de deformeres eller endrer form. For eksempel bør det ikke være andre tunge gjenstander oppå stabelen med dekk.

Hvis du lagrer dekkene stablet eller oppreist i hjemmet ditt, bør du vurdere å skaffe dekkposer. Det gjør at dekkene er beskyttet mot for eksempel lys, fuktighet og stoffer som kan skade dekkene, som blant annet løsemidler. Rengjør dekkene før du legger dem i posene, men sørg for at de får tørke ordentlig først. I tillegg til vask bør du sjekke og justere dekktrykket før lagringen, om nødvendig.