Drivstofføkonomi 

Lettere, lengre, mer miljøvennlig

Drivstofføkonomi

Rullemotstanden utgjør ca. 20 prosent av et kjøretøys drivstofforbruk. Rullemotstanden påvirker energieffektiviteten, og dermed bilens driftskostnader og CO2-utslipp. Jo lavere rullemotstand, desto lavere drivstofforbruk. 

Energieffektivitetsklassifiseringen symboliserer dekkets rullemotstand. Den viser i hvilken grad dekkene påvirker kjøretøyets drivstofforbruk og CO2-utslipp. 

Klassifiseringskategoriene starter på A (grønn) og slutter på G (rød). Klasse A er best og G dårligst. Klasse D brukes ikke.

Besparing på opptil fem fulle tanker 


Forskjellen i drivstofforbruk mellom det beste og dårligste dekket er ca. 90 liter pr år. Besparelsen gjennom hele dekkets levetid blir da ca. fem tankfyllinger (240 liter) *

Hvor store forskjeller er det på drivstofforbruk?

Additional fuel consumption l/100km

En personbil som har optimalt økonomiske dekk i klasse B bruker ca. 0,1 l mindre pr 10 mil enn en bil med dekk i klasse C. Forskjellen mellom det beste (A) og det dårligste dekket (G) i drivstofforbruk er 0,6 liter pr 10 mil. Lettrullende dekk reduserer dessuten kjøretøyets CO2-utslipp med ca. 14 g/km.

» Best og dårligst. Mellom klasse A og klasse G er besparelsen opp til fem tankfyllinger i løpet av dekkets levetid.
» Klasser etter hverandre, eksempelvis B-C, betyr en besparelse på 0,1 liter pr 10 mil. 

* Bilens gjennomsnittsforbruk 0,7 l/mil. Beregnet årlig kjørelengde 15.000 kilometer, beregnet levetid for dekket 40.000 kilometer.

Drivstoffsparing og sikkerhet avhenger i stor grad av sjåførens kjørestil. Legg merke til følgende:  

  • En økonomisk kjørestil kan senke drivstofforbruket betydelig.
  • Lufttrykket i dekkene bør kontrolleres med jevne mellomrom for å gi optimal kjøresikkerhet og -komfort.
  • For lavt lufttrykk øker dekkslitasjen og drivstofforbruket og er en trafikksikkerhetsrisiko.
  • En ansvarlig bilist kjenner til hvilke egenskaper dekkene på bilen har, og hvilken tilstand de er i. For å kunne holde riktig hastighet under alle forhold, og sikker avstand til bilen foran, er det en forutsetning at bilføreren kjenner både bilens og dekkenes egenskaper.

Finn rett Nokian Tyres dekk til din bil: 
https://www.nokiantyres.no/dekk/personbiler/vinterdekk/
https://www.nokiantyres.no/dekk/personbiler/sommerdekk/